Jdi na obsah Jdi na menu
 


Něco nového v zastupitelstvu Havířova? Ne. Jen se blíží volby.

29. 7. 2018

V pondělí 25. června 2018 se uskutečnilo 26. jednání zastupitelstva, pravděpodobně předposlední v tomto volebním období. Již při přípravě našeho klubu zastupitelů na toto jednání nám Karel Ďurkáč oznámil, že z našeho klubu vystupuje a požádal, aby nemusel sedět u našeho stolu, což mu, k radosti ostatních klubů v zastupitelstvu, bylo splněno. Důvodem je, že nebyl pro nadcházející komunální volby zařazen na kandidátní listinu KSČM. Myslím si, že toto gesto bylo zbytečné a neuvážené.

Na programu bylo jen necelých 50 bodů, ve většině nekonfliktních, které byly schváleny všemi přítomnými zastupiteli bez rozdílu politické příslušnosti.

To nemohlo platit u záměru prodeje pozemku pro výstavbu dvou garáží, který byl již předložen na předchozím, 25. zastupitelstvu. Vzhledem k zamítavému stanovisku některých odborů magistrátu a na návrh našeho klubu byl odložen. Důvodem bylo zhoršení nebo zamezení přístupu požární techniky a provedení jejího případného zásahu. Původní materiál byl doplněn o kladné stanovisko odborníka na požární bezpečnost staveb. Odbor územního rozvoje na svém nedoporučujícím stanovisku setrval a odbor ekonomický jej změnil a doporučil schválit.  Přidal jen lakonickou poznámku – pokud by bylo možné garáže na těchto pozemcích postavit, tak už tam dávno stojí. Jednak toto bezpečnostní riziko, ale i osoba žadatele se stala předmětem naší kritiky a následného návrhu tento záměr prodeje neschválit. Společně s Ing. Jaroslavem Gongolem jsem poukázal na to, že žadatelem je manžel současné radní za Hnutí ANO paní Kočí – Palkovské a v případě, že by žadatelem byl někdo jiný, než manžel paní radní, by rada města záměr prodeje nedoporučila. Pak je ještě otázka, proč pan Kočí, který v Havířově ani nemá trvalý pobyt, chce postavit dvě garáže. Buď mají v rodině dvě auta, což dneska není žádná zvláštnost, a auta zabírají místa na veřejném parkovišti, nebo ze spekulativních důvodů, dnes by se to dalo nazvat podnikatelským záměrem, kdy po postavení je se ziskem prodá nebo pronajme. Naše návrhy na neschválení, případně odložení a nové posouzení odborníkem na požární bezpečnost staveb z okresu Karviná, neprošly.  To v současných podmínkách v Havířově není nic nového.

Dlouhodobým problémem v Havířově je provozování Hotelu Zámek. Od počátku současného milénia jej spravovala společnost Zámek, s.r.o. zřízená městem. Většinou se hospodaření pohybovalo ve ztrátě, ale byla i období s příznivými ekonomickými výsledky. Do zastupitelstva byl překvapivě předložen materiál o ukončení smlouvy se společností Zámek, s.r.o. o provozování hotelu a jeho převedení do správy městské příspěvkové organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení. S tímto převodem pak ještě souvisely dva další materiály – změna zřizovací listiny SSRZ a navýšení rozpočtu na provoz příspěvkové organizace ve druhém pololetí 2018. V rozpravách k těmto bodům vystoupilo několik zastupitelů za KSČM. Nejdříve David Ondráček, který vykonával v období 2014 – 2016 ve společnosti Zámek jednatele, s kritikou unáhleného rozhodnutí bez analýzy současného stavu včetně hodnocení kladů a záporů navrhovaného řešení a k celkově nedostatečně připravenému materiálu. Navrhnul proto jeho doplnění a rozhodnutí, v tak důležité věci, ponechat až novému zastupitelstvu po volbách. V souvislosti s navrhovanou změnou zřizovací listiny a navýšením příspěvku pro SSRZ pro 2. pololetí o 1,16 mil Kč vystoupila zastupitelka našeho klubu Darja Tomaniecová. Pokud je požadováno více jak 1 mil. Kč na krytí schodku jen za jedno pololetí, tak jaká ztráta Hotelu Zámek byla v loňském roce za celý rok?  Nebo to je očekávaná ztráta za 1. pololetí letošního roku? Kriticky se vyjádřila o práci současné jednatelky společnosti Zámek paní Georgiu, zastupitelky za Hnutí ANO, která tuto finančně lukrativní funkci dostala jako „držhubné“. A není to jen ona, takových finančně výhodných funkcí rozdala současná vládnoucí koalice ČSSD, Hnutí ANO a KDU-ČSL více. Navrhla proto odvolání současné jednatelky a snížení příspěvku na krytí předpokládané ztráty Hotelu Zámek na polovinu, protože pokud již dopředu souhlasíme s úhradou ztráty v plné výši, pak to je demotivující pro zaměstnance. Obdobně na tento problém poukázal i Daniel Pawlas, protože to můžeme považovat za konkurenční výhodu vůči ostatním podnikatelům v této oblasti podnikání. Navíc připomněl, že příspěvkové organizace  jsou zřizovány za zcela jiným účelem a ne pro podnikatelskou činnost k vytváření zisku. Asi už budete vědět, jak dopadlo hlasování o pozměňovacích návrzích Davida Ondráčka a Darji Tomaniecové. Tak jako vždy u našich návrhů, nebyly schváleny.

Celkem poklidné bylo jednání o dotacích ve druhém dotačním kole. Pro velký počet žádostí a zejména pro uspokojení potřeb havířovské nemocnice byly dotace schválené v rozpočtu města navýšeny o dalších 4 540 200 Kč a celkově v letošním roce dosáhnou výše 48 840 000 Kč. Pro nemocnici byla schválena dotace 7 mil. Kč jednak na nákup nových přístrojů za 5 mil. Kč a 2 mil .Kč na rekonstrukci vstupního vestibulu. Z našeho klubu nevzešly zásadní připomínky, ba naopak, toto navýšení i přidělení jednotlivým subjektům jsme podpořili. Paradoxem byly návrhy paní primátorky Feberové a náměstka Šlachty z ČSSD k doplnění návrhů o tři další subjekty, které však zastupitelstvo neschválilo.

Obdobně jsme podpořili i poskytnutí investičních dotací na spolufinancování projektů „Rekonstrukce fotbalového hřiště TJ Slovan Havířov“ částkou 1,2 mil. Kč a na „Centrum reprezentace stolního tenisu“ Sportovnímu klubu stolního tenisu Baník Havířov částkou 20 mil Kč. V obou případech byly naše dotace vždy podmíněny poskytnutím dotací i z jiných zdrojů, konkrétně z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, což oba žadatelé doložili příslušnými dokumenty. Vyslovili jsme pouze obavu, zda je projekt haly stolního tenisu dostatečně připraven tak, aby mohl být dodržen stanovený termín realizace do 30. června 2019, dokdy má být proinvestováno 40 mil. Kč. Předseda klubu pan Endal nás ujistil, že termín bude dodržen a podmínky dotace dodrženy.

Již před zastupitelstvem bylo v tisku zveřejněno, že je připravován návrh vedení města na zavedení bezplatné dopravy  MHD pro mládež do 18 let a seniory nad 65 let. Soňa Ryšánková Dosedělová za náš klub tento návrh podpořila s doporučením, aby doprava v Havířově byla zdarma pro všechny. Podpořila ji i Janina Želinská s poznámkou, že je lepší městské peníze vracet tímto způsobem všem občanům, než v rámci dotací poskytovat nemalé prostředky i soukromým subjektům. Náměstek Bělica z Hnutí ANO odpověděl, že v současné době vzhledem k vysokým nákladům na MHD k tomu nelze přistoupit, ale do budoucna to nevyloučil. Zcela nemístně a v rozporu s tím, co připustil náměstek Bělica, pak vystoupil zastupitel Masarovič z Hnutí ANO, že doba, kdy se dávalo všem vše zadarmo je pryč a bylo to v době, kdy jste popravili Miladu Horákovou (redakce nesouhlasí s vyjádřením zastupitele Masaroviče; naše strana KSČM vznikla v roce 1990). Náš klub, povznesený nad tyto invektivy, pak podpořil i původní návrh na omezenou bezplatnou dopravu  MHD a vyjmenované skupiny obyvatel tak již mohou od 1. 7.2018 bezplatně využívat MHD. Stejně tak i v jiném bodu programu jsme podpořili  prodloužení trasy linky MHD č.410 z Dolní Datyně až na Šumbark, o což dlouhodobě usilovala občanská komise v Dolních Datyních.

V interpelacích nejdříve vystoupili občané s kritickými připomínkami i návrhy. Např. nebezpečný stav křižovatky ulic Pujmanové a U Nádraží v blízkosti nového dětského dopravního hřiště, požadovali novelizaci městské vyhlášky o pohybu psů, zajímali se o rekonstrukci nádraží a přednádražního prostoru, kritizovali záměr developera realizovat výstavbu objektu v blízkosti rodinného domu na Bludovickém kopci, což by bylo v rozporu s územním plánem.

S vážným obviněním současného vedení města vystoupila mluvčí aktivity občanů, kteří nesouhlasí se zrušením výběrového řízení na ředitele ZŠ M. Pujmanové, do kterého se přihlásili dva uchazeči a oba splnili požadovaná kriteria. Mluvčí současně uvedla, že byla členkou výběrové komise, na které po otevření přihlášek přítomná náměstkyně za ČSSD Alena Zedníková sdělila, že jeden z uchazečů je pro ni nepřijatelný. Přesto komise stanovila pořadí uchazečů, ale rada města zrušila výběrové řízení z důvodu, že ani jeden nebyl natolik přesvědčivý, aby rada mohla rozhodnout. My víme, proč se tak stalo. Do výběrového řízení se totiž přihlásil bývalý člen ČSSD, který na konci předchozího volebního období v roce 2014 otevřeným dopisem popisoval tehdejší poměry v havířovské ČSSD, včetně podnikatelských vazeb a klientelismu. Nevyhnul se ani kritice primátora za sociální demokracii Zdeňka Osmanczyka. To bylo pravou příčinou zrušení tohoto výběrového řízení. Přesto jsme zvědaví, co vedení města odpoví.

V interpelacích vystoupili i naši zastupitelé. Janina Želinská ironicky upozornila na její odvolání z komise rady města z důvodu, že není „držhuba“ a několikrát na zastupitelstvu vystoupila s kritikou či nevhodnými požadavky na vedení města. V poslední době to byl požadavek o výši odměn ředitelů příspěvkových organizací, na který dostala jen vyhýbavou odpověď, že rada města musí prozkoumat, zda na to vůbec má právo. Jsme zvědaví, co rada vyzkoumá. Určitě to, že tyto informace musí sdělit, protože se jedná o veřejné prostředky, ale jde jim o čas, aby nebyly zveřejněny před volbami. Tomáš Ptáček poukázal na problematiku GDPR (nový předpis EU o ochraně osobních údajů) a zajímal se, kdo je za jeho zavedení ve městě odpovědný. Darja Tomaniecová už poněkolikáté upozornila na nedostatky a šlendrián při rekonstrukci chodníků na Dlouhé třídě, když dílo mělo být dokončeno již 22. 5. 2018 a dodnes se tam pracuje. Já jsem se dotazoval, čeho se týká podaná žaloba na město, kterou se zabývala rada města na svém jednání 23. 5.2018, ale nikdo z členů rady si nemohl vzpomenout. Tak snad si vzpomenou v písemné odpovědi. Rovněž jsem poukázal na to, jak si dnešní vedení města váží námětů, připomínek a požadavků občanů a to v souvislosti s odpovědi na interpelaci paní Jany Mališové, předložené na zastupitelstvu 23. 4. 2018 a týkající se chodníků a nekázně lidí, kteří si stejně zkracují cestu i mimo chodníky. Ve své interpelaci nejen kritizovala, ale nabízela i řešení a připravenost její i dalších občanů pomoci při realizaci, zejména výsadbou zeleně. V odpovědi se mimo jiné dočetla, že „Projektované a budované chodníky jsou umísťovány tak, aby vyhovovali co nejširšímu počtu uživatelů. Proto jsou konstruovány podélně a kolmo mezi bytovými domy, aby se dalo odbočit jak doprava tak i doleva na navazující chodníky, ne napříč zelení jedním směrem“. To paní Mališové, mimo jiné, odpověděl náměstek Ing. Karel Šlachta. Skutečně odpověď hodna náměstka.

Ještě pozoruhodnější byla jeho reakce na vystoupení Ing. Jaroslava Gongola, který požádal paní primátorku, zda by mu mohla odůvodnit, proč hlasovala proti jeho návrhu připravit žádost města o dotaci z fondu pro zahlazování důlních škod na vybudování wellness centra v lokalitě Sušanských rybníků. Pan náměstek Šlachta, sám vzděláním i původním zaměstnáním báňský inženýr, se na Gongola již obvyklým způsobem obořil a vyčetl mu, že po dobu 14tiletého působení jako ředitel Dolu Dukla zdevastoval téměř polovinu území Havířova a nyní si dovoluje žádat o peníze na revitalizaci toho, ca sám zničil. To způsobilo v jednacím sále obecné veselí. Pan Šlachta už asi zapomněl, proč se vlastně uhlí dobývalo a pro koho to bylo živobytí.

Jsme zvědaví i na odpověď PaedDr. Miladě Halíkové, která požádala o vyčíslení finanční ztráty plynoucí z toho, že stále odvážíme část komunálních odpadů společnosti SMOLO do Ostravy, místo na naši společnou, s jinými městy a obcemi, skládku DEPOSu, za zvýhodněnou cenu a odměnu za každou tunu odpadu od obce Horní Suchá. Upozornila, že tím mohlo dojít ke škodě města.

Ještě v jedné podstatné věci, týkající se říjnových komunálních voleb, rozhodlo zastupitelstvo – příští zastupitelstvo bude mít stejný počet zastupitelů jako dosud, tedy 43.

Co říci závěrem? Do voleb to už jiné nebude, Jedinou opozicí jsou zastupitelé za KSČM. Zastupitelé Hnutí pro Havířov se sice přímo na vedení města nepodílejí, ale své jisté za mlčení a hlasování mají v jiných prebendách. A současná koalice si svou moc upevnila lukrativními funkcemi, tzv. „držhubným“, jak to trefně pojmenovala Darja Tomaniecová.

Poslední zastupitelstvo v tomto volebním období se bude konat 24. 9.2018. Určitě bude zajímavé. Však bude co hodnotit.

 

 Za klub zastupitelů KSČM  Ing. Eduard Heczko