Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace z 12. zasedání Zastupitelstva města Havířova

6. 4. 2012

 

Informace z 12. zasedání Zastupitelstva města Havířova,
konaného dne 26. března 2012
            Jeden z důležitých bodů programu byl návrh úprav rozpočtu na I. čtvrtletí 2012 – rozpočtová opatření č. 3 – 28, který předkládal náměstek primátora pro ekonomiku Ing. Eduard Heczko. Předkládal rovněž plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za celý rok 2011.
         Hospodaření za rok 2011 bylo příznivé, byly podkročeny výdaje, podrobné plnění položek bude předloženo po auditu na zasedání Zastupitelstva města Havířova (ZMH) 25. 6. 2012.
         ZMH schválilo zakoupení radaru pro měření rychlosti k pevné zástavbě do služebního vozidla pro Městskou policii Havířov za 850 000 Kč, takže teď může být rychlost kontrolována kdekoliv ve městě, proto řidiči dodržujte předepsanou rychlost!
         Největší diskuze byla vedena k 15. bodu programu - návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2012 sportovním a mimosportovním subjektům. Celkem se rozdělilo 31 500 000 Kč.Mnoho připomínek z řad občanů se v rozpravě vedlo k dotaci 2 900 000 Kč Městskému fotbalovému klubu Havířov. Tento příjemce dotace neodevzdal do 31. 1. 2012 řádné vyúčtování dotace na rok 2011, ale až v pozdějším termínu. S ohledem na skutečnost, že neposkytnutí dotace by mělo pro Městský fotbalový klub Havířov likvidační dopad, odbor školství a kultury navrhl MFK výjimku s tím, že ZMH schválilo podmínky poskytnutí dotace ve smlouvě takto:
1. Poskytování dotace postupně ve čtvrtletních splátkách (průběžná finanční
    kontrola)
2. Dílčí vyúčtování před každou další splátkou dotace
3. Vedení analytického účetnictví tak, aby 60 % dotace šlo na úhradu nákladů
    mládežnických družstev a 40 % dotace na úhradu pro seniorský fotbal
4. Podmínkou výplaty  3. splátky dotace bude předložení dokladů o zařazení
    jednotlivých fotbalových družstev do soutěží (zachování členské základny) MFK je občanské sdružení a město nemá právo do toho vstupovat. Přesto primátor v rozpravě přislíbil, že do 14 dnů svolá zástupce MFK, revizní komise a kontrolního   výboru, aby se celá věc OBJASNILA, ale v žádném případě nebude dělat město nějakou ROZHODČÍ KOMISI. Navíc předseda kontrolního výboru Dr. Schreiber přislíbil, že tyto dotace bude kontrolovat i kontrolní výbor při ZMH.
 
         V dalším bodě ZMH schválilo koncepci prevence kriminality na léta 2012 – 2015 v Havířově, což je podmínkou pro čerpání státních finančních prostředků. Byla předložena analýza kriminality za rok 2011 v Havířově, zpracovaná Policií ČR a Městskou policií Havířov. U tohoto bodu v rozpravě vystoupil zastupitel za KSČM s. Fukala s dotazem, proč je v tabulce za rok 2011 uvedeno JEN 11 případů výtržnictví a 2 PŘÍPADY podávání alkoholických nápojů mládeži, 83,5 % nespokojených občanů v Havířově si stěžuje právě na tyto problémy. Zodpovězeno bude zastupiteli písemně.
 
Zpracovali Radek Kupczak a Vladislav Fukala