Jdi na obsah Jdi na menu
 


INFORMACE Z KLUBU ZASTUPITELŮ ZA KSČM 2011

4. 2. 2011

Druhé zasedání Zastupitelstva města Havířova dne 20. 12. 2010 bylo prvním pracovním zasedáním ve volebním období 2010 - 2014. Chceme Vám podat stručnou informaci o průběhu jednání a přijatých závěrech.

 
Zastupitelstvo projednalo podle předloženého programu 44 bodů. Průběh zastupitelstva byl hladký, bez rozsáhlých diskuzí a jednání skončilo interpelacemi ve 13 hod.
 
 Nejdůležitějším bodem jednání byl rozpočet města Havířova na rok 2011. Předložený materiál byl nejprve podroben kritice panem Schneebergerem. Po vysvětlujících příspěvcích soudruhů Heczka a Sachmerdy a také po zprávě z jednání finančního výboru, kterou přednesl pan Merta, byl rozpočet přijat. Pro hlasovalo 34 zastupitelů a 9 se hlasování zdrželo (jednání se zúčastnilo všech 43 zastupitelů).
 
Jedním z mála bodů, ve kterých došlo na diskusní příspěvky, bylo projednání termínů zasedání Zastupitelstva. Opozice (p.Macková a p.Schreiber) navrhla konání v soboty nebo v odpoledních hodinách. Termíny předložené panem primátorem nakonec zůstaly zachovány, o přesných hodinách konání budou zastupitelé teprve informováni. Bohužel zde může dojít ke sporným situacím, protože v Havířovském deníku se objevila zpráva o přeložení konání příštích zasedání na odpoledne, ale zároveň v Radničních listech jsou interpelace občanů příštího zasedání uvedené v původním termínu od 12 hodin.
 
Dále Zastupitelstvo přijalo usnesení o neudělení Ceny města Havířova pro rok 2010. Do budoucna tato cena bude udělována jen za mimořádné události a ne každoročně jako doposud.
 
Zastupitelstvo odložilo prodej pozemků parcela č. 2055/1, 2055/2 a 2055/5, k. ú. Bludovice a rozhodlo o vypracování nového odborného posudku. Rovněž odložilo rozhodnutí o lokalitě č.2 ve změně Územního plánu města Havířov.
 
 
 
 
 
Zpracoval za Klub zastupitelů za KSČM
Mgr. Radek Kupczak
Vladislav Fukala