Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace z jednání 26. Zastupitelstva města Havířov

5. 7. 2022

 

V pondělí 20. června 2022 se konalo již 26. zastupitelstvo. Pokud 
se nic mimořádného nestane, bylo 
v tomto volebním období předposlední. Poslední by se mělo konat 
v září těsně před komunálními volbami. 
Hned v úvodu složil slib náš zastupitel Vladimír Slížek, který 
byl prvním náhradníkem na naší kandidátce a do zastupitelstva 
postoupil za Daniela Pavlase, který na předchozím zastupitelstvu 
na funkci rezignoval. Průběh jednání byl pak poznamenán řadou 
půtek mezi primátorem a vystupujícími opozičními zastupiteli 
i občany vystupujícími v interpelacích. Pod rádoby přísným dodržováním jednacího řádu přerušoval a ukončoval jejich vystoupení.
Prvním takovým bodem byl prodej pozemku v Bludovicích 
pro vybudování a provozování EKO-CENTRA, kde by se děti 
z mateřských a základních škol prakticky seznamovali s přírodou 
a ochranou životního prostředí. Ten už byl zastupitelstvem jednou 
schválen, a to již v roce 2019. Teprve letos, po více jak dvou létech, 
bylo zjištěno, že kupující nesplnil usnesením zastupitelstva stanovené podmínky a jak sám přiznal, od počátku neměl v úmyslu stavbu realizovat. Pouze tam navezl tři maringotky. Proto byl prodej pozemku opětovně předložen tomuto zastupitelstvu, ale s podstatně mírnějšími podmínkami. K tomu vystoupila zastupitelka Darja Tomaniecová – Škutová i s návrhem, aby tento prodej nebyl schválen, protože cena pozemku se za tuto dobu změnila a požadovala i nové nacenění znalcem. Tento návrh podpořil za náš klub 
Eduard Heczko. Ale protože jsme tušili, jak koaliční většina rozhodne, současně navrhl i zpřísnění podmínek zkrácením lhůty zprovoznění EKO-CENTRA v těchto maringotkách na jeden rok místo tří let a udržitelnost tohoto projektu prodloužit z pěti na deset let, včetně sankcí při jejich nesplnění. Ty v novém návrhu kupní smlouvy zcela chybí. Nejdříve se hlasovalo o návrhu neschválit, který nebyl schválen a následně i o mém návrhu na zpřísnění podmínek kupní smlouvy. Ani ten nebyl schválen. 
Bude zajímavé sledovat, jak bude 
s tímto pozemkem naloženo v budoucnu a kdo se po uplynutí pětileté lhůty stane skutečným vlastníkem pozemku.
K bodu Koncepce rozvoje školství na období 2022–2030 vystoupila 
naše zastupitelka Milada Halíková, proč tak důležitý materiál 
je předkládán až na konci volebního období a k jeho naplňování 
zavazuje budoucí zastupitelstva na dvě volební období dopředu. 
Kriticky rovněž vystoupila zastupitelka Darja Tomaniecová – Škutová, když poukázala na současnou nedostatečnou kapacitu mateřských škol. 
V interpelacích vystoupil předseda havířovského Sdružení nájemníků Karel Žák (KSČM) a poukázal na velice rizikový projekt města s ČEZ ESKO, významně změnit dosavadní systém dálkového zásobování teplem výstavbou nových kotelen. Jeho vystoupení si můžete přečíst na jiném místě 
ve Zpravodaji.
Kriticky vystoupila i naše zastupitelka Soňa Ryšánková – Dosedělová k vakcinací psů. V minulosti byl vždy vyhlášen časový harmonogram vakcinací na více místech ve městě. Letos se vakcinace bude konat pouze jeden den mezi 14–16 hodinou, a to jen v kynologickém areálu na Selské ulici. Pro 
některé vlastníky psů to může být velký problém. Proč tomu tak je, 
nikdo neodpověděl, proto si budeme muset počkat až na písemnou 
odpověď.
Již v úvodu jsem naznačil, že za tři měsíce půjdeme k volbám. 
Musíme jen doufat, že voliči svými hlasy rozhodnou o novém složení 
zastupitelstva a změní tak poměr sil a omezí dominující postavení 
Hnutí ANO v čele s primátorem Josefem Bělicou. Ostatní koaliční 
partneři (ČSSD, KDU-ČSL STAN a HPH) jsou jen mlčící stafáží kolem neomylného primátora.


Eduard Heczko
za KZ KSČM