Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. 2. 2022

Samotné jednání bylo velice krátké. Na programu bylo jen 19 bodů a ty jsme stihli projednat za necelou půlhodinu. V rozpravě k jednotlivým bodům nikdo nevystoupil a většinou byly schváleny jednomyslně. My jsme se zdrželi pouze u jediného bodu, návrhu na zvolení zástupce města do dozorčí rady společnosti Depos v Horní Suché, protože po celé volební období jsme kritizovali a nesouhlasili s obsazování lukrativních míst jen koaličními zastupiteli nebo dalšími členy koaličních stran a hnutí. Zastupitelstvo se opět konalo v omezeném režimu kvůli nadále trvající nepříznivé epidemické situaci. Ještě před jeho začátkem nás čekalo jedno překvapení - všichni zastupitelé museli absolvovat antigenní test na COVID-19, který provedl zdravotnický pracovník. Výjimku měli pouze ti, kteří podstoupili v posledních 72 hodinách PCR test na přítomnost viru nebo v posledních 24 hodinách rychlý antigenní test. Výsledek u všech testovaných byl negativní.

 

V interpelacích zastupitelů, které proběhly ještě před interpelacemi občanů vystoupil Martin Rédr (Piráti): „Na interpelace z prosincového zastupitelstva nezazněly uspokojivé odpovědi a to ani dodatečně v písemné podobě. Jak jsme bohužel svědky stále častěji, cílem pana primátora nebylo poskytnout odpovědi, ale oponenta spíše napadat, zesměšnit nebo vinit z neznalosti problému. K samotné podstatě dotazu je pak informací minimum. Akcionářská smlouva se jeví, že je v rozporu se zákonem. Jedná se o nestandardní podmínky, jako závazek ke změnám v územním plánu ve prospěch ENVEZU nebo zákaz vyvíjení aktivit směrem k jiným možnostem výroby a distribuce tepla. Podstatná část smlouvy je před veřejností utajena. Jde o pokus skrýt problematické pasáže. Co vede k utajování části smlouvy?” I na toto vystoupení reagoval primátor svým obvyklým způsobem, jak to popsal pan Rédr ve své interpelaci.

 

Vystoupil i náš zastupitel Eduard Heczko s připomenutím své interpelace na prosincovém zastupitelstvu týkající se usnesení Rady města o pronájmu nemovitých věcí: „Na minulém zastupitelstvu jsem v interpelaci možná nesprávně formuloval požadavek na doplnění podstatných údajů v usneseních k pronájmu nemovitých věcí, 1 usnesení 73. Rady města a 4 usnesení ze 76. Rady. Poukázal jsem na to, že v těchto usneseních nejsou uvedeny podstatné parametry pronájmu, mimo jiné: cena pronájmu, doba nájmu a výpovědní lhůty. Místo abych výslovně žádal o jejich zveřejnění, použil jsem nesprávně, že bych „potřeboval vysvětlení“. Toho se mi skutečně dostalo v písemné odpovědi pana náměstka Baránka (ANO), že tyto údaje jsou vždy uvedeny v důvodové zprávě (kterou my řadoví zastupitelé nemáme k dispozici) a byly stanoveny podle zásad schválených Radou města v roce 2015 a 2016, které byly podepsány tehdejším primátorem Pawlasem a rovněž mou osobou, v té době ekonomickým náměstkem, za což mu děkuji. Že tyto parametry nájemních smluv se vždy v usnesení Rady uváděly a uvádějí, svědčí i usnesení z poslední 80. Rady z 10. 1.2022. Zatím se nedomnívám, že by šlo o úmysl tyto parametry u výše uvedených usnesení jakkoliv účelově nezveřejnit. Žádám vás proto o jejich sdělení v písemné podobě.“

 

Po přestávce se v 16 hodin na pořad jednání dostaly i interpelace občanů, které nešetřili kritikou na pana primátora Josefa Bělicu (ANO) a současnou koalici. První vystoupil pan Bílý, který požadoval odvolání současného primátora, který neplní slib a zneužívá svojí funkce: „Poukazuji na závažnou skutečnost o prorůstání rodinných vazeb do městských společností a dále na článek z Karvinského deníku o budoucnosti vytápění města, o kterém by mělo proběhnout referendum. Občané mají důvodnou obavu, že primátor nejedná v zájmu města“. K výzvě na odvolání primátora se nikdo ze zastupitelů nepřidal a ani si ho neosvojil, proto se o něm ani nehlasovalo. Ani my jsme se k tomuto návrhu nevyjádřili, protože při současném stavu zastupitelstva a rozložení sil, není tento návrh reálný.

 

Opětovně vystoupil pan Taraba, mimo jiné to bylo už třetí či čtvrté jeho vystoupení v řadě na předchozích zastupitelstvech, kdy vždy kriticky poukazuje na současnou společenskou a politickou situaci v polistopadovém období.

 

Další občan pan Szotkowský vystoupil s dotazem: „Proč v Havířově nemáme stream, živý přenos z jednání zastupitelstva? Visí nám tady cedulky zákaz foto, zákaz videozáznamu. Máme tady Polar (regionální televize) a oni mají kamery. Proč nedělají ten živý přenos? Je doba pandemie a jsou omezená místa pro občany. Budu mluvit 2 minuty a budu chtít 1 min navíc a podle toho, jak budete hlasovat, tak to bude vzkaz občanům, jestli ten živý přenos chcete. Mají ho v Ostravě, Opava zase dává záznam z jednání zastupitelstva na své oficiální stránky.“ Při hlasování o prodloužení času vystoupení pana Szotkowského jsme hlasovali pro, ale koalice byla proti. Tím poslala nepřímo jasně vzkaz všem občanům Havířova, že o živý přenos z jednání nestojí možná i proto, aby voliči neměli až takový přehled a neviděli mnohdy nevhodné a arogantní chování některých členů koalice. Pan primátor Josef Bělica (ANO) neodpověděl ani na jednu interpelaci jak zastupitelů, tak i občanů.

 

Příští zastupitelstvo města se uskuteční již 28.února 2022.

 

Markéta Fikáčková

Eduard Heczko