Jdi na obsah Jdi na menu
 


INFORMACE Z 20. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HAVÍŘOVA DNE 25. 9. 2017

7. 10. 2017

Z celkem 63 projednávaných bodů byly nejzásadnější ty, které se zabývaly prodejem pozemků v průmyslové zóně bývalého areálu Dolu Dukla, snížením základního jmění ČSAD Havířov a.s. a neodůvodněným odvoláním ředitelky Santé a zastupitelky za KSČM Moniky Havlíčkové. Zastupitelé také schválili mimořádnou dotaci ve výši 2,5 mil. korun havířovské nemocnici na pořízení nových přístrojů. Důležité dotazy občanů a zastupitelů se probíraly také v interpelacích.

Zastupitelé za KSČM zpochybnili záměr prodeje pozemku v areálu bývalého Dolu Dukla, který byl revitalizován nákladem ve výši 220 mil. Kč a měl sloužit k tvorbě nových pracovních příležitostí. Navrhovaný zájemce však nepředpokládá vznik nových pracovních míst, ale uvažuje o vybudování skladů a administrativní budovy. V budoucnosti by mohl nastat problém s dostupností nebo nedostatečnou kapacitou pro zájemce, který by předpokládal stovky zaměstnanců. Zastupitelé KSČM chtějí podpořit především tvorbu nových pracovních míst, nikoliv bezmyšlenkovité rozprodání areálu. Náš zastupitel také poukázal na přístup Assentalu (dříve RPG), který v lokalitě zvyšuje cenu pozemků a znemožňuje tím prodej případným investorům.

V dalším bodě zastupitel KSČM vyjádřil nesouhlas se snížením základního jmění u ČSAD Havířov a.s., které znamená pro město ztrátu více jak 15 mil. Kč,  a požadoval, aby o této skutečnosti proběhlo jednání s vedením ČSAD a následně bylo  informováno Zastupitelstvo města.

Naši zastupitelé vyzvali primátorku, aby podala informaci z jednání s Krajským úřadem ohledně využití finančních prostředků ve výši více než 30 mld., které získal Moravskoslezský kraj na příští čtyři roky. Chceme, aby vedení města předložilo občanům, jak chce tyto finance účelně využít. 

Žhavé byly také interpelace občanů a následně zastupitelů, které primátorka města řádně nedokončila a nedovolila tak občanům a zastupitelům za KSČM vznášet další připomínky. Tímto porušením jednacího řádu ukázalo současné vedení města (ČSSD, ANO a KDU-ČSL) svůj strach z občanů i KSČM.

A že se mají čeho bát, ukázala diskuze o MRA, v souvislosti s prošetřováním veřejných zakázek na MRA, které trvá již více jak dva roky.  Předseda Klubu zastupitelů za KSČM Ing. Heczko předložil zastupitelstvu k hlasování návrh, který by ukládal primátorce požádat Státní zastupitelství v Ostravě o informaci, v jakém stádiu se vyšetřování nachází. K našemu velkému překvapení tento návrh nebyl přijat. Domníváme se, že současné vedení města tak nemá zájem o řádné prošetření a potrestání viníků předražených zakázek na MRA a navíc podezřelé osoby opět zastávají další funkce v městských společnostech.

V souvislosti s kauzou MRA je zarážející, že současné vedení města oddalovalo vyčíslení škody, které si vyžádala Policie ČR. Podle našich informací,  byla opět Městské realitní agentuře oddálena splatnost pokuty ve výši 1,5 mil. vůči Statutárnímu městu Havířov.

V následujících interpelacích se dotazoval opět Ing. Gongol. Předmětem dotazů byla rekonstrukce vlakového nádraží, na které KSČM apeluje. Dotaz byl směřován také na opravy městských laviček, o které se KSČM  v minulém roce zasadila, a chce, aby v nich město pokračovalo. Ing. Gongol již po čtvrté vznesl rovněž dotaz k výměně oken v bytech MRA, a to na cenu oken v jednotlivých etapách. Bohužel, ani počtvrté nedostal odpověď. Má snad vedení města důvod skrývat jejich skutečnou cenu?

Občan Havířova kritizoval současný stav oprav komunikací ve městě a značnou nekoordinovanost. 

Interpelace byly přestávkou přerušeny a měly pokračovat na konci jednání zastupitelstva. To ještě zastupitelé za KSČM nevěděli, že jim bude znemožněno později vystoupit.

Posledním bodem programu byla písemnost, resp. dopis zaměstnanců Santé adresovaná Zastupitelstvu města Havířova. Zastupitelé za KSČM a zaměstnanci příspěvkové organizace Santé, která poskytuje péči osobám s mentálním postižením, vyjádřili svůj nesouhlas s odvoláním ředitelky Moniky Havlíčkové Radou města Havířova.

Zaměstnanci i zastupitelé za KSČM chtějí znát důvod odvolání, který jim doposud nebyl sdělen. Náš návrh na zrušení části usnesení rady města o odvolání ředitelky nebyl díky hlasům zastupitelů současné koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL schválen. Vypadá to, že pozice ředitelky Santé je připravená opět pro osoby spojené se současnou koalicí.

 

Klub zastupitelů za KSČM