Jdi na obsah Jdi na menu
 


INFORMACE Z KLUBU ZASTUPITELŮ ZA KSČM 11/2012

12. 11. 2012

 

Chceme Vám podat stručnou informaci o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva města Havířova dne 5. 11. 2012 a přijatých závěrech. Zastupitelstvo bylo svoláno na 13 hod. a projednalo podle předloženého programu 41 bodů.
 
Zastupitelstvo města Havířova schválilo:
 
1. Poskytnutí diferencované slevy z nájemného 50,02 Kč/m2/měsíc u bytů ve vlastnictví města Havířova s účinností od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 v tomto rozsahu:
 
· sleva z nájemného ve výši 5,02 Kč m2/měsíc u bytů v domech, kde nebylo provedeno celkové zateplení obvodového pláště ani výměna oken,
 
· sleva z nájemného ve výši 7,52 Kč m2/měsíc u bytů s bezbariérovými úpravami a u bytů bez centrálního zásobování teplem.
 
2. Zvýšení nájemného u bytů ve vlastnictví města Havířova s účinností od 1. 1. 2013
 
·        částka 50,02 Kč/m2/měsíc na částku 55 Kč/m2/měsíc u bytů, které byly plně sanované (výměna oken i zateplený obvodový plášť) a u bytů, kde byla cena stanovena tržním mechanismem (nabídkou) a je nižší než 55 Kč/m2/měsíc
·        částka 50,02 Kč/m2/měsíc na částku 52,50 Kč/m2/měsíc u bytů ve vlastnictví města Havířova, které byly částečně sanované (výměna oken bez zateplení budovy)
·        Sleva a zvýšení nájemného se nevztahuje na cenu nájemného u bytů s věcně usměrňovaným nájmem (byty se státní dotací) a u bytů, kde byla cena stanovena tržním mechanismem (nabídkou) a je vyšší než 55 Kč/m2/měsíc
 
Zastupitelstvo města Havířova vzalo na vědomí žádost TJ Slavie HAVÍŘOV ze dne 4. 10. 2012 o úhradu odvodu za porušení rozpočtové kázně ve splátkách a neschválilo úhradu ve výši 308 500,- Kčve splátkách po dobu 10 let. Tento problém bude znovu na jednání příštího zastupitelstva v prosinci.
 
Dále Zastupitelstvo schválilo v rámci stavby „Příprava polyfunkčního území areálu bývalého dolu Dukla“ odkoupení vodohospodářských staveb v celkové hodnotě 629 935 Kč od vlastníka spol. RPG RE Land, s.r.o. za smluvní kupní cenu ve výši 1 Kč. Bod byl zařazen dodatečně na jednání, aby byly dořešeny smluvní vztahy s okolními vlastníky. Zahájení stavby bude 13. l istopadu 2012.
 
Zastupitelstvo schválilo změnu účelu poskytnuté investiční dotace ve výši 850 000 Kč Nemocnici s poliklinikou Havířov původně určené na nákup laparoskopické věže, a to k nákupu endoskopické věže pro nově otevřené oddělení ORL.
 
Zpracovali za Klub zastupitelů za KSČM
Mgr. Radek Kupczak, Vladislav Fukala