Jdi na obsah Jdi na menu
 


INFORMACE Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HAVÍŘOVA DNE 23. 4. 2018

10. 5. 2018

Toto zasedání Zastupitelstva již před samotným začátkem slibovalo minimálně jednu vzrušující debatu.

Ona debata byla rozvířena body programu o mimořádných odměnách, které byly navrženy nejen pro čtyři zastupitele a současně i předsedy výborů zastupitelstva nebo komisí rady města Ing. Evu Šillerovou (KDU-ČSL), Mgr. Daniela Vachtarčíka (HpH) a naše zastupitele Ing. Eduarda Heczka a Karla Ďurkáče, ale hlavně pro vedení města.

Zatímco odměny pro výše zmiňovanou čtveřici zastupitelů byly vedeny chvályhodnou snahou napravit pochybení zákonodárce, kdy jeho zásahem těmto zastupitelům došlo jako jediným ke snížení odměn, odměny pro vedení města byly pravděpodobnou snahou získat bez práce dvojnásobek svého platu, tedy něco kolem 150 000,- (sto padesát tisíc) pro každého.

Zahájení bylo vskutku excelentní, když stažení těchto bodů z programu navrhla sama jejich předkladatelka, paní primátorka. Emočně vypjaté chvíle počal svým vystoupením kolega Vachtarčík, který se proti odměnám, uděleným narychlo, bez projednání Radou města (chybělo číslo usnesení) a hlavně se zdůvodněním dítěte II. stupně základní školy, zásadně ohradil.

K němu se přidal i náš Ing. Eduard Heczko, jenž napadl udělení odměn pro paní primátorku a její náměstky za činnosti, jež jsou jejich běžnou pracovní agendou. Nakonec vystoupil Karel Ďurkáč, náš zastupitel, který rovnou řekl, že takové odměny odmítá.

Ke cti budiž, že žádný ze čtyř odměňovaných zastupitelů neodstoupil ze své funkce předsedy výboru nebo komise, čímž prokázali, že opravdu nejsou ve funkcích pro peníze, ale pro Havířov.  

Naše zastupitelka Janina Želinská se pak svými dotazy pokoušela vymámit přiznání, kolik peněz si členové vedení vydělají po započtení ošatného a dalších požitků, které měsíčně pobírají. Toto se jí více méně podařilo.

Zábavně pak vyzněla snaha náměstka Ing. Šlachty takříkajíc hodit do diskuze vidle sdělením, kdy si po 16ti měsících vzpomněl, v jakém stavu přebíral kancelář po bývalém náměstkovi a primátorovi. Nutno říct, že nejmenoval, ale každopádně minul, pokud mířil na Ing. Eduarda Heczka a je jasné, že ani po Bc. Danielovi Pawlasovi žádnou kancelář nepřebíral, takže opět mimo mísu.

No uvidíme, čím nás pobaví příště.

V diskuzi dále vystoupila zastupitelka za KSČM Bc. Darja Tomaniecová, která navrhla odměny raději přesměrovat na opravy dvorových částí. Asi nepřekvapí, že návrh byl zamítnut.

Negativním doprovodným jevem byla skutečnost, že paní primátorka, a to jako učitelka, často reagovala na vznášené připomínky skákáním do řeči řečníkům, do toho porušovala jednací řád, jak upozorňoval náš zastupitel Ing. Jaroslav Gongol, CSc.. No prostě cirkus.

Nakonec tedy byl program schválen i s navrženými změnami. Pak se pokračovalo schválením procedurálních bodů a mohlo se začít jednat.

Nejprve jsme schválili navýšení ceny rekonstrukce koupelny Městské policie, takže se bude moci osprchovat více strážníků, neboť se opraví nejen teplá voda, ale také zvýší strop sprch a tedy se okoupou i strážníci vyšších postav.

Bez větších obtíží pak byly schváleny body týkající se majetkových záležitostí. Pouze jeden z nich byl stažen v okamžiku, kdy Ing. Heczko a Bc. Darja Tomaniecová poukázali na nepřiznaný střet zájmů paní radní za Hnutí ANO Ivety Kočí Palkovské, protože žadatelem o prodej pozemků pro výstavbu dvou garáží je její manžel. Navíc prodej nedoporučily ani odbory územního rozvoje a oddělení správy majetku z důvodu zamezení bezpečného a plynulého provozu, především přístupu požární techniky. Rada města je i přesto doporučila schválit.

Následně byl projednáván bod o prodloužení Dlouhé třídy, k němuž se vyjádřil i zástupce Ředitelství silnic a dálnic Lubomír Hýbl. Předpokládané náklady na tuto stavbu ve výši cca 40 mil. Kč by mělo nést město a jeho výstavba je podmínkou pro další řešení obchvatu Havířova.

Vyšlo také najevo, že majitelkou některých dotčených pozemků je paní Tošenovská, manželka bývalého hejtmana Moravskoslezského kraje.

Opět se připomenul náměstek Šlachta, který se naprosto nepochopitelně dotázal pana Hýbla, zda si i on pořídil pozemky pod zamýšleným obchvatem.  Ten se ihned vyjádřil, že to považuje za urážku.

Bez komplikací pak prošlo financování Akademie III. věku pro roky 2018 až 2020, stejně tak i výstavba dvou parkovišť (84 parkovacích míst), a to za kostelem sv. Anny a za věžákem u vlakového nádraží.

V interpelacích občanů pak proběhly dotazy na pomoc s úpravou zatravněné plochy na ulici Kosmonautů i na ceny nájmů v kulturních domech města. Hovořilo se také na téma nefunkční Kyvadlo na náměstí, Bc. Darja Tomaniecová pak poukázala na nekvalitně prováděnou rekonstrukci chodníků na Dlouhé třídě.

Klub zastupitelů za KSČM tedy opět ukázal, že pracuje pro Havířováky a svými argumenty a důkazy dokáže v některých případech zabránit snahám některých členů současné koalice o obohacení na úkor města a jeho občanů.