Jdi na obsah Jdi na menu
 


Z jednání odborové organizace v Havířově 2018

8. 4. 2018

Podle plánu práce se konala členská schůze Místní organizace odborového sdružení Čech, Moravy, Slezska v Havířově v pátek 9. března 2018.

Protože to bylo den po MDŽ, nemohlo chybět blahopřání přítomným členkám.  Blahopřání moc potěšilo, stejně jako květina, kterou muži ženám předali.

Pak už následoval pracovní program.

Ve zprávě předseda Vladislav Fukala konstatoval, že minulé usnesení bylo buď v termínu splněno nebo se jedná o dlouhodobé úkoly, které se průběžně plní.

Velmi zajímavé byly informace ze 7. sjezdu, na kterém naši organizaci zastupovali tři delegáti: PaedDr. Milada Halíková,  Stanislav Mlčák a předseda naší ZO Vladislav Fukala.

Mimo jiné jsme se dozvěděli, že odbory zůstávají nadále členy světové organizace odborů, že na sjezdu byli přítomni zástupci z mnoha zemí i že hospodaření přes některé nedostatky (pozdní odvod příspěvků) je bez větších problémů. Byla připomenuta i spolupráce s KSČM. Tento bod je u nás bez problémů, většina členů OS jsou i členy strany.

Potěšilo i to, že náš dlouholetý člen odborů Stanislav Mlčák byl zvolen místopředsedou Ústředního zastupitelstva.

Následovala zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu pro tento rok. Nebyly žádné připomínky, oba body byly schváleny, stejně jako plán práce.

V diskusi se hlavně ozvaly náměty, jak prosadit činnost odborů na pracovištích, když majitelé podniků nechtějí jejich ustavení povolit, dokonce vyhrožují svým zaměstnancům propuštěním z práce, pokud se o to pokusí.

Zazněl také požadavek, aby ZO byly informovány, jak se hospodaří s financemi, které se posílají na Henešovy odbory. Nejsme proti přispívání, ale zajímá nás i to, kam příspěvky jdou.

I když naše organizace není početná – máme 15 členů, konstatujeme, že činnost můžeme hodnotit kladně, zvláště proto, že se velmi aktivně podílíme na všech akcích, které připravuje a organizuje MěV KSČM v našem městě.

A vy, kteří máte chuť také něco dělat, přijďte mezi nás.

Marie Kročková