Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace z 10. jednání ZastupitelstvA města Havířova dne 22. 2. 2016

Desáté zasedání Zastupitelstva města Havířova se konalo 22. února 2016 v kulturním domě Radost od 13 hod. Na schváleném programu bylo tentokrát pouze 30 bodů a to vzhledem k tomu, že v posledních měsících zasedá ZMH v podstatě každý měsíc.

 

Po procedurálních bodech se postupně projednávaly další body. Po kontrole usnesení ZMH se přistoupilo k projednávání a vyhodnocení stavu veřejného pořádku v Havířově za rok 2015 z hlediska činnosti Městské policie, vyhodnocení stavu bezpečnosti a veřejného pořádku Policie ČR, vyhodnocení činností Hasičského záchranného sboru a sboru dobrovolných hasičů, včetně Životic. Zpráva byla vzata na vědomí a bylo konstatováno, že došlo za minulý rok ke zlepšení ve všech statisticky sledovaných ukazatelích a tím i zlepšení bezpečnosti v Havířově. Jednání zastupitelstva se zúčastnili zástupci všech uvedených složek. V závěru projednávaného bodu primátor poděkoval všem za dobře odvedenou práci.

pol.jpg

has.jpg

Pro občany Havířova bude možná zajímavá informace o tom, že ZMH schválilo spoluúčast na realizaci projektu „Přezhraniční ekomuzeum Jastrzebie–Zdroj – Karviná – Havířov“, do Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Vedoucím partnerem projektu , který bude žádat o dotaci bude město Jastrzebie – Zdroj. Havířov a Karviná budou partneři. V rámci tohoto projektu bude Havířov realizovat úpravy veřejných ploch stávajícího lesoparku Stromovka v Havířově – Městě. Cílem je zvýšení návštěvnosti regionu. Výše rozpočtu projektu činí pro statutární město Havířov cca 1,5 mil. EUR.

jz.png

Dále bylo schváleno ocenění pedagogických pracovníků, žáků, studentů a kolektivu Dětského pěveckého sboru Rozmarýnek u příležitosti Dne učitelů.

(Poznámka redakce: RMH přijala návrh naší předsedkyně školské komise a ocenila po létech více než pět pedagogů)

 

Největší diskuze se týkala návrhu na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova. V roce 2016 bude sportovním a mimosportovním subjektům přidělena částka ve výši 7 136 000 Kč pro mimosportovní sféru a 22 019 200 Kč pro sportovní sféru. Po bouřlivé diskuzi v ZMH byl přes některé navrhované úpravy schválen původní návrh.

 

V dalších bodech pak ZMH schválilo změny v organizacích města a to v MRA s.r.o., kde byl schválen návrh na zrušení jednoho jednatele z původních dvou a TSH, as. došlo ke změně ve funkci jednoho člena představenstva společnosti.

 

Dle jednacího řádu byly v 15.00 zahájeny interpelace členů ZMH a občanů města. Největší a často vyhrocená diskuze se týkala problematiky a činnosti MRA s.r.o, Tento problém je předmětem častých interpelací opozice. Proto bylo přistoupeno k posouzení skutečného stavu nezávislým auditorem. Dle jejího výsledku pak bude přistoupeno k řešení a případným opatřením.

 

Klub zastupitelů