Jdi na obsah Jdi na menu
 


Několik slov o naší Česko - ruské společ-nosti:

 

Desátého února 2012 se konala v Ostravě konference naší společnosti, která hodnotila uplynulé období. Bylo konstatováno při hodnocení práce jednotlivých Městských rad a odboček, že bylo vykonáno mnoho pro prohlubování přátelství mezi národy Ruské federace a České republiky. Ať již hovoříme o pořádaných koncertech v Bulharském klubu v Ostravě nebo na zámku Statise Prusalise v Ostravě - Porubě. Je nutné zdůraznit, že na těchto koncertech vystupují jak naši občané tak zejména umělci z Ruska, kteří u nás žijí a nebo jsou v angažmá v divadlech naší republiky. Kladně byl hodnocen Puškinův památník, který se pořádá v Bohumíně a řada dalších akcí včetně besed a zájezdů.
            Velmi dobrá je spolupráce s Klubem českého pohraničí a řadou dalších levicových subjektů. Za Českou radu se konference zúčastnil místopředseda Tomáš Lukavský, který nám vyjádřil srdečné pozdravy a poděkování za dosavadní práci od našeho předsedy, europoslance a kosmonauta ing. Vladimíra Remka. Bylo odměněno několik našich členů za úspěšnou práci na úseku přátelství mezi národy.
Na závěr byla zvolena nová Krajská rada a jejím předsedou se stal Dr. Karel Šesták.
            Krajské konferenci předcházely konference jednotlivých městských odboček. Také u nás v Havířově se konalo zhodnocení naší dosavadní činnosti za uplynulé období. Naše společenská činnost je pestrá, řada besed, zájezdů a zejména ve spolupráce s levicovými subjekty v našem městě. Podílíme se také na akcích krajské rady a velkou pomocí v naší činnosti je úzká spolupráce s MěV KSČM v Havířově. Na vysoké úrovni je také spolupráce s Levicovým klubem žen Františky Jasiokové. Snažíme se také pečovat o pohřebiště válečných zajatců v Havířově - Prostřední Suché. Podporu máme v péči o toto pohřebiště i od Magistrátu města Havířova. Na tomto pohřebišti se konají pietní akty k uctění památky zde umučených válečných zajatců - rudoarmějců. Za uplynulé období jsme na tomto pohřebišti provázeli zástupce generálního konzulátu Ruské federace a generálního konzula Viktora Sibileva, konzuly Denise Griščenka a Antona Petrakova, kteří neměli připomínek k péči o toto pohřebiště. Naši zástupci jsou zváni na generální konzulát do Brna k oslavám na počest vítězství nad fašismem v květnových dnech. V závěru byla zvolena Městská rada v Havířově. Na svoji práci hledíme s optimismem a nadějí.
            Čeká nás ještě celostátní shromáždění delegátů v Praze, kde bude hodnocena práce naší České rady a společnosti. Máme velké výhrady ke zrušení grantů z Ministerstva financí, které téměř zrušilo granty a pořádání letních táborů pro děti z Černobylu a ruší také i ozdravné pobyty dětí z Ukrajiny, dětí našich krajanů tam žijících.
            Věříme, že se nám další práce bude dařit.
 

Městská rada Česko - ruské společnosti v Havířově.