Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuální informace ze Zastupitelstva dne 26. 4. 2021

18. 5. 2021

Jednání zastupitelstva probíhalo opět v bezpečnostním režimu kvůli trvající pandemii Covid-19. Sešlo se po téměř dvou měsících, proto i program byl oproti předchozím jednáním obsáhlejší. Na programu bylo celkem 42 bodů. Převažovaly body jako záměry a prodeje či výkupy pozemků, předfinancování schválených projektů na modernizaci vzdělávání a objektů mateřských a základních škol, které budou hrazeny z různých dotací, ale až po jejich úspěšné realizaci. Tyto body byly schváleny většinou bez připomínek a s naší podporou. Pouze dva body si vyžádaly obsáhlou rozpravu, na současné poměry v zastupitelstvu, až neobvyklou.

 

Dlouhou diskuzi vzbudilo projednávání prodeje bývalé ZŠ na ul. Mánesové včetně zastavěného pozemku a budovy ZŠ, za účelem výstavby víceúčelové haly s převažujícím využitím jako druhé ledové plochy v Havířově. V rámci rozpravy vystoupilo několik opozičních zastupitelů především s otázkami, zda je prodej spojený se záměrem vybudovat víceúčelovou halu správným krokem, a rovněž i s obavami, zda kupující je schopen tento záměr realizovat. První z opozičních zastupitelů vystoupil Martin Kmec (Piráti) s připomínkou, že v důvodové zprávě chybí stanovisko územního plánovaní. A protože si objekt ZŠ osobně prohlédl a neshledal nutnost její demolice,  vznesl návrh, že by tam spíše rád viděl vícegenerační centrum s rozsáhlou škálou možností využití v oblasti sociální, společenské a komunitní. Jako příklad uvedl mimo jiné i možnost kavárny na půl cesty.  Dále, kdo k tématu vystoupil, byla zastupitelka Darja Škutová (SPD) s otázkou, jak se bude řešit zvýšený hluk v zastavěné části města a jestli vedení města vidělo nějaký rámcový rozpočet a ví, z čeho to kupující bude financovat, a to nejen výstavbu, ale i následný provoz po stanovenou dobu 12ti let. Jestli z vlastních zdrojů, úvěru nebo budou žádat dotaci po městu. Důrazně požádala o odpovědi na vznášené dotazy ještě před hlasováním.

 

Za náš klub vystoupil Eduard Heczko. “V lednu zastupitelstvo schválilo, bez naší podpory, záměr prodeje těchto pozemků včetně budovy ZŠ. Následující zastupitelstvo 1. března vzalo na vědomí, že byla podána jen jedna nabídka a to od HC WOLVES Český Těšín, který je zapsán jako spolek a v důvodové zprávě bylo uvedeno, že uchazeč nesplnil ani jednu ze sedmi stanovených podmínek. Po tomto usnesení zastupitelstva 65. Rada dne 8. 3. opětovně vyhlásila záměr prodeje za stejných podmínek. Nabídku ve stanovené lhůtě podal pouze jeden uchazeč a to opět HC WOLVES a ze 7 podmínek splnil pouze 3 a to: za prvé jak a k čemu využije koupené pozemky, dále vyslovil souhlas se stanovenými podmínkami prodeje bez připomínek a v sedmé podmínce uvedl svůj název, sídlo, IČO a statutární orgán. Další podmínky, které byly stanoveny, nesplnil. Konkrétně podmínka číslo tři: investor v nabídce uvede souhlas s kupní cenou (cenami). Kupní cena v těchto podmínkách byla celkově stanovena na 15 297 585,25  Kč bez DPH. A návrh uchazeče je ve výši 5 864 832 Kč a to včetně DPH. Tady je první problém, protože nesplnil podmínku stanovenou zastupitelstvem. Kromě toho bylo v podmínkách uvedeno, že investor představí realizované projekty včetně fotodokumentace. Nepředložil nic, protože do té doby asi ještě nic nepostavil a za páté: investor doloží reference realizovaných  projektů, samozřejmě neměl co předložit. Šestá podmínka byla, že investor doloží finanční záruky na realizaci záměru. Předseda spolku v nabídce pouze čestně prohlásil, že spolku daruje 5,9 milionu korun českých na úhradu kupní ceny. V nabídce dále uvedl, že celou investici chce realizovat z vlastních zdrojů a dotace z národní agentury pro sport.

 

O jaký subjekt se vlastně jedná? HC WOLVES Český Těšín je zapsaný spolek a informace o něm si každý může vyhledat v obchodním rejstříku. Provozuje hokej v Českém Těšíně a finančně na tom asi není nějak valně, protože předseda spolku musí vložit vlastní peníze, aby uhradili navrhovanou kupní cenu. Na realizaci bude žádat o dotaci nebo úvěr, možná obojí. Ve své nabídce uvádí pouze národní agenturu pro sport. Ptám se, není na místě obezřetnost? Možná existuje i zákulisí tohoto projektu, o kterém dnes nic nevíme a nebo možná ani nemáme vědět. Náš názor jsme již několikrát tlumočili tady na zastupitelstvu, že bychom viděli daleko lepší využití pro objekt bývalé ZŠ Mánesové a to zejména v oblasti sociální. A náš závěr: protože jediný uchazeč nesplnil zastupitelstvem stanovené podmínky, navrhujeme toto jednoduché usnesení: Zastupitelstvo města Havířov neschvaluje prodej pozemků v katastrálním území Havířov – Město na výstavbu víceúčelové haly.“

 

V reakci na návrh vybudování multigeneračního centra, který vznesl zastupitel Martin Kmec, vystoupil zastupitel Jan Szturc (koalice KDU ČSL a STAN), že ve městě není až taková poptávka po takovém zařízení a že již zde máme několik komunitních center, například multigenerační centrum Lučina. Vystoupila i náměstkyně pro sociální oblast Stanislava Gorecká (ANO): „Víte co je to Santé? Jak chcete dát dohromady třeba kavárničku, kterou by obsluhovali lidé dejme tomu z Asterixu. Víte vůbec co je to sociál? Co to obnáší? A ještě bych chtěla říct, komunitní centrum je pěkná věc, ale ne všichni občané Havířova se chtějí družit. A obezřetnost? My připravujeme ve spolupráci z krajem Domov seniorů na ulici Junácké a bude to lepší v tom, že náklady ponese kraj. Což je pozitivní pro město.“ Myslíme si, že pokud nás chce paní náměstkyně ohledně sociální oblasti poučovat, měla by si přestat plést dvě rozdílné organizace v Havířově. Asterix je volnočasové středisko pro děti a mládež. Zatím co Santé je centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb pro lidi s mentálním postižením.

 

Na to zareagoval náš poslanec a zastupitel Daniel Pawlas: „Já bych se chtěl k tomu také vyjádřit. Za prvé bych chtěl paní náměstkyni Gorecké říci, kde bere tu troufalost, aby nás tu poučovala, kdo rozumí sociálu a kdo nerozumí sociálu. Že jsme podle vás jako nějací hlupáci nebo jak si mám vyložit vaše slova? Asi zjevně, ano. Za druhé mě by zajímalo, proč na takový lukrativní pozemek v centru města nebyla vypsána nějaká architektonická soutěž. Protože tento pozemek je poměrně významný a myslím si, že úzké zaměření využití tohoto pozemku už při zadávaní těchto podmínek, se mi zdá celkem omezující pro případné jiné investory. Nad čím bych se rozhodně zamyslel, je cena. Jestli že cena tohoto pozemku je nějakých 15 milionů korun a tady někdo nabízí 5 milionů a nějaké drobné. Podle mého názoru, při dnešních cenách nemovitostí, kdy vidíme spíše, že ceny stoupají, mi připadá naprosto směšná. A když si přepočtu cenu za metr, tak je ta cena neadekvátní a neakceptovatelná. Zajímalo by mě, zda počítáte s tím, že takové nepřiměřené snížení ceny zadává mnoho otázek a já bych chtěl znát odpověď. Proč prodáváte pozemek, který má hodnotu 15 milionů za 5 milionů? To je podle mě alfa omega mého dotazu a byl bych rád, aby byl zodpovězen. A chtěl bych opravdu upozornit paní náměstkyni Goreckou, že mě tady nebude urážet a dělat ze mě hlupáka a mluvím za všechny zastupitele KSČM. Já si vyprošuji Vaše slova a doufám, že se za ně omluvíte!!“

 

Vystoupila i naše zastupitelka Monika Havlíčková s připomínkou k paní náměstkyni Gorecké: „ Umím si představit, paní náměstkyně, v Santé spousty klientů, se kterými si dokážu představit provozovat kavárničku. Jak jste říkala, že to nejde.“

Také vystoupila naše zastupitelka Milada Halíková, která žádala město, aby odpovědělo na všechny dotazy ještě před hlasováním, protože hlasování to bude velice závažné: „Víte o tom, že svým hlasem zodpovídáte za to, že nebudeme hlasovat proti zájmu města a nedobrému hospodaření. Já budu hlasovat proti. Podle mých informací, nebyl zde jen jediný zájemce, je tu významná instituce ve městě a projevila veliký zájem o tento pozemek.“ Odpověděla paní náměstkyně pro školství a kulturu Jana Feberová (ČSSD), která přiznala, že byl i další zájemce: „Paní rektorka Vysoké školy Prigo uvedla, že by se chtěli rozšiřovat a vybudovat univerzitu. Jednání proběhlo, ale ne s jasným výsledkem a nebyla předložena konkrétní nabídka.“

 

Vystoupil i zastupitel Schreiber (ODS), který mimo jiné připomenul případy z minulosti, kdy nabyvatel nemovitostí nedodržel smluvní závazky koupě i při stanovených sankcích, a realizoval zcela jiný projekt, než se zavázal. I on apeloval v tomto případě na zvýšenou obezřetnost.

S doplněním vystoupil opět náš poslanec a zastupitel Daniel Pawlas: „Naprosto chápu složitou situaci vedení města, protože se jedná o takový danajský dar a to, že chce mít v centru města něco účelového, bohužel neštěstí je, že na tom pozemku stojí ta budova, která byť je v dezolátním stavu, má stále nějakou hodnotu. Zaznělo tu, že cena demolice budovy je 40 milionů. Kdyby se to opravilo, tak máme budovu v hodnotě 40 milionů plus pozemek v hodnotě 15 milionů. Já vím, že je to zapeklité, ale matematika je prostá.“ A uvedl příklad: „V dnešní době je zcela běžné, že realitní kanceláře prodávají pozemky se zchátralými domy, kdy nový majitel původní budovu zbourá a zůstane mu pozemek, na kterém si postaví nový rodinný dům. A nelze oddělit pozemek od budovy, ať se jedná o budovu, která vám může připadat jako ruina, ale i ta ruina má svou hodnotu.“

 

Od vedení  města se nám dostalo odpovědi takové, že se o žádné zákulisí projektu nejedná, právně je vše v pořádku a protihluková studie není zpracována, protože to dopředu udělat nejde.

 

Náš návrh, aby zastupitelstvo prodej neschválilo, neprošel. Před tím stejně dopadla i paní zastupitelka Darja Škutová (SPD) se svým návrhem, aby se hlasování o tomto bodu přesunulo na příští zastupitelstvo, kdy vedení města dá přesné odpovědi na položené otázky a námitky. My, zastupitelé za KSČM jsme při hlasování o původním návrhu prodeje, hlasovali proti prodeji. Budeme dění kolem bývalé základní školy Mánesové nadále sledovat.

 

Ještě k jednomu bodu programu jsme měli připomínky. Konkrétně k dlouholetému pronájmu a využití výpravní haly železniční stanice, která je ve vlastnictví Správy železnic a město v ní chce na vlastní náklady realizovat kulturně – sportovní centrum. I když se jedná o nájem, kde může rozhodovat rada samostatně, tak tentokrát za sebe (proč asi) nechala rozhodnout zastupitelstvo. Chápeme, že se jedná o dlouhodobý nájem na dobu 30 let a s nemalou výší nájemného 288 000 Kč/rok. Vzhledem k téměř 60ti milionové investici města do tohoto objektu, je podle našeho názoru nájemné velmi vysoké. Jen při této výši město zaplatí za třicet let 8,6 mil Kč. K tomu je třeba počítat s meziročním růstem nájemného o míru inflace, jejíž vývoj vzhledem k dnešnímu zadlužování státu spíše poroste a s tím i výše nájemného. A samozřejmě náklady na provoz, energie, údržbu a opravy ponese město. Proto jsme nájem za těchto podmínek a v navrhované výši nepodpořili.

 

Součástí programu byly i interpelace. V nich vystoupili dva občané. Jeden nesouhlasil se zamítnutím jeho žádosti o změnu územního plánu, aby mu byla umožněna výstavba rodinného domu. Další občan vyslovil nesouhlas s developerským projektem na výstavbu dalších rodinných domů a navazující komunikace v blízkosti jeho nemovitosti. Jeho projev přesáhl stanovený časový limit a primátor mu svým typickým způsobem odebral slovo a nedovolil dopovědět ani jednu větu. Oba občané se odpovědi na zastupitelstvu nedočkali a budou muset vyčkat na písemnou odpověď.

 

Zajímavou interpelaci vznesla zastupitelka Škutová (SPD), která se dotázala, kolik město stál provoz mobilního umělého kluziště u sportovní haly Slávie a kolik občanů ji v době pandemie využilo. Ona, stejně jako i my, jsme na zastupitelstvu 14. prosince 2020, kdy se tato investice projednávala, s jeho pořízením a provozem nesouhlasili. Upozorňovali jsme na zbytečnost a nevhodnost tohoto záměru v době sílící pandemie Covid-19 a omezování veřejných aktivit občanů. Společně s paní zastupitelkou jsme zvědaví na odpověď vedení města.

 

Příští zastupitelstvo se bude konat 21. června a věříme, že situace se natolik zlepší že budeme moci jednat za větší účasti občanů.

 

Za Klub zastupitelů: Markéta Fikáčková, Eduard Heczko