Jdi na obsah Jdi na menu
 


Česko - ruská společnost 2010

            Naše Česko - ruská společnost žila v roce 2010  65. výročím osvobození Československa Rudou armádou a ukončením II. světové války. V našich besedách jsme vzpomínali hrdinství vojáků Rudé armády, příslušníků Československého armádního sboru vytvořeného v SSSR, také slavnou bojovou cestu Československé tankové brigády a na její bojovou cestu přes Duklu až do účasti na Ostravské operaci. Připomínali jsme také podíl dalších účastníků protihitlerovské koalice a účast dalších vojsk na osvobozování naší republiky jako např. vojáků Polska, Rumunska, USA.

 

            Na koncertech, pořádných naší Krajskou radou v Ostravě, za účasti ruských umělců, žijících na území naší republiky a také těch, kteří k nám na tyto koncerty rádi přijíždějí, jsme zavzpomínali na písně našich osvoboditelů a další nádherná ruská díla. Na koncerty nás také přicházejí podpořit, například na koncertě v Bulharském klubu, velvyslanec Ruské federace z Prahy s diplomatickým doprovodem a také generální konzul Ruské federace. Nádherným zážitkem bylo vystoupení Alexandrovců v Ostravě, jejich nádherné písně a tance. Umožnili také společné vystoupení našich umělců a na závěr zazpívali společnou píseň všichni účastníci. Alexandrovci vždy potěší a zahřejí na srdci i na duši.

 

            Naše společnost zajišťuje ozdravné pobyty dětí z Ukrajiny v našich Beskydách. Ten, kdo tyto pobyty zajišťuje, nezapomene na rozzářené dětské oči, kterým se u nás velmi líbí, jsou zde velmi spokojeni a těší se na další pobyt u nás v Beskydách.

 

            Zdá se nám, že v posledních 20-ti letech naše sdělovací prostředky (na štěstí jen některé) zapomínají objektivně informovat o tom, kdo nesl hlavní tíži války a jeho zásadní účast na našem osvobození. Pokud nemohou najít nic špatného na životě v Rusku a nemohou hanobit a pomlouvat, tak mlčí a nebo překrucují dějiny. Zdá se, že ani v letech tak zvané normalizace, nedosahovala cenzura takových rozměrů.  Sledovali jste snad takové krásné a poučné filmy jako Sokolovo, Tanková brigáda, Osvobození Prahy, Němá barikáda? Hlavní úlohu v této cenzuře hraje ČT, kterou musíme ještě platit. Platit špinění vlastního národa.

 

Dovoluji si Vám předložit ztráty našich osvoboditelů:

 

Je tedy skutečností, že největší lidské a materiální ztráty přinesli národy Sovětského Svazu:

 

Lidské ztráty                                                20 milionů obyvatel a z toho 8 milionů vojáků

Zničeno                                                        1.710 větších a menších měst

Zničeno                                                        70.000 vesnic

Obydlí ztratilo                                              25 milionů obyvatel

Zničeno nebo poškozeno                         32.000 závodů

Zničeno                                                        650.000 km železničních tratí

Zničeno                                                        980.000 kolchozů

Zničeno                                                        1.876 sovchozů

Zničeno                                                        2.876 strojních a traktorových stanic

Hmotné škody přesáhly                            679 miliard předválečných rublů

 

Přes tyto obrovské ztráty se Sovětský Svaz stal opět světovou velmocí.

Pro přehled uvádíme lidské ztráty při osvobozování Československa:

 

Sovětský Svaz                               144.000

Rumunsko                                       33. 000

Polsko                                                      300

USA                                                         180

 

Lidské ztráty Československa:

 

Na frontách, na popravištích                                156.000

Umučeno nebo zemřelo v koncentrácích          195.000

Násilně nasazeno v Německu                                6.432                    

 

Seznamujeme Vás s válečnými škodami na území ČSR:

 

Tyto válečné škody jsou vyjádřeny v měně podle hodnoty před listopadem 1945 a jsou uváděny podle oficiální zprávy pro Norimberský tribunál z Československa jako dokument pro tento tribunál. Jsou uváděny ve Vojenských dějinách Československa č. 4 strana 627, kapitola 8 příloha 90.

 

Druh škody                                                                                                 ocenění

 

  1. Hmotné škody a ztráty specifikované komisí spojenců

 

Průmysl a obchod                                                                   38 414 905 000 K

Vnitrozemská doprava                                                            20 836 707 000 K

Silnice a cesty                                                                            3 944 960 000 K

 Hospodářství                                                                           44 508 810 000 K

Veřejné ústavy a budovy                                                          3 815 604 000 K

Vklady (uložené jistiny)                                                                      10 498 812 200 K

Platební prostředky a vědecká díla                                       15 453 471 000 K

Domy a jiné budovy zvl.soukromý majetek                         13 447 543 000 K

Ostatní                                        ;                                                   340 236 000 K   

Celkem                                                                                  151 261 046 000 K    

 

  1. Jiné hmotné škody a ztráty:

 

Vojenské náklady                                                                    15 764 353 000 K

Ostatní                                                                                            775 000 000 K

Celkem                                                                                      16 593 353 000 K

 

  1. Ztráty na životech a pracovní síle:                              25 429 300 000 K

 

  1. Náklady německé okupace(kromě položky 2 a 3)

 

 Vynucené platby a poskytnutí úvěru na hotovosti                       93 762 256 000 K

Jiné peněžní prostředky                                                         20 073 362 000 K

Celkem                                                                                   113 835 618 000 K

  1. Všechny ostatní nároky vůči Německu:

 

Státní povahy                                                                           36 729 623 000 K

Soukromé povahy                                                                     3 717 434 000 K

Celkem                                                                                      40 447 057 000 K

 

ÚHRNEM PODLE ČÁSTÍ 1 až 5                                       347 512 374 000 K

 

 

Městská rada Česko-ruské společnosti Havířov