Jdi na obsah Jdi na menu
 


INFORMACE Z KLUBU ZASTUPITELŮ ZA KSČM 9/2013

 

Zasedání Zastupitelstva města Havířova dne 23. 9. 2013 bylo 20. řádným zasedáním.
Zastupitelstvo bylo svoláno na 13 hod. a projednalo podle předloženého programu všechny body (59 bodů). Průběh byl plynulý s diskusí k některým projednávaným bodům. Jednání skončilo ve 16,15 hod, z jednání byli omluveni dva zastupitelé z řad KSČM: Eduard Heczko (dovolená), Soňa Dosedělová (nemoc).
 
Na začátku jednání zastupitelé minutou ticha uctili památku zesnulého exprimátora pana Františka Chobota. Následně primátor p. Osmanczyk podal zprávu o výbuchu v domě v Havířově – Šumbarku. Příčinou byl únik plynu v prázdném bytě ve 4. podlaží domu RPG. Postiženým z nižších pater byla poskytnuta pomoc a všechny složky záchranného systému neprodleně provedly nutné úkony pro zajištění bezpečnosti obyvatel domu i okolí. Primátor všem složkám veřejně poděkoval za jejich činnost.
 
Po procedurálních bodech – schválení předsednictva, určení ověřovatelů zápisu, ověření zápisu z jednání Zastupitelstva č. 19 a kontrole plnění usnesení, schválili zastupitelé poskytnutí věcných darů z fondu primátora města k Vánocům pro:
-   Dětské centrum Čtyřlístek, v hodnotě do 25 tis. Kč
-  Dětskému domovu a Školní jídelně, v hodnotě do 25 tis. Kč
-  SANTÉ – Centru ambulantních a pobytových sociálních služeb, Havířov-Podlesí
    v hodnotě do 35 tis. Kč
-  Armádě spásy  ČR – Domu pro matku s dětmi, v hodnotě do 35 tis. Kč
-       MŠ pro zrakově postižené děti, Havířov-Město v hodnotě do 20 tis. Kč
 
Zastupitelé také schválili uzavření smluv o poskytnutí bezúročných půjček na výstavbu soukromé části kanalizačních přípojek k nemovitostem pro 32 občanů.
 
Z „Fondu pro zvýšení bezpečnosti, ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově“ v souladu s rozpočtem pro komisi BESIP, schválilizvýšení příspěvku na provoz:
a)     Mateřské škole Havířov – Šumbark, Petřvaldská o částku 50.000 Kč na nákup materiálu – venkovních vitrín, chráničů, odrážedel a koloběžek, učebních pomůcek pro dopravní výchovu, spotřebního materiálu (barvy na nátěr značek apod.), kancelářských potřeb a čisticích prostředků,
b)    Základní škole Havířov – Šumbark, Generála Svobody o částku 15.000 Kč na nákup 2 ks jízdních kol, včetně cyklistické přilby a další cyklistické výbavy pro dopravní výchovu,
c)     Základní škole Havířov – Šumbark, Moravská o částku 5.000 Kč na nákup koloběžek pro využití při výuce dopravní výchovy pro žáky I. stupně
Ze stejného fondu byla schválena rekonstrukce Městského kamerového dohlížecího systému v předpokládané výši 2 151 000 Kč bez DPH v roce 2014. Nákupem nových kamer, zvýšením jejich počtu a digitalizací systému dojde ke zlepšení kvality přenosu informací, propojení se záchranným systémem a PČR.
 
V městské části Havířov – Šumbark bude v roce 2014 pokračováno v regeneraci obytných domů na ul. Mládí a M. Pujmanové zakázkou na stavební práce ve výši 82 789 000 Kč.
 
Široce diskutovaným bodem bylo odstoupení od smlouvy o budoucí kupní smlouvě se společností Zelené terasy, a. s., se sídlem v Ostravě. Společnost Zelené terasy, a.s. ke dni 30. 8. 2013 nezahájila výstavbu polyfunkčního domu a nepředložila záruční jistinu na bankovní záruku ve výši 6 200 000 Kč a přestala platit v roce 2013 nájem za stavební pozemek. Tyto skutečnosti jsou důvodem k tomuto kroku. Celou záležitost kritizovali zastupitelé z řad ODS ve snaze časově prodloužit tento vzniklý stav. Tímto by však došlo k nečinnosti v dané lokalitě.
 
Zastupitelstvo města také schválilo zvýšení příspěvku na provoz Mateřské škole Havířov – Město,  Lípová, ve výši 359.000 Kč na dokrytí provozu odloučeného pracoviště – MŠ na ul. K. Čapka a to na pořízení vybavení. Na projekt výuky pohybové výchovy mateřských a základních škol byla schválena částka 259 224 Kč.
 
V dalším bodě byly schváleny aktualizované Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova s účinností od 1. 1. 2014.
 
Zastupitelstvo města Havířova schválilo poskytnutí investiční dotace pro Nemocnici s poliklinikou Havířov, na rok 2013 ve výši 1 650 000 Kč na pořízení nové přístrojové techniky z Fondu veřejně prospěšných aktivit, a to:
-         laparoskopická věž – technika pro operační sály v ceně 1 350 000 Kč
-         ureterorenoskop flexibilní – vyšetřovací technika k endoskopickým vyšetřením
pro urologické oddělení v ceně 300 000 Kč
 
Bylo schváleno navýšení dotace na činnost Sportovního klubu volejbalu o částku 1 070 000 Kč z Fondu veřejně prospěšných aktivit a také záměr poskytnutí investiční dotace občanskému sdružení Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov, na spolufinancování projektu výstavby „Sportovního centra talentované mládeže stolního tenisu ČAST“ v letech 2014 – 2015 a to max. 30 % hodnoty projektu za podmínky schválení a transferu dotace z MŠMT ČR na účet Sportovnímu klubu stolního tenisu Baník Havířov. Výstavbou by byl vybudován sportovní areál umožňující pořadání soutěží na evropské úrovni. K tomuto bodu vystoupil s. Sachmerda s dotazem na p.Mertu (TOP 09), předsedu finančního výboru, proč nebyl k tomuto bodu svolán Finanční výbor. Odpovědí byl naléhavý termín, bez možností svolání výboru.
 
Zastupitelstvo města Havířova vzalo na vědomí plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti, rozvahu a hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za období leden – červen 2013 a návrh úprav rozpočtu III. na rok 2013.
 
Ředitel MRA informoval zastupitele, že komise předložila Radě a Rada schválila 57 bytů pro zveřejnění na úřední desce k pronájmům podle nových zásad. Z tohoto počtu je 20 bytů v části Město, 7 na Podlesí a 30 na Šumbarku, kde jsou nabídnuty i různé benefity. Nové „Zásady….“ Jsou k dispozici již týden na webových stránkách MRA a MMH.
 
Na závěr zasedání proběhly interpelace.
 
 
Za Klub zastupitelů za KSČM zpracovali:
Mgr. Radek Kupczak
Vladislav Fukala
Korekce: J. Šebesta