Jdi na obsah Jdi na menu
 


INFORMACE Z KLUBU ZASTUPITELŮ ZA KSČM 3. zasedání

11. 4. 2011

Třetí zasedání Zastupitelstva města Havířova dne 24. 1. 2011 bylo prvním pracovním zasedáním v novém roce.

 

Chceme Vám podat stručnou informaci o průběhu jednání a přijatých závěrech. Zároveň také popřát vše nejlepší do nového roku 2011, hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a pracovních i mimopracovních úspěchů.

 

Zastupitelstvo bylo svoláno na 13. hod. a projednalo podle předloženého programu 43 bodů (původně bylo zařazeno 42). Průběh zastupitelstva byl hladký, bez rozsáhlých diskuzí a jednání skončilo interpelacemi ve 16 hod.

 

Jedním z déle diskutovaných bodů bylo „Vyhodnocení stavu veřejného pořádku z hlediska činnosti Městské policie Havířov na území města Havířova za rok 2010, vyhodnocení nápadu trestné činnosti a dopravní nehodovosti na území města Havířova za rok 2010, vyhodnocení činnosti HZS a Sboru dobrovolných hasičů na území města Havířova za rok 2010“. Zde vystoupil s. Fukala s připomínkami k měření rychlosti na území města. Zástupce dopravní policie jeho sdělení přijal a ujistil přítomné, že se tímto problémem budou dále zabývat. Dále vystoupil zástupce PČR s informací, že ve městě zůstane pouze jediná služebna. Jedná se o zrušení služebny na Podlesí. Vše bude přesunuto na ul. Svatopluka Čecha. Ujistil však, že to nebude mít vliv na bezpečnost ve městě.

 

Klub zastupitelů za KSČM se zdržel hlasování při jednání o návrhu poskytnutí dotací sportovním subjektům. Důvodem bylo doporučení sportovní komise, aby se tento bod projednával až v březnu. Jak koalice tak opozice se však shodly na jednání kulatého stolu, který má připravit koncepci udělování dotací a vytvořit koncepci sportu ve městě.

 

Vloženým bodem jednání bylo vystoupení ředitele NsP Havířov p. Ference. Informoval o podaných výpovědích 62 lékařů. Přiznal, že hrozí kolaps!!! Zastupitelstvo se dohodlo na odeslání dopisu ministru zdravotnictví a dalším ústavním představitelům s alarmující zprávou o městské nemocnici a s naléhavou žádostí o řešení. Koncipováním dopisu byla pověřena mj. poslankyně Parlamentu ČR PaedDr. Milada Halíková a náměstek primátora Bc. Daniel Pawlas.

 

Zastupitelstvo schválilo rovněž nový jednací řád.