Jdi na obsah Jdi na menu
 


INFORMACE Z KLUBU ZASTUPITELŮ ZA KSČM 14.11.11

30. 11. 2011

 

Zastupitelstvo města Havířova dne 14. 11. 2011 bylo řádným zasedáním. Chceme Vám podat stručnou informaci o průběhu jednání a přijatých závěrech. Zastupitelstvo bylo svoláno na 13 hod. a projednalo podle předloženého programu 42 bodů. Průběh zastupitelstva byl hladký, bez rozsáhlých diskuzí.
 
         Na pořadu jednání bylo rozhodnutí o pořízení Územního plánu Havířova, změny použití schválené investiční dotace na rok 2011 pro základní školu Jarošova a Nemocnice s poliklinikou Havířov, návrhy na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2011.
 
         Větší diskuze se rozpoutala při projednávání významných celoměstských akcí v roce 2012. Konkrétním sporným bodem byly Havířovské slavnosti a ohňostroj k vítání Nového roku. Byl vznesen návrh na zredukování slavností ze 3 na 2 dny a zrušení ohňostroje. Po vystoupení ředitelky MKS následné hlasování tyto změny zamítlo a Harmonogram byl schválen v původní podobě.
 
         Dalším bodem, který vyvolal bouřlivou diskuzi, byla Koncepce tělovýchovy a sportu města Havířova. Tento materiál byl připravován a diskutován déle než půl roku na jednáních zástupců všech politických stran, přesto se objevily nové návrhy na uspořádání prioritních sportů ve městě. Nakonec byla Koncepce přijata tak, jak byla dohodnuta na jednáních kulatého stolu.
 
         V návaznosti na Koncepci sportu byly rovněž přijaty Zásady poskytování dotací z rozpočtu města Havířova. Byly přijaty závazné vyhlášky o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoterminál a herní místo lokálního herního systému a vyhláška zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na území města Havířova.
 
         Dále se rozpoutala diskuze kolem poskytnutí finančního příspěvku na zajištění provozu sanatoria Kochova – dům Kochova, s.r.o, Havířov – Šumbark ve výši 2 800 000 Kč, který spravuje soukromá společnost pod vedením MUDr. Marka Rozbroje a MUDr. Bedřicha Wasserburgera.
 
         V rozpravě vystoupila i naše poslankyně PaedDr. Milada Halíková, která ohodnotila potřebnost sociálně zdravotních lůžek pro město Havířov, které jsou jednak v havířovské nemocnici v počtu 40 a plánovaných až 50 lůžek v sanatoriu Kochova. Přesto ale podotkla, že než dávat peníze do soukromého majetku, lépe by bylo tyto peníze vložit na rozšíření kapacity lůžek v havířovské nemocnici s poliklinikou. Toto je i stanovisko celého klubu zastupitelů za KSČM. Při hlasování jsme byli však přehlasování zastupiteli ODS a ČSSD v poměru 28 : 14.