Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace z jednání zastupitelstva ze dne 18. září 2023

24. 9. 2023

Informace z jednání Zastupitelstva města

 

Již šesté Zastupitelstvo města se uskutečnilo 18. září 2023. Na programu bylo 61 bodů z nichž 42 prošlo velice hladce bez rozpravy, se souhlasem všech, nebo většiny přítomných zastupitelů. U zbývajících se vedla rozprava a u některých byly podány i pozměňovací návrhy k usnesením.

 

Větší rozprava se vedla u Návrhu obecně závazné vyhlášky (OZV) o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, kterou se zvyšují poplatky občanů za svoz komunálního odpadu z dosavadních 672 Kč za poplatníka a rok na 1 092 Kč za poplatníka za rok, což je skokové navýšení o 65 %. Vedení města to odůvodňuje zvýšenými poplatky za ukládání komunálního odpadu na skládku nebo i absurdním argumentem, že jiné evropské země mají ještě vyšší poplatky. K tomu kriticky vystoupili zastupitelé z Hnutí Havířov sobě a nesouhlasili s tak vysokým navýšením. Navrhli zvýšení na přijatelnější cenu 900 Kč za poplatníka a rok. Vystoupila k tomu i naše zastupitelka Milada Halíková, že současná velice dobrá finanční situace města by zvýšení poplatku za ukládání odpadů na skládku nemusela v plné výši přenášet na občany. Uvedla také, že některá města, např. Karviná, tyto náklady plně hradí z vlastních prostředků. Poukázala taky na současnou celospolečenskou situaci, kdy na každého z nás a obzvláště pak na sociálně slabší rodiny či seniory, dopadá stále vysoká inflace, ceny energií a snížení valorizace důchodů. A to ještě nevíme jak do života každého občana dopadne připravované zvýšení DPH. Proto podpořila návrh na změnu usnesení na 900 Kč. O tomto návrhu se pak hlasovalo a podpořilo jej jen 12 opozičních zastupitelů. Původní návrh na zvýšení poplatku na 1092 Kč pak prošel jen díky 24 koaličních zastupitelů.

 

Obdobně dopadl i návrh na zvýšení poplatků za užívání veřejného prostranství. V tomto případě jsme podpořili návrh na neschválení této OZV, kterou se poplatky zvyšují, ale v tomto případě nás pro neschválení hlasovalo jen devět.

 

V 16 hod. pak přišly na řadu interpelace. První vystoupila paní Opálková z Dolní Datyně. V úvodu poděkovala vedení města i zastupitelům, kteří se zasloužili o rozkvět města. Obzvláště pak vyzdvihla činnost naší zastupitelky Milady Halíkové v období, kdy řídila město jako primátorka. Pak ale přešla ke kritice současného a dlouhodobě neřešeného stavu místní nezpevněné komunikace Zahrádkářská v Dolní Datyni, která je přístupovou komunikací pro 35 rodinných domů v této lokalitě. Technické služby provádějí jen občas opravu v místech největšího poškození a proto požádala o konečné řešení zpevněním této komunikace. Primátorem i náměstkem jí byla přislíbená pomoc. Tak si počkáme, jak ta pomoc dopadne. Tradičně pak vystoupil pan Taraba s kritickým hodnocením dnešní celospolečenské i mezinárodní situace.

 

S interpelací vystoupil pan zastupitel Jiří Jekl z Havířov sobě. Nedávno proběhla rekonstrukce ulice Stavbařská, kdy došlo k jejímu celkovému zúžení, což zhoršuje provoz na ní. Dotázal se, jaké úspory to přineslo.

 

Ve své interpelaci jsem požádal o konkrétní informace k usnesení Rady města ze dne 4. 9.2023, když vzala na vědomí rozsudek Okresního soudu v Ostravě a rozhodla nepodat proti rozsudku odvolání. Pokud byl vydán rozsudek, tak muselo dojít k nezákonnému jednání a proto by nás zajímalo kdo a za co byl odsouzen. Pan primátor slíbil na tento požadavek odpovědět písemně ve lhůtě 30 dnů.

 

Kriticky v interpelacích vystoupila i Milada Halíková, když poukázala na současný stav, že z centra města, kde je vyšší koncentrace starších občanů, odcházejí lékaři do jiných, často okrajových částí města, kde mohou získat levnější nájmy pro své ordinace. Mnozí pacienti, především vyššího věku, pak mají velké problémy najít potřebnou ordinace poblíž domova a nebo s velkými obtížemi dojíždět za svým lékařem. A nejedná se jen o jednotlivce. Proto se dotázala paní náměstkyně Gorecké, zda o tomto problému ví a jak jej bude řešit. Opět budeme čekat 30 dnů na odpověď.

 

Po interpelacích jednání pokračovalo dalšími body programu. Byla podána i informace o průběhu valné hromady (VH) společnosti CEVYKO, která by měla vybudovat a provozovat třídírnu komunálních odpadů. Z této informace vyplývá, že společnost za rok 2022 vykázala ztrátu ve výši 2 695 360,12 Kč a VH rozhodla o jejím převedení na účet Neuhrazených ztrát minulých let. K tomuto jsem vystoupil a požádal o informaci, jak tato ztráta vznikla, nebo čím byla způsobena a jaká je současná celková ztráta společnosti od jejího vzniku. Poslední informaci o činnosti společnosti jsme obdrželi v dubnu loňského roku, proto jsem rovněž požádal o předložení zprávy o plnění harmonogramu realizace záměru.

 

Velice intenzivní rozprava pak proběhla k poslednímu bodu programu a to ke zprávě o činnosti Kontrolního výboru, jehož jsem předsedou. Tato velice nekonfliktní zpráva, jindy procházející zastupitelstvem bez povšimnutí, měla v usnesení, že na návrh Kontrolního výboru Zastupitelstvo města doporučuje aktualizovat Statut Kontrolního výboru, který již platí od roku 2007. Podotýkám, že tento návrh byl v Kontrolním výboru projednán a akceptován všemi členy Kontrolního výboru. Velice mne udivilo, že v rozpravě k tomuto návrhu usnesení vystoupil člen Kontrolního výboru Ing. Chlopecký z Hnutí ANO a navrhl bez nějakého zdůvodnění, aby toto doporučení aktualizace Statutu zastupitelstvo neschválilo. Proti tomu jsem se ohradil a odůvodnil proč tento návrh vznikl, kým byl také doporučen a že pan Chlopecký při jednání v Kontrolním výboru nevznesl k tomuto návrhu žádné připomínky. Z razance následných vystoupení pana primátora, kdy se snažil přesvědčit zastupitele, že mohlo dojít ze strany Kontrolního výboru k nezákonnému jednání, bylo možno usoudit, že to byl jenom zástupný problém, který měl za cíl odvolat z Kontrolního výboru našeho člena Ing. Karla Žáka. S tímto návrhem pak vystoupil pan náměstek Ondřej Baránek. V této vypjaté atmosféře, kdy se do rozpravy zapojili i další zastupitelé z Hnutí Havířov sobě i Milada Halíková. Dokonce došlo k situaci, kdy jsem chtěl dále reagovat na některé nepravdy, mi primátor odebral slovo a nechal hlasovat zda mohu pokračovat ve vystoupení. Koaliční zastupitelé mi to však již neumožnili. Nakonec pan náměstek svůj návrh stáhl a o něm se nehlasovalo. Hlasovalo se pouze o návrhu pana Chlopeckého a ten byl schválen. Znamená to pouze, že se Statut Kontrolního výboru nebude aktualizovat a činnost Kontrolního výboru bude pokračovat ve stejném složení.

 

Některým činitelům města vadí činnost Kontrolního výboru, zvláště některých členů, proto můžeme očekávat i další vývoj této situace. Možná hned na příštím Zastupitelstvu, které se bude konat 18. prosince 2023 v 15,00 hod.

 

Zastupitel Eduard Heczko