Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace z jednání Zastupitelstva města Havířova 24.2.2020

8. 3. 2020

Dne 24. 2. 2020 proběhlo další, již 12. zasedání zastupitelstva. Na tomto jednání byli přítomní také hosté: pan senátor Petr Vícha (ČSSD), zástupci Policie ČR, Městské policie a velitelé profesionálních i dobrovolných hasičů, kteří jsou součástí integrovaného záchranného systému.

V úvodu, při schvalování programu, vystoupil Martin Rédr (Piráti), který navrhl doplnění programu o bod (Zrušení usnesení zastupitelstva č. 349 ze dne 27. 1. 2020), který se týká jeho odvolání z funkce předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva. K tomu uvedl, že si není vědom porušování Jednacího řádu a Statutu KV, které bylo důvodem pro jeho odvolání na minulém zastupitelstvu, a proti tomuto nařčení se nemohl ani vyjádřit, protože na něm nebyl přítomen. Dále vystoupil náš zastupitel Eduard Heczko, který rovněž požadoval doplnit program o další bod, kterým by Zastupitelstvo vzalo na vědomí rezignaci Moniky Havlíčkové (KSČM) na členku KV z pracovních důvodů a schválilo Miladu Halíkovou za členku KV. Po krátké přestávce, kterou vyhlásil primátor, došlo na hlasování. Program byl doplněn pouze o náš návrh. Návrh klubu Pirátů, který podpořili i zastupitelé KSČM a někteří další opoziční zastupitelé, však neprošel, což se dalo předpokládat.

Jedním z bodů programu bylo vyhodnocení stavu veřejného pořádku a bezpečnosti na území Havířova za rok 2019, ke kterému byli přizvání i představitelé Integrovaného záchranného systému. K tomuto bodu vystoupila Milada Halíková, která konstatovala pozitivní vývoj v této oblasti a poděkovala zástupcům všech složek integrovaného záchranného systému za dobře odvedenou práci pro občany města.

Jako každý rok i letos se na zastupitelstvu schvalovaly návrhy, které jednotlivé komise Rady města předložily k udělení ocenění a ceny města Havířova za rok 2019. K tomuto bodu vystoupila Soňa Ryšánková Dosedělová (KSČM), která řekla: „Náš klub nemá zastoupení v Kulturní a letopisecké komisi RMH a všimli jsme si, že jste zamítli návrh na ocenění paní Věry Ptákové, která je uměleckou vedoucí folklorního souboru Havířovské babky a doprovází je na akordeon. Vedla i dětské soubory Na notečku a Kamarády ZŠ v Havířově. Havířovské babky obdržely v roce 2002 Cenu města jako celek a ne jako jednotlivci. Ocenění by měl dostat i Klub učitelů seniorů, jejichž členové reprezentují Moravskoslezský kraj již 25 let. V poslední době se angažují čtením pro děti v nemocnici pod názvem „Počteníčko s babičkou“. Paní Věra Ptáková i Klub učitelů seniorů by měli dostat ocenění v kategorii za celoživotní přínos“. Tento návrh ale bohužel neprošel. Se zajímavým poznatkem o střetu zájmu primátora pana Bělici a počtu oceněných sportovců z oddílu Karate Havířov, který vede manželka primátora, vystoupila zastupitelka Darja Tomaniecová Škutová (SPD).

A přišel čas na vystoupení občanů a interpelace zastupitelů.

Karel Žák (KSČM), který je rovněž členem Kontrolního výboru, poukázal na jeho současnou činnost. Uvedl: „Nezkušenost z kontrolní činnosti a neznalost zákona některých členů vedla k názoru, že kontrolnímu výboru údajně nepřísluší řešit stížnosti občanů. Podal jsem proto dotaz na Ministerstvo vnitra. Současnému předsedovi KV Jakubovi Chlopeckému (ANO), který celou aféru v KV vyvolal, nedalo ministerstvo za pravdu. Odvolaný předseda Martin Rédr neměl problém se zákonem ani s Jednacím řádem a Statutem KV“.

Vystoupila i Markéta Fikáčková (KSČM): „V usnesení rady dne 10. 2. 2020 v bodě 1726/36RM/2020 týkající se MRA jsem se dočetla a teď cituji: „Doporučení dozorčí rady společnosti proplatit jednatelům společnosti mimořádnou odměnu za práci v roce 2019.“ V článku idnes.cz ze dne 16. 4. 2019 uvedla mluvčí města Jana Kriš a opět cituji: „Havířov však úvěrem na opravu domů a bytů nehodlá zatěžovat městský rozpočet na úkor rozvoje v jiných oblastech, proto bude úvěr splácen výlučně z vybraného nájemného“ konec citace. Na základě toho začalo platit skokově navýšení nájemného od 1. 7. 2020. Selský rozum mi říká, nemám nazbyt, když si půjčuji, pak nemám ani na vyplácení mimořádných odměn. Všechny přítomné by jistě zajímalo, za co konkrétně by měli dostat jednatelé společnosti MRA mimořádnou odměnu? Na to reagoval pan Róbert Masarovič (ANO), kterému jsem zřejmě šlápla na „kuří oko“, protože je jedním z jednatelů společnosti MRA. Proto v jeho arogantním a antikomunistickém projevu nechyběly osobní urážky a nekritická samochvála. Přímou odpověď na otázku, čím si odměny zasloužili, jsme nedostali. Zato občané sedící v sále se dočkali přednášky na téma třídního boje z úst pana Masaroviče. V čase výročí Vítězného února je možno s povděkem kvitovat „znalost“ jednoho z významných představitelů Hnutí ANO v Havířově, co je to třídní boj, a na které straně barikády se Hnutí ANO nachází.

Eduard Heczko na to reagoval poznámkou, že přítomní občané právě mohli vidět, jaký je způsob jednání představitelů Hnutí ANO.

V interpelacích vystoupila Milada Halíková s dotazem, zda vedení města jedná s Muzeem Těšínska, které hodlá uzavřít svou pobočku na Pavlovově ulici, o možnosti převzetí této expozice městem, případně o dalším využití uvolněných prostor. Náměstkyně primátora Jana Feberová (ČSSD) uvedla, že jednání jsou vedena, ale dosud neukončena. Budeme si muset počkat až na písemnou odpověď.

Další velkou debatu vyvolalo projednávání dotací ve sportovní oblasti. Opoziční strany včetně našich zastupitelů nesouhlasí s protekčním rozdělováním dotací a to výhradně do klubů, které vede manželka pana primátora Jana Bělicová nebo jeho známí. Od primátora Josefa Bělici jsme dostali jen odpověď, že vše se řešilo na sportovní komisi a on se k tomu dále nebude vyjadřovat. Zapomněl však sdělit, že sportovní komise se musela k tomu sejít i po druhé a revokovat část původního usnesení. Významná byla vystoupení předsedy Sportovního klubu karate Budo Havířov pana Franty a rodičů dětí z tohoto klubu. Poukazovali na neadekvátní přidělování dotací pro jejich klub a klub Karate Havířov. Při přibližně stejném počtu členů (Karate Havířov 169 členů a Budo Havířov 144 členů) dostane Karate Havířov 280 tis. Kč a Budo Havířov jen 50 tis. Kč. Toto krácení odůvodnili pan primátor a pan uvolněný radní pro sport Daniel Vachtarčík (HPH) zneužitím dotací pro Budo Havířov v roce 2018 k politické propagaci. K tomuto vystoupil náš zastupitel Eduard Heczko, který poukázal, že za to byly kráceny dotace pro Budo Havířov již v roce 2019 a že nelze je trestat i v roce 2020. Proto podal návrh, aby se dotace pro Budo Havířov zvýšila o 200 tis. Kč na celkovou výši 250 tis. Kč. To samozřejmě neprošlo, pouze se ukázalo, kdo a jakým způsobem vládne v Havířově.

V závěru se pak dostal na pořad jednání i námi doplněný bod „Změna ve složení Kontrolního výboru“. Naši společnou snahou opozice bylo opět vrátit aspoň za člena KV, klubem Pirátu navrženého Martina Rédra, ale to koalice neschválila. Prošel pouze náš návrh na doplnění KV Miladou Halíkovou za odstoupivší Moniku Havlíčkovou, a to kupodivu jednomyslně všemi přítomnými zastupiteli.

Závěrem k jednání Zastupitelstva možno říci, že to nebylo pouze o mačkání hlasovacích tlačítek. K některým bodům se vedla široká rozprava, ve které kromě vedení města vystoupilo minimum koaličních zastupitelů. Vrcholem bylo vystoupení pana Róberta Masaroviče, které bez povšimnutí nechal pan primátor, jinak velice striktně vyžadující dodržování Jednacího řádu a slušné chování přítomných zastupitelů a občanů města.

Markéta Fikáčková, zastupitelka

Ing. Eduard Heczko-předseda klubu zastupitelů KSČM