Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace z 11. jednání Zastupitelstva města Havířova dne 18. 4. 2016

15. 5. 2016

Klub zastupitelů za KSČM v Zastupitelstvu města Havířova i tentokrát přináší na stránkách Zpravodaje MěV KSČM pravidelnou informaci o svých postojích při projednávání jednotlivých bodů programu ZMH.

 

Jedenácté zasedání se uskutečnilo 18. dubna 2016 ve 13 hod. v Kulturním době Radost v Havířově. Ve schváleném programu se projednávalo celkem 37 bodů. Pozitivně lze hodnotit to, že opozice neměla k předloženému programu ani k usnesením jednotlivých bodů, které předložila Rada města Havířova, zásadních připomínek. Návrhy na usnesení byly ZMH přijaty.

 

Jelikož všechna usnesení jsou veřejně přístupná (www.havirov-city.czvolené orgány zastupitelstvousnesení) omezíme se proto na informace o interpelacích zastupitelů a občanů Havířova, kterých se tentokrát sešlo větší množství.

 

mra.pngSkoro na všech zasedáních ZMH v poslední době je ze strany opozice vznášen dotaz na čí pokyn byl uskutečněn audit na hospodaření MRA, a.s., která je ve vlastnictví města a obhospodařuje městské byty a jaká byla zjištění auditu. Jednatel společnosti neustále zdůrazňoval, že zjištění jsou projednávána orgány, které zatím s těmito nálezy pracují. Konec konců, nyní již informace byly uvolněny a dokonce proběhly v regionálním tisku. Další postup v této věci záleží na orgánech činných v trestním řízení. Toto je mimo pravomoci ZMH.

 

 

111.jpgVelmi, až nezvykle ostrá kritika byla nanesena ze strany opozice na podmínky, za kterých byly uskutečněny rekreační pobyty seniorů a školní mládeže (hygienické podmínky, kvalita stravy apod.). Naopak, občanka, která se této rekreace zúčastnila, tuto kritiku odmítla jako neoprávněnou. RMH se tímto bude zabývat.

 

Další interpelace se týkaly požadavku na odvoz rozložitelného odpadu a to dříve než v plánovaném termínu od 1. 5., veřejného osvětlení na ulici Mánesové, nefunkčnosti světelné křižovatky pod Permonem, úklidu stezky Na Nábřeží, či požadavek, aby město postupovalo při jednání o navyšování cena tepla s Veolií jednotně s dalšími odběrateli tepla, neboť údajně tito dosáhli nižšího zvýšení. Jedna z interpelací se týkala stavu laviček v parku na ul. Čelakovského, či chodníku na ul. E. Krásnohorské. Dotaz byl vznesen i na stav prací na přednádraží (parkoviště). Na všechny interpelace bude zodpovězeno písemně.

 

Jelikož interpelací bylo větší množství, Klub zastupitelů za KSČM pravděpodobně při schvalování programu příštího zastupitelstva předloží návrh, aby občané mohli své interpelace přednést jako první před zastupiteli a to ihned 2 hodiny po zahájení jednání ZMH.

 

 

Klub zastupitelů