Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace KZ za KSČM z jednání 3. zastupitelstva dne 26. 1. 2015

9. 2. 2015

Primátor města Bc. Daniel Pawlas svolal na tento den 3. zasedání Zastupitelstva města Havířova na 13 hod. s programem čítajícím 32 bodů. Tohoto jednání se členové Klubu KSČM zúčastnili v plném počtu. Touto informací náš klub informuje občany města Havířova o tom, jaká stanoviska zaujímali naši členové k projednávaným otázkám. Nebudeme se zabývat všemi projednávanými body, ale jen těmi nejdůležitějšími z pohledu našich občanů.

 

Při projednávání bodu program, a to schválení programu 3. zasedání ZMH, byl předložen návrh na rozšíření o bod týkající se stanovení výše odměn pro členy dozorčích rad nebo správních rad či jednatelů v orgánech u institucí s majetkovou účastí města či ve výlučném jeho vlastnictví. Návrh však nebyl přijat a postupovalo se podle předloženého programu RMH.

 

Prvním bodů bylo vyhodnocení stavu veřejného pořádku a bezpečnosti z hlediska činnosti Městské policie Havířov na území města Havířova za rok 2014 a vyhodnocení Hasičského záchranného sboru včetně dobrovolných hasičů. Je to problematika, která jistě zajímá občany našeho města a je škoda, že se zastupitelé k ní v diskuzi nevyjádřili.

 

Z několika návrhů na záměr či prodej pozemků je možno považovat za nejdůležitější prodej pozemků k. ú. Dolní Suchá (areál Dolu Dukla). Všichni zastupitelé svým hlasováním vyjádřili uspokojení nad tím, že se o prodej přihlásila firma, která již asi 15 let působí v regionu (Karvinská průmyslová zóna) a zaměstnává několik stovek zaměstnanců. Jedná se o firmu za Švédska, která vyrábí sety pro zdravotnictví a chce zde svoji výrobu rozšířit, má totiž zajištěný odbyt. K negativům patří jen to, že se bude muset zlikvidovat nově zřízená část komunikace a samozřejmě i to, že případné dividendy (zisky) odplynou do zahraničí. Pro občany Havířova je však v tuto chvíli rozhodující, že zde získá možnost zaměstnání okolo 200 zaměstnanců, výhledově až na 600.

 

V dalším bodu zastupitelé vyjádřili nesouhlas s prodejem nemovité věci (bývalá ZŠ Mánesova), protože ani jeden ze dvou zájemců nesplňoval podmínky zadání.

 

Místy až velmi vyhrocená diskuze se týkala jednoho z dalších bodů a to je návrh na rozdělení objemu finančních prostředků určených pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova v roce 2015 (o peníze jde až v první řadě). Samozřejmě, že by se mohlo rozdělit více prostředků (je to líbivé téma), může se však rozdělit pouze to, na co máme. Současně je třeba snižovat dluh, který má město ve výši přes 640 milionů Kč. Je asi přirozené, že toho využila opozice, která by chtěla rozdat více a tak získat politické body. Jen se nám zdá, že by tak měla činit kultivovaněji. Nakonec zastupitelé schválili původní návrh s tím, že v případě lepších ekonomických výsledků bude možno se k dotacím vrátit.  

 

Bez zbytečných emocí proběhlo projednání dalších bodů týkajících se změny Územního plánu Havířov, informativní zpráva o dotacích z EU, SR, případně jiných zdrojů, nebo i stanovisko k stížnosti občana Havířova p. Rejče.

 

V interpelacích pak vystoupili občané Havířova i zastupitelé. RMH byla požádána, aby se zabývala možností zřídit v Havířově tzv. „senior taxi“,  která by sloužila občanům pohybově postiženým k návštěvám lékaře.

 

 

Zastupitelé za KSČM