Jdi na obsah Jdi na menu
 


Setkání levicových subjektů v Havířově 2019

2. 3. 2019

Setkání proběhlo v pondělí 18.2.2019. Tato setkání se stala už tradicí. Zástupci jednotlivých subjektů zde hodnotí činnost za uplynulý rok a dohodnou se na spolupráci a koordinaci akcí v letošním roce. Iniciátorem tohoto setkání je MěV KSČM v Havířově.

Také tentokráte se na sekretariátě MěV setkali zástupci Česko – ruské společnosti, Levicového klubu žen, Odborového sdružení a SON, nechyběli zástupci organizační komise při MěV  KSČM.

Přítomné přivítal místopředseda MěV s. Bujok.  Poděkoval  za práci v uplynulém roce. Konstatoval, že tato spolupráce probíhá úspěšně již řadu roků a právě díky tomu se naše strana ve městě prezentuje, občané jsou informováni o všech významných akcích – ať už se jedná o různá setkání, pietní akce či oslavy. I když se, samozřejmě, v dnešní politické situaci v našem městě ne vše vždy stoprocentně podaří, nenecháme se ani nadále odradit a budeme v práci pokračovat.

Zajímavým příspěvkem byla informace o historii i současné situaci pomníků a pomníčků na území našeho města, dozvěděli jsme se hodně o činnosti SONu. Tato organizace se schází dvakrát v měsíci a vždy má co řešit. Zájemci nejsou vždy jen z našeho města, mnoho dotazů se řeší i telefonicky a předseda SONu navštěvuje  ty, kdo se z různých důvodů nemohou osobně jednání zúčastnit, i doma.

Samozřejmým pomocníkem při všech akcích jsou členky LKŽ F. Jasikové. Ty skutečně nechyběly nikde, kde bylo třeba cokoli udělat.

Hodně jsme se dozvěděli také o činnosti vyšších orgánů Česko – ruské společnosti, např. o činnosti ruského konzulátu u nás.S.Šplíchal poděkoval těm, kdo v době jeho nemoci přispěli, aby činnost nebyla narušena ( manželé Mlčákovi, s. Jelínek).K předloženému plánu činnosti a akcí nebyly připomínky. Shodli jsme se na tom, že přes všechny problémy se tato spolupráce  MěV a všech subjektů osvědčila a že v ní nadále budeme pokračovat.

Marie Kročková