Jdi na obsah Jdi na menu
 


INFORMACE Z KLUBU ZASTUPITELŮ ZA KSČM 5. zasedání

11. 4. 2011

Páté zasedání Zastupitelstva města Havířova dne 28. 3. 2011 bylo řádným zasedáním. Podáváme vám stručnou informaci o průběhu jednání a přijatých závěrech.

Zastupitelstvo bylo svoláno na 8 hodinu a projednalo podle předloženého programu všechny body (59 bodů). Průběh zastupitelstva byl hladký, bez rozsáhlých diskuzí a jednání skončilo ve 12.30 hod.

 

         Úvodní slovo primátora mělo slavnostní ráz, připomněl, že zasedání se koná v Den učitelů a všem zastupitelům, kteří vykonávají toto poslání, poblahopřál.

 

         Důvodem svolání zastupitelstva na 8 hodinu bylo projednání problematiky výstavby spalovny KIC Odpady, a. s. v Karviné tak, aby zástupci města na valné hromadě KIC Odpady, a. s., která se konala téhož dne, měli k dispozici rozhodnutí zastupitelstva města ke způsobu hlasování. Úvodní prezentaci společnosti a celého projektu přednesl Miroslav Novák, první náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje. Přítomen byl rovněž vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ing. Tomáš Kotyza. Diskuse k tomuto bodu byla podrobná a časově náročná nejen z řad zastupitelů, ale i široké veřejnosti. (přikládám Otevřený dopis primátora) Toto palčivé téma vyžaduje spíše osobní diskusi v ZO se zastupiteli než zkrácený záznam v písemné podobě. Zastupitelstvo rozhodlo, aby zástupci na valné hromadě vyjádřili nesouhlas s memorandem města Karviné a navýšili počet akcií pro město Havířov o 8 kusů.

 

         Dalším bodem, který vyvolal diskusi, byl návrh náměstka primátora Bc. Daniela Pawlase na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2011 sportovním a mimosportovním subjektům. Určitou nevoli vyvolal fakt, že bylo málo času k projednání materiálu na klubech zastupitelů, protože některé dotace byly nově navýšeny. Nakonec však tento materiál byl zastupitelstvem schválen.

 

         Další navržené body jednání, byly přijaty všemi subjekty napříč politickým spektrem.

    

 

 

 

 

Zpracoval za Klub zastupitelů za KSČM

Mgr. Radek Kupczak

Vladislav Fukala