Jdi na obsah Jdi na menu
 


INFORMACE Z KLUBU ZASTUPITELŮ ZA KSČM (prosinec)

 

Zasedání Zastupitelstva města Havířova dne 5. 12. 2011 bylo mimořádným zasedáním.
         Jediným bodem programu bylo projednání návrhu obecně závazné vyhlášky o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje a jiná technická herní zařízení povolená Ministerstvem financí. Byla vybrána dvě místa, která jsou provozovaná jako kasina a platí pro ně přísnější podmínky provozování her než pro herny a pohostinská zařízení, např. kasino musí být vybaveno zabezpečovacím a monitorovacím zařízením, kterým musí být obrazově a zvukově zaznamenán celý průběh všech provozovaných her v nezpomaleném a nepřerušovaném záznamu. Návštěvníci jsou povinni při vstupu do kasina předložit doklad prokazující jejich totožnost, do kasina nesmí být vpuštěna osoba mladší 18 let. Kasino vede denní jmennou evidenci návštěvníků. Ke hře v kasinu se používají hodnotové žetony, které hráči nakupují v pokladně kasina případně u hracího stolu.
         Výherní hrací přístroje a jiná technická herní zařízení lze provozovat pouze v kasinech určených částí města: Casino City provozované firmou Live Tip a Casino Jáma provozované firmou Podsada. Na ostatních místech je provozování zakázáno.
         Bylo přijato také přechodné ustanovení, ve kterém se uvádí, že stávající zařízení lze provozovat i jinde, ale nejdéle do doby stanovené vydaným povolením.
         Tato vyhláška byla přijata všemi přítomnými zastupiteli (pro 40, zdržel 1).
 
 
 
Zpracoval za Klub zastupitelů za KSČM
Mgr. Radek Kupczak
Vladislav Fukala