Jdi na obsah Jdi na menu
 


INFORMACE Z 13. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HAVÍŘOVA DNE 14. 7. 2016

12. 9. 2016

Toto jednání bylo svoláno mimo původní program, neboť bylo nutné dokončit některé otázky, týkající se personálního obsazení funkcí ve složení výborů Zastupitelstva města Havířova, změn v zástupcích města v orgánech obchodních společností s majetkovou účastí města, tj. Městská realitní agentura, s.r.o, Zámek Havířov, s.r.o. Technické služby, a.s. a Havířovská teplárenská společnost, a.s.  Všechny změny navržené koalicí byly schváleny mimo obsazení funkce předsedy finančního výboru, což bylo odloženo na příští jednání ZMH.

 

Jednání probíhalo v rychlém tempu, po hodině bylo přerušeno, aby se po dvou hodinách uskutečnily interpelace podle Jednacího řádu.  Obsáhlá interpelace se týkala dotazu, zda je výhodnější jedno nebo dvousložková cena tepla pro Havířov. Odpověď bude zaslána písemně. Možná by se měl tazatel zamyslet nad tím, jak negativně byla cena tepla ovlivněná privatizací teplárny, která dodává teplo pro Havířov. Možná, že pro zastupitelé by to byla zajímavá informace, možná jsme někteří postrádali informaci, kdo byl iniciátorem privatizace. To však v příspěvku nezaznělo.

 

Klub zastupitelů za KSČM