Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuální informace ze zastupitelstva dne 21. 9. 2020

19. 10. 2020

Po prázdninách se zasedání zastupitelstva města Havířova konalo tradičně v 15 hodin a opět v bezpečnostním režimu. I přesto, že bodů na programu nebylo málo, celkem 59, jednání probíhalo svižným tempem.

 

K bodu nabídky prodeje pozemků městu na území Šumbark od Tenisového klubu Havířov vystoupil náš zastupitel Eduard Heczko s připomínkou,že tyto pozemky jsou pro město zcela nepoužitelné, což ve svém stanovisku v důvodové zprávě konstatovaly i odbory komunálních služeb a životního prostředí. Proto navrhl v souladu s těmito stanovisky změnu usnesení a to ze schválit na neschválit. Náš protinávrh však přijat nebyl.

 

Nebylo by to Havířovské zastupitelstvo, kdyby se opět nedostal na pořad jednání  Zámek, který si už několik let všichni přehazují jako horký brambor. Tentokrát se jednalo o vynětí majetku z hospodaření příspěvkové organizace SSRZ a vrácení do správy města. Opět k tomu vystoupil náš zastupitel Eduard Heczko:Zámek již delší dobu neslouží k původnímu účelu a to je ubytovací a pohostinská činnost. Na minulém zastupitelstvu jsem se dotazoval na usnesení Rady města, která vyhlásila záměr jeho pronájmu. A dne 14. 7. jsem dostal odpověď, že  o pronájem projevil zájem jediný zájemce pan Richard Zelina. A ptám se, od kdy bude zámek pronajat a za jakých podmínek, jak bude využíván? Co bude předmětem nájmu, jaká bude jeho výše a zda na zámku zůstane obřadní síň? A také jaké budou vzájemné povinnosti nájemce a města. Vy budete asi tvrdit, že to je obchodní tajemství, ale protože to je majetek města, měli bychom to vědět.“ Na to jsme dostali odpověď od primátora Josefa Bělici (ANO), že jednání stále probíhají a slíbil, že dostaneme písemnou odpověď.

 

Dalším bodem bylo poskytnutí investičních dotací tenisovým klubům na spolufinancování výstavby nových tenisových hal významně dotovaných z ministerstva školství. Konkrétně se jednalo o žádosti Tenisového klubu Havířov a Tennis Hill,  kdy investiční dotace města je ve výší  6 353 298 Kč u Tenisového klubu Havířov a u Tennis Hill ve výši 6 000 000 Kč. K tomu opět vystoupil Eduard Heczko, udivil ho rozdílný procentní podíl ve výši dotace města a spolufinancování z vlastních zdrojů žadatelů, na celkových nákladech projektů. U Tenisového klubu to je 30 % dotace města a 2 % z vlastních zdrojů a u Tenis Hill 19 % dotace města a 14 % z vlastních zdrojů Na to se nám dostala opět stručná odpověď od radního pro sport Daniela Vachtarčíka (HpH), že odpoví písemně. Náš zastupitel se nenechal odbýt a apeloval na to, že tyto otázky jsou důležité pro rozhodování, jak se bude na dnešním jednání hlasovat. Daniel Vachtarčík to pak odůvodnil, že to zapadá do konceptu akčního plánu rozvoje sportu do roku 2025 a že o kolik si požádali to je jim navrženo ke schválení. Eduard Heczko namítl, že se jedná o nerovnoměrný přístup k jednotlivým žadatelům a podle toho bude hlasovat. Pan radní ještě doplnil, že tyto haly budou ve městě a nikdo nám je nevezme. Když se Heczko ještě jednou přihlásil do diskuze k tomu, aby k projednávanému bodu mohl ještě něco dodat, nebylo mu to umožněno a muselo proběhnout hlasování jestli může vystoupit. Asi vás nepřekvapí, že opět byla koalice proti. Chtěl pouze reagovat na to, že městu to skutečně nikdo nevezme, protože ani nebudou majetkem města.

 

K poslednímu bodu „Investiční akce instalace mobilního kluziště“ se vyjádřil Eduard Heczko takto: „Určitě máme s financováním problémy. Za současné situace pandemie Covid-19, kdy už víme, že ke konci srpna v příjmech města je daňový výpadek  87 milionů korun (částečně kompenzovaný státem ve výši 80 mil Kč), a že tento výpadek do konce roku bude ještě vyšší a i v příštím roce bude pokračovat. Město by mělo začít šetřit. Některé zbytné výdaje, ke kterým určitě patří i mobilní kluziště, by se měly omezit nebo zastavit a počkat s jejich realizací do lepších časů. Konkrétně u toho kluziště si myslíme, že rok nebo dva by to mohlo počkat a pak by se to mohlo realizovat. Navrhuji pořízení kluziště neschválit a to i proto, že se s ním pojí další provozní náklady.“ Náš protinávrh neprošel.

 

V interpelacích vystoupili tentokrát jen tři občané. Velice kriticky proti panu primátorovi vystoupil pan Hanák ze Životic, kdy přesně dokladoval nepravdu v odpovědi pana primátora na jejich interpelaci na minulém zastupitelstvu. V odpovědi bylo, že od občanů Životic nedostal žádnou žádost (týkala se obchvatu Havířova) a pan Hanák doložil převzetí žádosti na podatelně města a jak tato žádost putovala přes jednotlivé pracovníky magistrátu města až do porady vedení. Co si o tom myslet, necháme na vás.

 

Co říci závěrem? Dva poznatky. První: Ať je pandemie nebo ne, současné vedení města utrácí plnými hrstmi bez ohledu na současnou zhoršující se finanční situaci. A druhý: Poslední zastupitelstvo ukázalo, že kromě komunistů v současném Zastupitelstvu není žádná opozice.

 

Markéta Fikáčková, zastupitelka

Eduard Heczko, zastupitel