Jdi na obsah Jdi na menu
 


INFORMACE Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HAVÍŘOVA DNE 19. 12. 2016

13. 1. 2017

Informace o přípravě zasedání tohoto zastupitelstva na kterém dojde k vypovězení koaliční smlouvy s ČSSD, byly natolik medializovány, že by byla zbytečná ztráta času, abychom se tímto v naší zprávě zabývali.

Konec konců i průběh tohoto jednání byl natolik zdokumentován a odvysílán televizními štáby, že se jím v této zprávě nebudeme podrobně zabývat. Přesto s některými skutečnostmi, s kterými vás televize neseznámila (proč asi), vás chceme v této zprávě seznámit.

Je evidentní, že scénář byl dlouhodobě připravován, ačkoliv předseda klubu ČSSD pan Martínek skoro do poslední chvíle v tisku tvrdil, že se nic, žádná změna v koalici, nepřipravuje. Že nespokojení zastupitelé z ČSSD a ANO pilně na scénáři pracovali za vydatné pomoci „lobbyistů“, byla však pravda.

Vše bylo jasné již v úvodu zasedání, kdy se schvaloval program a kdy zastupitelka za ANO a vzápětí zastupitel z ČSSD koordinovaně shodně přednášeli doplňovací body jednání, počínaje odvoláním primátora

 Bc. Daniela Pawlase, náměstků a členů Rady města Havířova.

Ihned první hlasování dalo jasně najevo, že všechny návrhy budou přijaty. Všichni zastupitelé za ČSSD, ANO, Hnutí pro Havířov a KDU – ČSL hlasovali jednotně pro odvolání. Ve vypjaté atmosféře, která na zasedání vládla, se bohužel nenašel nikdo, kdo by se odvážil hlasovat proti. Náš návrh, aby se hlasovalo tajně, patrně neprošel proto, že by mohl přece jen někdo hlasovat podle svého svědomí.

Poté, co bylo přijato usnesení o odvolání primátora, tento požádal o slovo, kde v krátkém projevu poděkoval svým spolupracovníkům za práci pro město Havířov, popřál všem zdraví do nového roku a omluvil se z dalšího jednání. Za potlesku zastupitelů za KSČM ve stoje se pak ze zasedání vzdálil. Následně se pak vzdal funkce náměstka Ing. Eduard Heczko a rovněž zasedání opustil. S tím zřejmě organizátoři puče nepočítali, neboť byli očividně překvapeni a museli  se sami ujmout řízení. Metodou pokus – omyl se pak pokračovalo v projednávání všech vložených bodů, týkajících se personálních otázek, následně interpelací  i bodů dle původního programu, které připravila ještě původní rada. Ty převážně zastupitelé za KSČM podpořili, včetně rozpočtu a to proto, aby město nemuselo ihned z kraje příštího roku pracovat s rozpočtovým provizoriem.

Interpelace se většinou týkaly stížností občanů na údajné případy přílivu migrantů, kteří jsou ubytováni v domech RPG. Nové vedení slíbilo, že se pravdivostí těchto stížností bude zabývat.

V závěru této zprávy bychom se chtěli vyjádřit k tomu, proč je to v podstatě již třetí koalice po volbách v roce 2014 a co je toho příčinou.

Nutno říci, že občané v roce 2014 zvolili celkem pět subjektů, z nichž vyplynulo, že jsou tři možné varianty koalic:

                                                                       ČSSD + KSČM

                                                                       KSČM + ANO

                                                                       ANO + ČSSD

Všechny s možností rozšíření o další dvě politické strany či hnutí. Nakonec došlo k dohodě ČSSD + ANO + KDU ČSL.

Někteří neinformovaní, a to včetně našich voličů, uvádějí, že rozhodující pro nás byl post primátora pro KSČM, a proto byla přijata tato trojkoalice místo koalice s ČSSD. Není to pravda, neboť v konečné fázi jednání ČSSD souhlasila s postem primátora pro KSČM.

Rozhodující bylo to, že občané chtěli, aby byly zpřetrhány vazby plynoucí z dlouholetého vládnutí ČSSD, které by se jen obtížně daly řešit s ČSSD. Odstranění korupce bylo proto rozhodujícím faktorem. Byl to přece i hlavní požadavek našich voličů! Nic jiného za tím nehledejme.

Příčinou rozpadu koalice s ANO byl pak prostý fakt, že klub ANO se rozpadl vinou neshod uvnitř jejich klubu, čímž došlo ke snížení počtu v koalici, a to pro spolehlivé vládnutí nestačilo.

Nabídka koalice s klubem ČSSD byla přijata bezvýhradně a vůbec nám nebyly známy výhrady, které účelově jsou prezentovány dnes. Pokud byla kdykoliv námi uzavřená koalice s ČSSD, tak nikdy nebyla nám vypovězena. Naopak ji ČSSD zrušila v roce 1994 těsně před ustavující schůzi na pokyn z Prahy, v roce 1999 na přání ODS a nyní v roce 2016 si zodpovězte sami na čí přání.

A není důvod, abychom se cítili vinnými nebo dokonce trpěli sebemrskačstvím.

Klub zastupitelů za KSČM

 

vystrizek.png