Jdi na obsah Jdi na menu
 


INFORMACE Z 18. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HAVÍŘOVA DNE 24. 4. 2017

7. 5. 2017

Jak jsme viděli 18. zasedání havířovských zastupitelů

 

Jednání havířovských zastupitelů slibovalo tentokráte mnohem šťavnatější podívanou, neboť již několik týdnů dopředu avizoval svou návštěvu poslanec Tomio Okamura. A tak se dala očekávat i hojná účast jeho příznivců a fanoušků.

Proto již několik dní před zasedáním probíhala „diskuze“ nad tím, jak město zajistí účast všech občanů na jednání, kteří projevili zájem práci zastupitelů sledovat, případně i vystoupit k projednávaným bodům.

Nakonec nebylo třeba žádných zvláštních opatření, neb fanklub pana Okamury byl jednání účasten pouze po dobu přítomnosti pana poslance.

Samotné jednání probíhalo od počátku v poklidné atmosféře a bez zbytečného zdržování. A tak se přítomní mohli mj. dovědět, že:

 • Rada města má programové prohlášení, byť body v něm obsažené jsou formulovány většinou velmi obecně
 • do zóny Dukla míří společnost nDive, podnikající ve výrobě zdravotnického materiálu
 • do týchž míst míří společnost pana Santariuse, který nabídl za pozemky pro svůj podnik závratnou 1 (jednu !!!) korunu
 • město bude dotovat zájemcům výměny kotlů částkou 7500 Kč/projekt
 • soukromá MŠ obdrží dotace na provoz
 • v obecně závazné vyhlášce byly upraveny školské obvody pro MŠ
 • dojde ke sloučení MŠ Balzacova a MŠ Kosmonautů
 • Městské kulturní středisko bude opravovat střechy a vzduchotechniku ve svých prostorách (SD Reneta, KDPB, KDLJ)
 • ZÁMEK s. r. o. čeká výměna jednatele, kdy Davida Ondráčka (KSČM) nahradí paní Georgiu (ANO 2011).

Jednání zastupitelstva bylo ve 13:45 hodin přerušeno, protože byly vyčerpány všechny body programu. Pokračovalo se  v 15:00 hodin, kdy na programu byla diskuze s občany a interpelace zastupitelů. Po vystoupení občana Jiřího Jekla, který kritizoval úsekové měření rychlosti, které označil za nespravedlivé vůči řidičům motorových vozidel, přišlo na řadu vystoupení poslance Tomio Okamury, na které tak všichni netrpělivě čekali.

Tato hlavní hvězda – poslanec Tomio Okamura měl proslov cca 25 minut, ve kterém všechny přítomné seznámil s peticí podepsanou 5 000 občany města proti umísťování imigrantů na území Havířova. Na celé vystoupení poslance Okamury reagoval náměstek primátorky Karel Šlachta se slovy: "Pane poslanče, 5 tisíc vašich příznivců má možnost jít do voleb a ukázat, co v nich je. Nedělejte kravál, nedělejte manifestace, protože zastupitelstvo má jiné úkoly, než poslouchat Vaše lži a pololži. Všichni v Havířově jsme tady 60 let migranti, i Vy, pane poslanče. V Japonsku  Vám to nevyšlo, tak jste tady. Proč si neuděláte pořádek ve své rodině? Vy jste u mě darebák, darebák, darebák," reagoval náměstek Šlachta (ČSSD). Toto osočení pak vzbudilo vlnu emocí, kterou paní primátorka kočírovala jen s velkými obtížemi.

Zastupitel a bývalý primátor Daniel Pawlas (KSČM) bezprostředně reagoval: "Já jsem šokován slovy pana náměstka. To je šílené. Zastupitelstvo je místo, kde mohou občané vyjádřit svůj názor.“

V rámci interpelací pak občané upozornili na:

 • špatné parkování obyvatel domu, v němž sídlí hlavní pošta
 • zběsilou jízdu motorkářů v měřených úsecích, a to bez možnosti jejich identifikace.

Zasedání skončilo v 17. 45 hod. 

                                    

 Za KZ Tomáš Ptáček, Karel Ďurkáč

 

 

Z interpelací zastupitelů za KSČM

 

Jaroslav Gongol:

Paní primátorko, dostal jsem odpověď na čtyři interpelace ze zasedání ZMH  dne 27.2.2017.

Nejméně problematická je odpověď na můj dotaz, kdy bude zveřejněno Programové prohlášení koalice….. Jsem rád, že se v něm  podporuje zóna Nad Barborou, neboť ještě před několika měsíci jsem se stal objektem tvrdé kritiky ze strany hnutí ANO, když jsem vyjádřil jednoznačnou podporu její výstavby.

U odpovědi na mou druhou interpelaci ve věci opravy nádraží v Havířově jsem překvapen, že mi odpovídá pan náměstek Bělica (ANO), který mi již na minulém zasedání sdělil, že o mých krocích v listopadu minulého roku nic nevěděl. Nemám důvod mu to nevěřit. Naopak mě těší, že potvrzuje svými kroky, že i on považuje opravu nádraží za prioritu, což jsme chtěli společně s poslankyní Halíkovou řešit již o dva měsíce dříve.

Předmětem mé interpelace však bylo, proč pan Vašek nedodržel slib, že mi dodá podklady pro přípravu interpelace ve Sněmovně PČR na ministra Ťoka. Dle mého názoru měl odpověď připravit náměstek Šlachta (ČSSD), přímý nadřízený vedoucího investic. Chci slyšet, zda se jedná o selhání pana Vaška, nebo měl něčí pokyn……

Odpověď na mou třetí interpelaci, týkající se opravy laviček, považuji za tanec mezi vejci. Úplně, zřejmě záměrně, pomíjí sdělení na mou otázku, označenou v interpelaci jako 4. A to, jaký rozsah oprav na jednotlivých lavičkách byl proveden, neboť výběrové řízení bylo takto přesně specifikováno. To určil magistrát a bylo velmi podrobné (např. kolik bude stát jedna lať, z jakého druhu dřeva, kolik se bude účtovat za jeden nátěr atd.).

Předpokládám, že to je součástí fakturace a že na úřadu je evidence v počítačové podobě jako např. na TSH u osvětlení. Každá oprava na jednotlivých sloupech osvětlení je tam evidována. Odpověď považuji za mlžení. Žádám o doplnění odpovědi ve smyslu mých otázek.

Překvapuje mě i informace, že bylo vyúčtováno za rok 2016  264 908 Kč včetně DPH. Navýšení částky na opravu laviček pro roky 2016 a 2017  činilo 1,2 mil. korun s tím, že v roce 2016 to bude 800 000 , což bylo i obsahem výběrového řízení. Žádám proto i sdělení, proč úkol nebyl splněn.

Paní primátorko, za naprostý výsměch považuji odpověď na otázku týkající se vysoutěžených cen na okna v MRA. Já jsem interpeloval radu, ale nic neříkající odpověď jsem dostal nikoli od rady, ale nějakého pana Tichého. Pro Vás bylo obtížné se s odpovědí ztotožnit a podepsat ji? A proto žádám odpověď na 3 otázky: Kolik stálo vysoutěžené okno v I., II. ,III.etapě a to u tří nejčastějších rozměrů – jedno, dvou a tří křídlé. Řídím se heslem „důvěřuj, ale prověřuj“. Odkaz pana Tichého, že si to mám najít na internetu, považuji za vrchol ignorance.

Paní primátorko, požaduji , aby odpověď byla podepsána statutárním zástupcem a věřím, že bude projednána RMH. Rád si přečtu stanovisko ostatních členů, neboť se mi nechce věřit, že takoví kritici hospodaření v MRA, kteří ještě před rokem nechávali zpracovávat audit za nemalé peníze a byli vášnivými kritiky MRA, nemají zájem na odstranění nešvarů v organizaci vlastněné městem a hospodařící s prostředky občanů Havířova. Sdělte prosím, zda magistrát již vyčíslil škody, jak požaduje Policie ČR  po auditu v MRA.

 

 

 

David Ondráček, dosluhující jednatel společnosti Zámek,

kritizoval špatně a neodborně vyhlášenou soutěž na nového provozovatele občerstvovacích služeb na letním koupališti.

 

 Darija Tomaniecová,  opět kritizovala způsob jmenování nového ředitele Správy sportovních a  rekreačních zařízení a vytvoření nového vedoucího místa pro manažera pro obchod, marketing, ekonomiku a správu majetku ( Jeho plat jde z peněz města, tedy veřejných peněz a proto máme právo vědět kolik to stojí). Opět se dožadovala odpovědi proč byl odvolán ředitel SSRZ p. Gebauer.

 

Janina Želinská, požadovala poměrné zastoupení dle výsledku voleb v komisích RMH a výborech Zastupitelstva.

 

Eduard Heczko, upozornil na nedostatky při vyhlašování výběrových řízení v některých městských společnostech a příspěvkových organizacích.  

 

Vybrala tisková komise