Jdi na obsah Jdi na menu
 


INFORMACE Z KLUBU ZASTUPITELŮ ZA KSČM (13)

 

Třinácté zasedání Zastupitelstva města Havířova dne 25. 6. 2012 bylo řádným zasedáním. Chceme Vám podat stručnou informaci o průběhu jednání a přijatých závěrech. Zastupitelstvo bylo svoláno na 13 hod. a projednalo podle předloženého programu 85 bodů. Průběh zastupitelstva byl hladký, bez rozsáhlých diskuzí a jednání skončilo ve 16.45 hod.
Zasedání začalo slavnostním okamžikem. Primátor Zdeněk Osmanczyk poděkoval a ocenil družinářku ZŠ Moravská Lenku Slavíkovou. "Za obětavost, se kterou vlastním tělem bránila děti v době útoku psychicky nemocné ženy, město paní Slavíkovou ocenilo pobytem v lázních Turčianské Teplice na Slovensku. Zároveň poděkoval také ředitelce této školy.
Po schválení programu jednání vystoupila zastupitelka p.Macková, která informovala své kolegy o ukončení činnosti strany Věci veřejné v Havířově. Požádala aby její bývalí členové, zvolení do zastupitelstva, byli vedení jako nezařazení.
Dále se již projednávaly body dle předloženého programu. Zastupitelstvo schválilo finanční prostředky na bezpečnostní a preventivní projekty. V dalším bodu programu bylo schváleno poskytnutí částky 4,3 milionu jako spoluúčast ke státní dotaci 10 milionů potřebné ke stavbě hřiště s umělým povrchem v Městském fotbalovém areálu v Prostřední Suché. Důvodem je absence tohoto povrchu ve městě. Stavba začne letos v srpnu s tím, že na podzim bude hřiště zprovozněno. Osvětlení bude vybudováno příští rok.
Diskuze se vedla k projektu rozšířené výuky míčových her. Ta by měla probíhat ve Sportovní hale Žákovská. V diskuzi vystoupila také  poslankyně M.Halíková, která uvedla, že nevidí důvod proč se má  platit za výuku, kterou zvládají školy v běžných hodinách tělesné výchovy. Vlastně se tak sděluje, že školní tělocvikáři nezvládají děti míčovým hrám naučit. Navíc děti se na tuto výuku budou dopravovat autobusy. I přes tuto námitku tento projekt byl schválen.
Zastupitelstvo dále projednalo záležitosti rozpočtu letošního roku a přípravu rozpočtu na rok příští.
Dlouhá diskuse se vedla o projektu ATRIUM. Je to připravovaná stavba obytného bloku na Národní třídě v proluce naproti restauraci Beskyd. Investor zastupitelé seznámil o změnách v řešení objektu, velikosti a počtu bytových jednotek a parkovacích stání. Zároveň požádal o prodloužení termínu výstavby. Zastupitelstvo i tento bod schválilo. Schválilo rovněž péči o veřejné osvětlení. To dostalo do péče společnost Technické služby města Havířova. Dále pak zastupitelé odsouhlasili finanční spoluúčast na vybudování děleného přechodu pro chodce na Dělnické ulici na hranici mezi Havířovem a Horní Suchou. Byla rovněž schválená dotace na dovybavení cyklostezek.
Naopak zastupitelstvo neschválilo přesunutí pivních slavností Beer fest do areálu Městské sportovní haly. Jak podotkl p. primátor, nikdo nic nenamítá proti konání této akce, ale na místě určeném radou města, hřišti ČSAD.
Zpracoval za Klub zastupitelů za KSČM
Mgr. Radek Kupczak , Vladislav Fukala