Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace ze 7. jednání zastupitelstva

13. 11. 2015

Informace ze 7. jednání Zastupitelstva

města Havířova dne 2. 11. 2015

 

Sedmé zasedání ZMH se konalo 2. listopadu 2015 od 13 hod. V Kulturním domě Radost.

 

Ihned na začátku jednání byl původní návrh programu zasedání rozšířen o bod Slib nového zastupitele MUDr. Drábka z kandidátky ČSSD, který nastoupil za Ing. Zdeňka Osmanczyka, jenž požádal o uvolnění z funkce zastupitele. Jelikož Ing. Osmanczyk zároveň vykonával funkci Finančního výboru Zastupitelstva, proto ZMH rovněž zvolilo nového předsedu a to pana Pavla Rapanta (ČSSD).

 

Následovalo pak projednávání jednotlivých bodů podle schváleného programu, který je zpřístupněn na stránkám Magistrátu - havířov-city.

 

V této informaci se proto budeme věnovat pouze bodům, které byly podle diskuze zastupitelů z jejich pohledu diskutabilní.

 

Prvním sporným bodem bylo zamítavé stanovisko k žádostem dvou firem, které chtěly odkoupit zdravotní středisko na ulici Dlouhá. Město toto středisko zakoupilo společně s dalšími objekty od Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a to proto, aby zajistilo havířovským lékařům podmínky pro vykonávání jejich lékařské praxe a tím zdravotní služby pro občany Havířova. Existovalo totiž nebezpečí, že tato zařízení odkoupí developeři a stanoví neúměrně vysoké nájemné pro lékaře. V kupní smlouvě byla stanovena podmínka, že tyto objekty budou využívány pro zdravotnické služby a město se zavázalo, že tyto objekty neprodá až do roku 2017. Předložený návrh na usnesení zastupitelstva toto respektoval. Řada zastupitelů však s takovýmto stanoviskem nesouhlasila a chtěla toto zařízení přislíbit jedné z firem a to za velmi nevýhodných finančních podmínek pro město.

 

Dalším sporným bodem byla žádost soukromé společnosti Sanatoria Kochová o dotaci z rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2015 ve výši 830 000 Kč na nákup lůžek pro klienty. Důvodem pro rozdílné hlasování bylo to, že veřejné prostředky jsou přidělovány soukromé společnosti. Nakonec zastupitelé tuto dotaci většinou hlasů schválili.

 

Větší diskuzi si vyžádal bod jednající o prominutí penále Junáku za nesplnění podmínek pro přijatou dotaci. Návrh, který předkládala rada, byl přijat.

 

Ve vyhrazenou dobu v programu každého zastupitelstva se uskutečnily interpelace zastupitelů a občanů města. Na všechny interpelace bude zodpovězeno písemně.

 

 

Klub zastupitelů