Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuální informace ze zastupitelstva dne 21. 6. 2021

10. 8. 2021

V pořadí již 20. havířovské zastupitelstvo se po dlouhé době vrátilo k normálu. Respirátory sice ještě zůstaly, ale jednání se po dlouhé covidové době mohli zúčastnit i občané přímo v jednacím sále. A využili toho, protože na programu jednání byl i bod, v době před zastupitelstvem široce medializovaný, týkající se majetkového vstupu města do společnosti s ČEZ ESCO, a.s., která by měla v horizontu tří let investovat 1 mld. Kč do nových lokálních zdrojů tepla pro zásobování teplem některých částí města.

První z řad občanů vystoupil k tomuto bodu pan Sandri, který uvedl, že pracuje ve společnosti Veolia (v současné době téměř stoprocentní dodavatel tepla pro Havířov) a chce mluvit konkrétně o mužích a ženách, kteří systém centrálního zásobování teplem pro Havířov vybudovali, modernizovali a provozují. Není mu jedno, že dochází k cílené destrukci tohoto systému a jejich každodenní úsilí má být zmařeno. Není mu jedno, že v Havířově - městě zeleně - mají vzniknout komíny a to přímo v centru města. K tomuto tématu vystoupila i naše zastupitelka Markéta Fikáčková, která uvedla: „V minulém roce jsme obdrželi materiál „VIZE MĚSTA 2020+“, který schválilo zastupitelstvo v prosinci 2019 a dnes projednávaný bod je s tímto strategickým dokumentem v rozporu. A to z důvodu, že v materiálu Vize 2020+ na str. 24  je jeden ze strategických cílů a to ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ. Pokud se však dnes tento bod schválí, dojde naopak k jeho zhoršení a to z důvodu vybudování několika kogeneračních jednotek přímo ve městě, které mají spalovací motor a generátor, takže kromě zhoršeného ovzduší představují i výraznou hlukovou zátěž v okolí instalace. Pro město je tento záměr zbytečná zátěž z ekologického i ekonomického hlediska“.

Další kdo vystoupil z řad občanů byl pan Kupský, který upozornil na hrubý zásah do současného stavu města a jeho občanů. Zdůraznil, že o tak závažném rozhodnutí by mělo proběhnout veřejné hlasování občanů v referendu, zda s touto změnou souhlasí nebo ne. Pan Vicián pak uvedl, že pracuje jako provozní zámečník ve společnosti Veolia a přispívá k tepelné pohodě občanů. Havířov vnímá jako mladé město plné zeleně a nové zdroje s komíny přímo ve městě opravdu nepotřebujeme, když teplárna Veolie má jeden komín, který je 125 m vysoký a stojí mimo město v neobydlené části, takže ho ani nevidíme ani necítíme.

Z opozičních zastupitelů vystoupil Martin Redr (Piráti) s otázkami „Co z toho bude mít město samotné? A jaký to bude mít přínos pro občany Havířova? A jak to bude z emisními povolenkami pro menší zdroje emisí?“ Zřejmě očekával odpovědi přímo na zastupitelstvu, kterých se, žel, nedočkal.

Vystoupil i náš zastupitel Eduard Heczko. „Dne 31. 5. proběhla prezentace tohoto záměru, kde zástupce společnosti ČEZ ESCO v přítomnosti primátora hovořil, že se jedná o poptávku města, která je v souladu s energetickou koncepcí města i Moravskoslezského kraje. V nich je uvedeno, že město i kraj preferují centrální zásobování teplem. Ale v rámci projektu má vzniknout 19 samostatných zdrojů na fosilní palivo - plyn, což je v rozporu s těmito koncepcemi. Představitel společnosti spolu s primátorem tvrdili, že se bude jednat nadále o centrální zásobování teplem, ale není to pravda. Budou to lokální kotelny s odvodem spalin do ovzduší! Celková investice do roku 2024 má být až 1 miliarda Kč. Bude se jednat o obrovskou finanční zátěž pro město, které bude mít podíl 49% v nově vzniklé společnosti, čili bude se i v tomhle rozsahu podílet na financování. Tak vysoká investice se při odpisech, které se plánují ve výši 6 - 7% ročně, výrazně  projeví v ceně tepla. Zatím neexistuje žádná ekonomická rozvaha o financování projektu, ani negativních dopadech na technickou infrastrukturu města, životní prostředí a  zejména na cenu tepla všech odběratelů v Havířově. Tedy ne jenom ČEZu, ale i zbytkového tepla, které bude dodávat Veolia, protože fixní náklady budou stejné, akorát budou mít méně odběratelů. Protože dle návrhu Stanov nové společnosti město bude mít jen menšinový podíl – 49 % město ku 51 % ČEZ, bude mít zastoupení pouze po 1 zástupci v tří členných představenstvu i dozorčí radě a s tím nemůžeme  absolutně souhlasit. Zástupci ČEZu nás mohou vždy přehlasovat, a to i na valné hromadě, protože při hlasování ve všech orgánech společnosti rozhoduje prostá většina. Co se týká sídla, kolik bude mít společnost zaměstnanců, jaký management jí bude řídit, nevíme vůbec nic, jen to, že má být v Havířově. Společnost ČEZ je polostátní společnost z vysokými zisky, ale ČEZ ESCO hospodařilo v roce 2020 se ztrátou 215 milionu Kč. To si každý může dohledat ve výroční zprávě ČEZu za rok 2020. A perlička na závěr, když se touto cestou chtěla vydat Orlová a odpojit se od centrálního zásobování teplem, jejich dodavatel ČEZ vedl zcela opačnou kampaň s tímto mottem „Nad sídlištěm máme místo komínu modré nebe“. Pro Havířov to zcela jistě neplatí. Vzhledem k tolika negativním dopadům na město a zejména jeho obyvatele, nemůžeme tento projekt schválit ani podpořit.“

Z opozičních zastupitelů také vystoupila Darja Škutová (SPD) Uvedla, že předřečníci řekli už vše podstatné a ona by chtěla jen doplnit, že „když má město jen 49 % podíl a tím pádem se v této výši bude podílet i na investicích, kde vezme půl miliardy a jak se to promítne do ceny tepla? Kolik se za posledních 2-3 let odpojilo obytných domů nebo bloků z naší soustavy?“

S připomínkou vystoupila i naše zastupitelka Milada Halíková: „Ptám se vedení města, co vás vážené kolegyně a kolegové vede k tomu, že vůbec k takovému projednávaní dochází a že se vůbec tady o takovéto záležitosti jedná? Co je špatné na stávajícím stavu, že se město, potažmo rada rozhodla tento stav měnit? Znovu se ptám, proč? Pro tento materiál kolegyně a kolegové nemůžeme zvednout ruku, protože výsledek je nejasný a náš podíl ve společnosti nám neumožní rozhodovat!“. Za náš klub dále vystoupila i zastupitelka Soňa Ryšánková Dosedělová a apelovala na to: „Mě se do rukou dostal článek, kde je uvedeno, že Evropa má nedostatek zemního plynu, který se bere z Ruska a Norska, může mi někdo říct, jak to bude dál, když nebudeme mít dostatek zemního plynu? “

Na všechny dotazy jen neúplně reagoval primátor Josef Bělica (ANO), který nadále trval, že s energetickou koncepcí to v rozporu není a oháněl se dopisem s Ministerstva průmyslu a obchodu. „Odpojování je velký problém a my dnes nemáme jinou alternativu, Heimstaden tohle těší a podporuje to.“  Argumentoval, že prioritou města není odpojování od CZT. A co se týkalo cen tepla vyjádřil se: „Faktem je, jestli se bude řešit cena do budoucna, tak každý zastupitel ví, že cena se soutěží. Vždycky cenu zaplatí občané, vždycky když se investuje, akorát možná pro naše občany bude lepší situace a budou mít lepší ceny tepla“. Jeho poslední argument byl, že se dnes neřeší výstavba komínu ani kolik co bude stát. Na zcela konkrétní otázky vznesené v rozpravě však dostatečně neodpověděl. V kuloárech pak padl názor koaličního zastupitele, že to bude ku prospěchu věci, protože nastane konkurenční prostředí. Pouze zapomněl, že to by musel nájemník nebo majitel bytu se neustále stěhovat za lepší cenou tepla.

My zastupitelé umíme číst, víme jak se jmenuje projednávaný bod a co je v materiálech napsáno, ale řešili jsme hlavně důsledky, které nastanou po schválení majetkového vstupu města s ČEZ ESCEM a.s. do nově vzniklé společnosti ENVEZ. Bod byl nakonec schválen 25 hlasy. Pro hlasovalo 23 koaličních zastupitelů a s nimi i 2 zastupitelé opoziční ODS, když jeden z nich byl schválen do dozorčí rady. My jsme byli proti společně s ostatními opozičními zastupiteli.

Naprostá většina dalších bodů programu byla schvalována bez diskuze. U bodu s názvem Záměr darovat vodovodní přípojky k nemovitostem na ulici Výletní, náš zastupitel Eduard Heczko položil otázku, proč je 12 vodovodních přípojek v celkové hodnotě cca 700 tis. Kč darováno. Na to zareagoval primátor Josef Bělica, který před zahájením rozpravy k tomuto bodu sdělil, že v tomto bodě nebude hlasovat, protože je ve střetu zájmu, že náš zastupitel dostane písemnou odpověď.

Ohledně bodu sloučení mateřských škol - MŠ U Jeslí a MŠ Okružní Havířov, vystoupila naše zastupitelka Milada Halíková s otázkou jaké, je stanovisko školské komise, protože v materiálu to chybí. Odpověděla paní náměstkyně pro školství a kulturu Jana Feberová (ČSSD) s tím, že školská komise měla výhrady proti sloučení, ale paní ředitelky souhlasily.

 

Náš zastupitel Eduard Heczko měl otázku a připomínku k přestavbě mobilního kluziště na hřiště s celoročním provozem: „S pořízením mobilního kluziště jsme vzhledem k epidemiologické situaci nesouhlasili. Nyní je to další výdaj na jeho přestavbu ve výši 1,2 mil. Kč, bez vyčíslení dalších nákladů v roce 2022. Kolik nás to bude stát v roce 2022? Nedávno jste schválili investici za téměř 60 mil Kč do nádražní haly pro sportovní účely, prodali pozemky se ZŠ na ul. Mánesova pro druhou ledovou plochu, místo dětského hřiště budujete beach volejbalová hřiště za 7,8 mil. Kč. Já si myslím, že v Havířově  už je přesportováno. V Havířově však také žije stálé víc občanů v seniorském věku, potřebující rozsáhlou a různorodou sociální péči a služby. Náš klub KSČM dlouhodobě podporoval a bude podporovat sociální oblast. Neměli bychom zapomínat, že i ti dnešní sportovci budou jednou v budoucnu potřebovat sociální služby. Proto tento návrh nemůžeme podpořit“. V tomto bodě jsme se zdrželi hlasování.

V pravidelných interpelacích vystoupili i tři občané. Jejich vystoupení se týkala rekonstrukce zahrádkářské osady v Dolních Datyních, rušení veřejného pořádku u prodejny potravin s předzahrádkou na ulici Gagarinova, ale také řešení zadluženosti důchodců a nešetrných zásahů do přírody a životního prostředí.

Toto zastupitelstvo se vrátilo do normálního stavu a to i včetně otevřené a kritické rozpravy k některým kontroverzním bodům. Mějme naději, že tomu tak bude až do konce volebního období. Před námi je čas prázdnin a dovolených, proto nám dovolte přát Vám dobrý odpočinek, ale i opatrnost a respekt před možným návratem epidemie.

Protože tuto informaci píšeme po tragických událostech na Hodonínsku a Břeclavsku, rozhodl se náš Klub zastupitelů poskytnout finanční pomoc postiženým ve výši 10 000 Kč, které budou zaslány prostřednictvím OV KSČM v Karviné.

 

Za Klub zastupitelů KSČM

Markéta Fikáčková