Jdi na obsah Jdi na menu
 


INFORMACE Z KLUBU ZASTUPITELŮ ZA KSČM (24. ZASEDÁNÍ)

28. 3. 2014

24. zasedání Zastupitelstva města Havířova dne 5. 3. 2014 bylo svoláno mimo dlouhodobý celoroční program s ohledem na aktuální situaci ve městě po volbách do poslanecké sněmovny.

Zastupitelstvo bylo zahájeno v 16 hod. a projednalo podle předloženého programu 8 bodů. Průběh zastupitelstva byl plynulý a zúčastnilo se jej 39 zastupitelů. Omluvena za klub KSČM byla PaedDr. Milada Halíková z důvodu jednání výboru PS ČR.

 

Důvodem k jednání zastupitelstva v tomto termínu byla rezignace Ing. Petra Smrčka z místa náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pro jeho odchod na ministerstvo pro místní rozvoj do Prahy (od 10. 3.). Nadále však zůstává občanem Havířova a zastupitelem města za ČSSD až do konce volebního období. Novým náměstkem byl počtem 34 hlasů zvolen Ing. Pavol Jantoš, který také nahradí bývalého náměstka v dozorčí radě společnosti KIC Odpady a.s. a na valných hromadách kapitálových společností ČSAD Havířov, a.s. a Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s.

Dále pak ZMH vzalo na vědomí dopis dědice akademického sochaře Václava Uruby pana Doc. Ing. Václava Uruby Csc. ohledně sochy „Směrník“ stojící před havířovským vlakovým nádražím. Schválilo odpověď na tento dopis a výzvu adresovanou dalším případným dědicům po zemřelém akademickém sochaři, ve kterém v souladu se závěry jednání zastupitelstva dne 27. 1. 2014 je socha nabídnuta k prodeji za 1 Kč s možností přihlásit se do 15. 3. 2014. Po tomto termínu bude socha odstraněna.

 

 

Za Klub zastupitelů za KSČM zpracovali:

Mgr. Radek Kupczak

Vladislav Fukala

 J. Šebesta