Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 15. 6. 2015

6. 7. 2015

V úvodu zasedání byl schválen program jednání zastupitelstva MH, který obsahoval 59 bodů . Většina bodů se týkala hospodaření města, prodeje a výkupu pozemků, na které zastupitelé z koalice i opozice měli většinou stejný názor a usnesení k nim byla přijímána velkou většinou.

 

Proto se v této zprávě budeme věnovat jen těm bodům, které vyvolaly větší diskuzi nebo které mají zásadnější význam pro budoucí vývoj města Havířova. Za podstatné považujeme, že byl schválen závěrečný účet města Havířova za rok 2014 a to bez výhrad, včetně účetní závěrky.

 

Občany města bude asi zajímat, že byl odsouhlasen návrh na přijetí úvěru ve výši 160 mil. Kč, účelově vázaného na výměnu oken a zateplení domů v majetku města. Zastupitelé tak rozhodli sice o tom, že dojde k vyššímu zadlužení, ale tyto finance by se měly rychle vrátit v úsporách na energii i ze zvýšeného nájemného v domech, které budou mít vyšší komfort bydlení. Čerpání úvěru je plánováno na 2 roky a splácení jistiny pak v dalších 5-ti letech.

 

Další body programu byly v podstatě odsouhlaseny bez vážnějších připomínek. Většinou se týkaly prodeje pozemků či záměrů prodeje. Větší diskuze se týkala žádosti o podporu výstavby kanalizace pro soukromé osoby. Po dohodovacím řízení byla odsouhlasena dotace ve výši 20 % pořizovací ceny.

 

V interpelacích vystoupilo několik zastupitelů a občanů. Jedna připomínka se týkala kvality bytu, zejména udržování hygieny u sousedů a jedna se týkala nesouhlasu se zrušením dotace na výuku míčových her žáků základních škol. Tato služba byla finančně náročná a proto byly hledány jiné formy. Převážně však zaznívaly hlasy, že by měly pohybu dětí věnovat větší pozornost rodiče.

 

Zastupitel za KSČM žádal odpověď na návrh zajistit zvýhodněné použití taxi služby pro  občany s omezeným pohybem pro cesty do zdravotnických zařízení. Radě města Havířova pak doporučil obrátit se písemnou formou na předsedu vlády, aby vláda přijala účinná opatření pro tvorbu nových pracovních příležitostí v okrese Karviná, neboť ve městech jako Havířov, Karviná, Orlová dochází k vylidňování pro nedostatek pracovních míst. Zazněl také požadavek, aby vedení města přizvalo na jednání Zastupitelstva vládního zmocněnce pro náš kraj ing. Ciencialu.

 

V Havířově činí úbytek obyvatel ročně okolo 1 200 občanů, zejména mladých, kteří jsou nuceni opouštět město. Nutno informovat vládu, že situace v cenách uhlí zapříčiní likvidaci dosud činných dolů. na což by vláda měla reagovat. Jako příklad vidíme řešení útlumu hornictví, které přijala před léty Francie a zamezila tak sociálním protestům v regionech, kde došlo k likvidaci dolů.