Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace z 12. jednání Zastupitelstva města Havířova dne 27. 6. 2016

12. 7. 2016

12. zasedání ZMH bylo svoláno na 27. 6. 2016 na 13. hodinu. Předchozí informace medií o některých problémech uvnitř klubu zastupitelů města Havířova za hnutí ANO, který byl jedním ze subjektů havířovské koalice, dávaly tušit, že průběh zasedání se bude zabývat jejich řešením. Tomu odpovídala i zvýšená účast zástupců medií, ale i občanů.

Původní předložený program jednání schválený Radou MH, který čítal 46 bodů, byl na návrh zástupce klubu ČSSD doplněn a schválen o další body a to :

47 – odvolání dvou náměstků primátora - Bc. Bureše a Mgr. Vachtarčíka

48 – volba dvou nových náměstků

49 – odvolání členů Rady – Bc. Bělici, Mgr. Masaroviče, Bc. Bureše,

  p. Hrabčáka, Bc. Olšokové a Mgr. Vachtarčíka

50 – volba nových členů Rady

51 – volba náměstka primátora pověřeného řízením města v době nepřítomnosti

  primátora.

 

Po schválení doplněného programu bylo přikročeno ke složení slibu kooptovaného zastupitele za ČSSD, který nastoupil za zastupitele pana Jantoše, jenž na svou funkci písemně rezignoval. Do funkce zastupitele nastoupil p. Martin Porembski.

ZMH pak přistoupilo k projednávání všech bodů původního programu a zastupitelé bez podstatných připomínek schválili jednotlivé body v souladu s doporučením RMH, která je projednávala ještě v původním složení, vyplývajícím z koalice KSČM, ANO a HPH.

Ihned poté se přikročilo k projednávání vložených bodů 47 až 51, které se týkaly řešení změn v koalici, způsobené rozpadem klubu zastupitelů za ANO. O této situaci dosti obšírně již informovala regionální, ale i celostátní media a proto je nebudeme zde opakovat. Konec konců, velmi stručně a objektivně o tom informoval i MěV KSČM Havířov, což si lze přečíst na jeho stránkách.

Podstatné je, že KSČM vzniklou situaci zvládla a tím dokázala naplnit heslo, se kterým jsme šli do komunálních voleb : Dokázali jsme Havířov postavit, dokážeme ho i spravovat a řídit“.

O tom svědčí i to, že v následujících bodech byly schváleny všechny personální změny:

  • odvolání náměstků Bc. Bureše a Mgr. Vachtarčíka
  • zvolení nových náměstků Ing. Šlachty a Mgr. Feberové
  • odvolání členů Rady Bc. Bělici, Mgr. Masaroviče, Bc. Bureše, p.  Hrabčáka,
  • Bc. Olšokové a Mgr. Vachtarčíka
  • volba nových členů Rady: Soňa Ryšánková Dosedělová (KSČM), Ing. Karel Šlachta, Mgr. Jana Feberová, Ing. Jiří Martinek, Bc. Pavel Rapant a Bc. Alena Zedníková (ČSSD)
  • schválení zástupce primátora v době nepřítomnosti - Ing. Šlachty.

 

Po těchto schválených změnách je vedení města kompletní a schopné plnit zodpovědně svou funkci. K rozpadům koalic dochází i v jiných městech,např. k nim došlo v Praze, Brně, Opavě a dalších. Tam se vzniklá situace řešila mnoho měsíců . Je proto nutné poděkovat všem zastupitelům MH za racionální přístup.

Nic není jen černobílé a tak musíme přiznat, že předchozí koalice neměla jen stinné stránky a že přispěla i k řešení některých problémů, které občané Havířova kritizovali. Přispěla také k „sebereflexi“ některých stran.

Po krátké přestávce bylo v 15 hod. přistoupeno podle jednacího řádu, tj. 2 hod. po zahájení ZMH, k interpelacím.

Ty se týkaly semaforů na tř. Studentská, 17. listopadu a Dlouhé třídě, malého množství kontejnerů na odpad, problémům s parkováním ve městě, demolice památkově chráněných objektů v areálu Dukla nebo světelné regulace dopravy na uzavřené ulici Fryštátská. Na všechny interpelace bude zodpovězeno písemně.

 

Klub zastupitelů za KSČM