Jdi na obsah Jdi na menu
 


INFORMACE Z KLUBU ZASTUPITELŮ ZA KSČM 4. zasedání

11. 4. 2011

Čtvrté zasedání Zastupitelstva města Havířova dne 28. 2. 2011 bylo mimořádným zasedáním.

 

Zastupitelstvo bylo svoláno na 13 hod. a projednalo podle předloženého programu jediný bod. Průběh zastupitelstva byl hladký, bez rozsáhlých diskuzí a jednání skončilo ve 13.45 hod.

 

Jediným bodem jednání byly smluvní vztahy pro účely vybudování kanalizačních přípojek. Jedná se o lokality: Dolní a Prostřední Suchá (I. etapa) a Havířov-Bludovice a Dolní Datyně (II.etapa). Počet vyprojektovaných kanalizačních přípojek je 1061. Zastupitelstvo schválilo 37 hlasy:

1.      bezúplatný převod investorství soukromých částí kanalizačních přípojek, včetně převodu zpracované projektové dokumentace, budoucím vlastníkům.

2.      uzavření závazku darovat veřejné části kanalizačních přípojek budoucím vlastníkům souvisejících soukromých částí kanalizačních přípojek do 3 let po uplynutí doby udržitelnosti projektů investičních akcí „Odkanalizování části města Havířov“

3.      poskytnutí bezúročné půjčky budoucím vlastníkům kanalizačních přípojek, na základě jejich žádosti, na vybudování soukromé části kanalizační přípojky ve výši až 100% nákladů.

4.      uzavření Smlouvy o výstavbě a financování kanalizační přípojky s vlastníky nemovitostí, kteří projeví zájem vybudovat kanalizační přípojku a napojit se na hlavní kanalizační řád v navrhované lhůtě.

 

Zpracoval za Klub zastupitelů za KSČM

Mgr. Radek Kupczak a Vladislav Fukala