Jdi na obsah Jdi na menu
 


INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

 

Po minutě ticha, věnované zesnulému exprezidentovi Václavu Havlovi bylo na programu 35 bodů. Nejdůležitějším bodem bylo schválení rozpočtu města Havířova na rok 2012.
 
         Úvodní slovo k tomuto bodu měl náměstek primátora Eduard Heczko. Navrhovaný rozpočet města Havířova na rok 2012 je deficitní, to znamená, že převažují rozpočtové výdaje nad příjmy:
Návrh příjmu:      1 525 939 000 Kč
Návrh výdajů:     1 709 989 000 Kč
Saldo:                  -  184 050 000 Kč
 
         Rozpočet musí být ale vyrovnaný matematicky. Záporné saldo bude pokryto z úvěru a z finančních rezerv města na účelových fondech.
Podle skutečnosti může dojít pak v I. čtvrtletí k úpravě rozpočtu. Město má ještě i určité rezervy, např. dividendy z městských společností (THS, MRA, HTS), ze společnosti ČSAD nebo může hledat úspory ve věcech zbytných. Rovněž je v rozpočtu počítáno jen s 50 % dotací pro sociální služby ze státního rozpočtu atp.
 
         V rozpravě vystoupil pan Merta, předseda finančního výboru, a sdělil zastupitelstvu, že celý výbor jednoznačně doporučuje rozpočet na rok 2012 schválit.
 
         V patnáctém bodu programu se schválilo přijetí úvěru ve výši 15 mil. Kč pro snížení energetické náročnosti panelových obytných domů. Výše úvěru i doba splátek je navržená tak, aby i v případě, že nebude státem vyhlášen jakýkoliv program k této problematice, bylo možno splácet jak splátky úvěru, tak i úroky, ze schváleného zvýšení nájemného z bytů od 1. 1. 2012, tedy výhradně z Fondu nájemního bydlení města.
 
         V interpelacích zastupitelů a vystoupení občanů, vystoupil pan Slivka, který si stěžoval na špatnou, nebo spíše nedostatečnou práci městské police i policie ČR v našem městě. Hlavně poukázal na vandalství mládeže, která se vrací podnapilá z diskoték v pozdních večerních, či spíše v časných ranních hodinách a hlukem, převracením popelnic, krádežemi, vandalstvím atd. ruší noční klid.
 

         Soňa Dosedělová, zastupitelka za KSČM, kritizovala řidiče taxislužby, kteří nezodpovědně parkují na zastávkách MHD ve večerních hodinách a tím narušují plynulost MHD. K této problematice byl prezentován natočený videozáznam a vyjádří se k ní ředitel městské policie na 11. zasedání zastupitelstva města.