Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace z jednání zastupitelstva ze dne 17. dubna 2023

26. 4. 2023

V pondělí 17. dubna 2023 se uskutečnilo již 4. zasedání zastupitelstva v tomto volebním období. Předchozí zastupitelstva se vyznačovala napjatou atmosférou a vzájemnými slovními invektivami a někdy i osobními urážkami. K této atmosféře přispíval i primátor a někteří zastupitelé z Hnutí ANO svými reakcemi na oprávněné názory a požadavky či návrhy opozičních zastupitelů, především z uskupení Havířov sobě.

Toto 4. zasedání bylo mnohem klidnější, teprve až v interpelacích se vzájemná nevraživost opět projevila. K poklidné atmosféře přispěl i více méně nekonfliktní program, který měl jen 27 bodů. V úvodu při schvalování programu navrhla zastupitelka SPD paní Turská návrh na doplnění programu o bod, který by se týkal současného celospolečenského problému a to rušení poboček České pošty, kdy v Havířově má dojít ke zrušení 5 poboček ze stávajících 8. O zařazení nového bodu programu se musí hlasovat. A to dopadlo podle očekávání – pro schválení nás bylo jen 15, tedy všichni opoziční zastupitelé za Havířov sobě, SPD a KSČM. Proti bylo, nebo se zdrželo, všech 28 koaličních zastupitelů.

Pak už vše běželo jako po másle.. Všech 26 bodů bylo projednáno za 35 minut a na 27 bod Interpelace se muselo počkat, protože ty jsou Jednacím řádem Zastupitelstva v programu zařazeny vždy hodinu po zahájení jednání, tedy na 16 hodinu. Pouze ke dvěma bodům se vedla rozprava. V prvém případě se jednalo o schválení dodatku ke smlouvě s Českou spořitelnou o úvěru ve výši 300 mil Kč. Původní smlouva byla zastupitelstvem schválená již 25. 4.2022 a úvěr byl výhradně určen na zasíťování a pořízení ICT vybavení a s tím souvisejících dalších investic a oprav včetně projektových dokumentací na všech základních a mateřských školách a Asteriksu. Po uzavření smlouvy se zjistilo, že tento účel nemůže být ve stanovené lhůtě čerpání úvěru do konce roku 2025 splněn, protože to vzdělávací systém a provoz těchto zařízení vzhledem k rozsahu a druhu prací neumožňuje. Dodatek tak umožňuje čerpat úvěr na jakékoliv investice města ze seznamu, který schválí zastupitelstvo. Ve svém vystoupení jsem kriticky konstatoval, že to muselo být známo při vyjednávaní původní smlouvy a promarnil se jeden rok čerpání úvěru. Již v loňském roce jsem poukázal, že město má dostatek volných finančních prostředků na postupnou realizaci tohoto záměru a není nezbytně nutné se zadlužovat. To jsem zopakoval i tentokrát, na Fondu rezerv a rozvoje má město k 31. 3.2023 přes 680 mil Kč. Proto jsme se, tak jako loni i při tomto hlasování o dodatku, zdrželi.

V navazujícím bodě pak byl zastupitelstvu předložen výše zmíněný seznam investic a oprav, podmiňující čerpání úvěru. Jen hrubým odhadem jsou v tomto seznamu akce za téměř 1,5 miliardy Kč. K tomu jsem vystoupil, že než takto rozsáhlý seznam, měl být pro zastupitelstvo připraven konkrétní návrh se stanovením priorit a potřebnosti včetně harmonogramu realizace a čerpání úvěru. Proto nemůžeme tento soupis podpořit a doporučil jsem, aby z úvěru byla hrazena rekonstrukce Domova seniorů Luna v Havířově – Šumbarku, na kterou se čeká už téměř deset let, má hotovou projektovou dokumentaci a předpokládané náklady jsou 360 mil Kč.

 

Příští zastupitelstvo se uskuteční 19. června a přístup veřejnosti na jednání již není nijak omezován.

 

E. Heczko