Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace z 9. jednání Zastupitelstva města Havířova dne 25. 1. 2016

10. 2. 2016

V pořadí již deváté zasedání Zastupitelstva města Havířova se konalo 25. 1. 2016 od 13 hod. v kulturním domě Radost v Havířově. Vzhledem k tomu, že předchozí zasedání se konalo přibližně před měsícem, tak tentokrát bylo na programu pouze 29 bodů, což byl nezvykle nízký počet.

 

Projednávané body byly z pohledu zastupitelů málo kontroverzní a to i z řad opozičních zastupitelů. Projednávání proto probíhalo ve svižném tempu a všechny body schváleného programu byly ukončeny ještě před 15.00 hodinou, kdy probíhají interpelace zastupitelů a občanů města.

aaa.jpg

 

Pro občany města bude možná zajímavá informace o tom, že zastupitelstvo odsouhlasilo záměr prodeje pozemku u Haly Slavie pro výstavbu občerstvení KFC. Stavba se nedotkne snížení kapacity parkovacích míst na stávajícím parkovišti, které využívají i pacienti nemocnice.

 

Ze zajímavých informací možno uvést i to, že ve vyhlášené anketě ke čtyřem návrhům na řešení přednádražního prostoru ČD byl občany vybrán návrh č. 3 a v tomto roce bude zpracována projektová dokumentace se záměrem začít stavbu v příštím roce. Počítá se s kapacitou 183 parkovacích míst. RMH se doporučuje vejít ve styk s ČD (SŘDC) a projednat i možnost rekonstrukce nádražního prostoru, zejména pak technického vybavení pro snadnější přístup občanů na nástupiště.

 

V interpelacích pak vystoupila řada zastupitelů i občanů města. Všem bude písemně odpovězeno.

 

Snad nejkurióznější interpelaci předložil občan, který si stěžoval na přítomnost nezvaných hostů – netopýrů – v jeho domě a žádal součinnost města, neboť se jedná o chráněné živočichy a jejich likvidace je zákonem zakázána.

 

Součástí interpelací byla i prezentace dosažených výsledků v hospodaření MRA, která obhospodařuje více jak sedm tisíc městských bytů, což bylo možno chápat jako prezentaci, vyvolanou připomínkami zejména opozičních zastupitelů.

 

 

Zastupitelé za KSČM