Jdi na obsah Jdi na menu
 


Šesté zasedání Zastupitelstva města Havířova

Šesté zasedání Zastupitelstva města Havířova dne 20. 6. 2011 bylo řádným zasedáním. Podáváme vám stručnou informaci o průběhu jednání a přijatých závěrech. Zastupitelstvo bylo svoláno na 13 hod. a projednalo podle předloženého programu všechny body (81 bodů). Průběh zastupitelstva byl hladký, bez rozsáhlých diskuzí.

 

Nejobsáhlejším bodem jednání byla prezentace zástupců Českých drah k přípravě a realizaci projektu „Dopravní terminál Havířov“. Projekt zahrnuje vybudování nové nádražní budovy, nových železničních a autobusových nástupišť včetně propojení celého komplexu s Havířovem – Šumbarkem (směrem k Lídlu) pěší lávkou. Zároveň zde vzniknou nové parkovací plochy pro osobní automobily. Zástupci ČD poté zodpověděli otázky zastupitelů, které doplnily jejich prezentaci. Celý projekt byl následně jednomyslně schválen zastupitelstvem.

 

Následným bodem, který vyvolal diskuzi, byla žádost dopravce ČSAD o navýšení finančních prostředků pro úhradu prokazatelné ztráty v systému městské hromadné dopravy. Objevil se zde hlas, který požadoval stažení tohoto bodu a přeložení projednávání až na září, ale neúspěšně. V těsném hlasování (27 pro, 1 proti, 12 zdrželo) nakonec zastupitelé toto navýšení schválili. Při této příležitosti vystoupila poslankyně PS ČR Milada Halíková s poděkováním všem stávkujícím za jejich účast na protestech odborů. Zároveň se informovala o možných postizích stávkujících. Byla ujištěna vedením havířovského ČSAD, že se nic takového nechystá a zastupitelstvo bylo informováno, že stávka neměla žádný negativní výsledek pro hospodaření společnosti (stávky se zúčastnilo 86% zaměstnanců).

 

Další body jednání například úprava Územního plánu města, vyúčtování hospodaření města za rok 2010, plnění rozpočtu za období leden – březen 2011, poskytnutí dotací MŠ a ZŠ, prodeje a výkupy pozemků na území města atd., byly přijaty všemi subjekty napříč politickým spektrem.

    

Zpracoval za Klub zastupitelů za KSČM Mgr. Radek Kupczak , Vladislav Fukala