Jdi na obsah Jdi na menu
 


INFORMACE Z KLUBU ZASTUPITELŮ ZA KSČM 14

Ze čtrnáctého zasedání Zastupitelstva města Havířova dne 24. 9. 2012 v tomto volebním období vám podáváme stručnou informaci o průběhu jednání a přijatých závěrech. Zastupitelstvo bylo již tradičně svoláno na 13 hod. a projednalo podle předloženého programu 84 bodů. Průběh zastupitelstva byl hladký, bez rozsáhlých diskuzí.

Zasedání začalo minutou ticha za zemřelou zastupitelku z řad HPH ing. Dagmar Džupinovou. Novým členem zastupitelstva se složením slibu stal Mgr. Daniel Vachtarčík.
            Dále se již projednávaly body dle předloženého programu. Program byl doplněn o bod Smlouva mezi městem Havířov a městem Zagorje ob Savi (Slovinsko) o spolupráci partnerských měst, která byla schválena.
            Zastupitelstvo schválilo mimořádnou investiční dotaci na rok 2012 Nemocnici s poliklinikou Havířov na vybavení nového oddělení ORL za zrušené v Karviné. Dalším bodem programu bylo schváleno neslučování tříd 2. A a 2. B na Základní škole Marie Kudeříkové a navýšení finančních prostředků na provoz školy. Dále byly projednány Zásady oceňování občanů města Havířova a seznam občanů, kteří budou 25. října v kulturním domě Leoše Janáčka oceněni za přínos pro město Havířov v roce 2012. Zastupitelstvo schválilo statut Fondu veřejně prospěšných aktivit, poskytnutí dotací z rozpočtu sportovním a mimosportovním subjektům a poskytnutí dotace HC AZ Havířov 2010 o. s. na rekonstrukci šatnového zázemí.
            Bylo schváleno přepracování komunitního plánu sociálních služeb, aby plán odpovídal aktuálnímu stavu na období 2014–2017 a finanční podpora programu „Podpora terénní práce“. Zastupitelstvo dále projednalo plnění rozpočtu letošního roku a přípravu rozpočtu na rok příští. Vzalo na vědomí vyhodnocení opatření ke zvýšení bezpečnosti ve městě za období rok 2011 až srpen 2012 a schválilo čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti, ochrany osob a majetku.
            Primátor informoval o probíhajících kontrolách prodeje alkoholu a provozoven (316 kontrol, několik bylo pozitivních, ty byly předány Policii ČR), v rámci vyhlášení plošné prohibice. Kontroly budou nadále pokračovat. Osm občanů Havířova zemřelo na následky požití závadného alkoholu.
            Bylo rovněž schváleno poskytnutí daru Policii ČR v hodnotě cca 25 000 Kč. K problematice bezpečnosti a Policie vystoupila i poslankyně PaedDr. Milada Halíková.
            V souvislosti s výstavbou rodinných domů a domu pro seniory v lokalitě Čapí hnízdo v části obce Šumbark bylo schváleno pojmenování nové ulice na parc. č. 1654/24, k.ú. Šumbark, s názvem Čapí hnízdo.
 
            Zastupitelstvo schválilo obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, se sazbou poplatku ve výši 552 Kč za poplatníka a kalendářní rok, což představuje zvýšení o 5 Kč na osobu/měsíc .
 
Zpracoval za KZ KSČM Mgr. Radek Kupczak , Vladislav Fukala