Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace z 23. zasedání Zastupitelstva města Havířova konaného 27. ledna 2014

28. 3. 2014

Zasedání se zúčastnilo 40 zastupitelů (ze zastupitelů za KSČM byl Karel Sachmerda omluven pro nemoc).

V úvodu primátor poděkoval řediteli SSMH panu Černému za dvacetileté vedení a úspěšnou činnost SSMH.

Jedním z důležitých bodů bylo schválení „Vyhodnocení stavu veřejného pořádku a bezpečnosti z hlediska činnosti Městské policie za rok 2013“. V rozpravě k tomu vystoupila PaedDr. Milada Halíková, která opakovaně poukázala na podstav policistů. Městská policie v mnoha případech supluje práci státní policie, ale je vázána vyhláškami a zákony, a proto se občanům mnohdy zdá, že jejich práce je málo důsledná či špatná. V současné době schází cca 50 policistů pro MS kraj.

K tomuto tématu vystoupil i s. Fukala, který navíc přednesl stížnost občanů z domu Puškinova 7 na přetrvávající porušování pořádku bezdomovci v suterénních prostorách. Ředitel MP p. Muras přislíbil, že se na to blíže podívá. Náměstek MRA přislíbil v nejbližší době opravu dveří a výměnu zámku. Je to ale i věcí domovníka a bydlících občanů v domě, aby si to víc hlídali.

Na návrh PaedDr. Milady Halíkové odešle primátor města dopis Krajskému řediteli PČR MSK, aby věnoval pozornost zvýšenému naplňování stavu policistů pro statutární město Havířov, vzhledem ke zhoršující bezpečnosti ve městě.

Zastupitelstvo dále schválilo poskytnutí první části účelové investiční dotace na čtvrtou etapu rekonstrukce výstavby autobusového nádraží, to je rekonstrukce výpravní budovy „ROTUNDY“ a nástupních a výstupních stanovišť, včetně zastřešení, ve výši 12 352 985 Kč.

Zastupitelstvo schválilo odstranění sochy „Směrník“ před nádražím Českých drah a.s. Není to kulturní památka. Důvodem odstranění je porušená konstrukce a pokračující degradace betonu, což ohrožuje bezpečnost občanů. V rozpravě vystoupil zájemce na odkoupení za symbolickou 1 Kč pro Ostravskou galerii s termínem rozhodnutí do 15. března 2014.

V interpelaci občanů vystoupil p. Fráňa s požadavkem, aby město přijalo opatření na nezneužívání zábavné pyrotechniky občany města, pouze s určitými výjimkami, např. oslav Nového roku či Hornických slavností.

Zapsal: Vladislav Fukala, Radek Kupczak