Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace z 8. jednání Zastupitelstva města Havířova dne 14. 12. 2015

10. 2. 2016

Osmé zasedání ZMH se konalo dne 14. 12. 2015 od 13 hod. v Kulturním domě Radost. V programu bylo zařazeno 47 bodů a tento program byl zastupiteli schválen. Jednalo se o poslední zasedání v roce 2015, na kterém byl jako nejdůležitější bod zařazen rozpočet na rok 2016. Důležitost tohoto bodu spočívala v tom, že pokud by rozpočet na tomto jednání nebyl schválen, hrozilo by městu tak zvané rozpočtové provizorium a řadou omezení pro plynulý chod města.

 

Jako obvykle byl do programu jednání zařazen bod „Interpelace“ a to dvě hodiny po zahájení jednání, tj. na 15.00 hod. pro interpelace ze strany zastupitelů, ale i občanů města Havířova, či občanů jiných měst a obcí, kteří mají majetek ve městě.

 

Jako pevný bod byla zařazena informace koordinátora ODIS s.r.o, která se týkala plánovaných změn ve veřejné hromadné dopravě v Moravskoslezském kraji, která se týká i občanů Havířova, kteří cestují autobusy do Ostravy. Od 28. 2. 2016 dojde k zásadní změně s tím, že přestupným místem pro přestup na tramvaje či trolejbusy bude Hranečník. V této informaci není prostor pro podrobné změny organizace hromadné dopravy, tak pouze upozorňujeme naše občany na tuto změnu a doporučujeme ve vlastním zájmu se s nimi podrobněji seznámit. Mělo by dojít ke zrychlení dopravy ve směru na Ostravu nejen z Havířova, ale i Karviné, Orlové, či Frýdku-Místku. V některých případech dojde i ke zlevnění dopravy.

 

Projednávání jednotlivých bodů probíhalo bez komplikací a navrhovaná usnesení byla přijata. Závěry je možno ověřit na webových stránkách Magistrátu a proto se omezíme pouze na podrobnější informaci o Rozpočtu na rok 2016.

Pro občany Havířova je nejdůležitější informace, že jde o rozpočet přebytkový. Příjmy jsou plánovány ve výši 1,206 mld. Kč a výdaje 1.140 mld. Kč. Vzhledem k růstu ekonomiky státu by měly být příjmy o 1,25 % vyšší, snížení příjmu města o 22 mil. Kč budou činit nižší příjmy z hracích automatů, které od příštího roku mimo dvou kasin budou zakázány.

 

Na investice je plánováno 221 mil. Kč, což je o 70 mil. Kč více než v roce 2015. Bude se pokračovat v odkanalizování okrajových částí města, další úsek cyklostezky na Žermanickou přehradu, rekonstrukci a rozšíření hřbitova na Šumbarku, zateplení škol, apod. Město počítá s přijetím úvěru na výměnu oken ve zbytku městských bytů ve výši 160 mil. Kč. Splátka tohoto dluhu začne v roce 2018. Kromě toho se počítá s další investicí do městských bytů s částkou 47 mil. Kč. Zvyšují se prostředky na komunální služby o 5 mil. Kč proti roku 2015.

 

Zadluženost klesla letos o 142 mil. Kč a v příštím roce se opět počítá se snížením o 112 mil. Kč. Na dotace a dary organizacím na sortovní i mimo sportovní činnost se počítá s 33 mil. Kč, to je o 300 000 Kč více.

 

Navržený rozpočet zastupitelstvo schválilo, a to včetně opozičních zastupitelů, což je mimořádně důležité a zasluhuje ocenění.

 

Závěrem této naší informace přejeme našim občanům pevné zdraví a pohodu

v roce 2016

 

 

Klub zastupitelů