Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuální informace ze Zastupitelstva dne 1. 3. 2021

12. 3. 2021

V posledních třech měsících se uskutečnila tři zastupitelstva, což se projevilo především v počtu projednávaných bodů na každém z nich a rychlým průběhem jednání. To pondělní, včetně interpelací, trvalo 50 minut čistého času a probíhalo opět v bezpečnostním režimu.

 

Z celkem 25 bodů programu bylo 24 projednáno bez připomínek. Jen k bodu, který se týkal rozšíření investičních akcí v roce 2021 vystoupil náš zastupitel Eduard Heczko: „Jsou navrženy dvě nové investiční akce. S tou první – demolicí dočasné stavby bývalé tržnice v Šumbarku, nemáme problém. Ta druhá se týká rekonstrukce odbavovací haly vlakového nádraží na společensko - kulturní centrum za téměř 59 mil. Kč. Chci se zeptat, jestli jsou již známy podmínky budoucího využívaní, protože tento objekt je pořád v majetku Správy železnic a pravděpodobně, pokud tam tuto investici uděláme a budeme jí provozovat, tak to bude asi v nájemním vztahu. Samozřejmě bych chtěl zdůraznit, že náš klub zastupitelů za KSČM je zejména pro investice do sociálních služeb. Myslíme si, že tyto služby jsou a budou v budoucnu pro občany Havířova velice potřebné. To se týká i záměru prodeje ZŠ Mánesova, který se zatím neuskutečnil, protože jediný uchazeč nesplnil podmínky vyhlášeného záměru prodeje. My jsme chtěli investovat do ZŠ Mánesova, aby byla využita pro sociální účely. Myslím si, že pokud nebudou dneska sděleny podmínky využívaní odbavovací haly, tak to nemůžeme zatím podpořit.“

 

Na to odpověděl náměstek pro investice a chytré město Bohuslav Niemiec (KDU-ČSL):My teprve finalizujeme nájemní smlouvu. V Havířově chybí sportovní infrastruktura, postupujeme správně a postupujeme dopředu.“ Dovětek ještě přidal uvolněný radní pro sport Daniel Vachtarčík (HPH), který zřejmě nepochopil na co se náš zastupitel ptal, protože argumentoval, že v důvodové zprávě je podrobně uvedeno, co by tam mělo být. Na to reagoval Eduard Heczko, že ji samozřejmě četl, ale že otázka směřovala na to, jestli už jsou dohodnuty nějaké nájemní vztahy. „Při tak velké investici do cizího majetku, což je zatím odhad asi 59 mil. Kč, by nájemné mohlo být za symbolickou 1 Kč“, řekl. Protože jsme se nedočkali konkrétní odpovědi, nemohli jsme tuto investici podpořit a při hlasování jsme se zdrželi.

 

Na programu jednání byl i každoročně velmi očekávaný bod o poskytnutí dotací. Celkově je v rozpočtu města na letošní rok na dotace schváleno 54 mil Kč a v prvním kole bylo navrženo a bez připomínek schváleno 147 žádostí v mimo sportovní oblasti a  85 žádostí ve sportovní oblasti celkem za téměř 45,7 mil Kč. Z toho bylo 3,977 mil Kč pro sociální oblast, 2,297 mil Kč pro kulturní oblast, 1,543 mil Kč pro školskou oblast, 1,033 mil Kč na bezpečnost a ochranu zdraví, 200 tis Kč pro bezpečnost a prevenci kriminality, 81 tis Kč pro mezinárodní partnerské vztahy. Největší část dotací půjde tradičně do oblasti sportovní, a to téměř 36,548 mil Kč. To je skoro 80 % ze schváleného objemu dotací v 1. kole. V minulosti bylo projednávání dotací vždy provázeno vášnivou diskusí, ale letos nebyla vznesena ani jedna připomínka či návrh úpravy. Dnešní vládnoucí koalice si asi myslí, jak dobře návrh dotací připravili. Ne, tak tomu určitě není, opoziční zastupitelé jen pochopili, že žádné jejich návrhy nemají šanci získat podporu, protože ani jeden z koaličních zastupitelů si nedovolí podpořit jakýkoliv návrh opozice. A to nejen při projednávání dotací.

 

Do programu jednání zastupitelstva byl na začátku doplněn velmi zajímavý bod, týkající se záměru prodeje pozemků a budovy ZŠ na ul. Mánesové. Tento záměr byl schválen na minulém zastupitelstvu, a zastupitelé za KSČM tento záměr ze známých důvodů nepodpořili. Když se tehdy zastupitel Pirátů Martin Kmec dotazoval na jméno potenciálního investora, bylo mu odpovězeno náměstkem Baránkem, že ten si to zatím nepřeje, ale pokud budeme trpěliví, brzy se to dozvíme. Nevím jestli jsme se jeho jméno dozvěděli už teď. V tomto bodě nám bylo Radou města doporučeno, abychom vzali na vědomí, že o ZŠ, pozemky a realizaci projektu (odhadem jen za demolici ZŠ a pozemky 60 mil Kč a výstavba nové haly další desítky milionu Kč) projevil zájem jako jediný, spolek HC Wolves Český Těšín, z.s., který dle Obchodního rejstříku byl založen za účelem Zabezpečení propagace, podpory a provozování hokejového klubu, a navíc nesplnil ani podmínky vyhlášeného záměru. Co bude v tomto záměru následovat nám nikdo nesdělil. Záměr nebyl zrušen, podmínky záměru schválené zastupitelstvem může změnit jen zastupitelstvo, nový termín k podání nabídek může stanovit Rada města. Nebyl to jen zastírací manévr k odvedení pozornosti od dalších kroků, které mohou následovat? Vstoupí nyní do hry skuteční investoři? Tento záměr města budeme určitě nadále sledovat.

 

V interpelacích vystoupil opět náš zastupitel Eduard Heczko  s dotazem na usnesení rady města k uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky pod názvem Chytré a bezpečné křižovatky v Havířově. Hodnota této zakázky je 26 mil. Kč včetně DPH. Dotaz zněl, o co se jedná v tomto projektu? Zda se tento projekt týká projektové dokumentace, zpracování studie nebo realizace konkrétních křižovatek? K tomu se stručně vyjádřil náměstek Bohuslav Niemiec (KDU-ČSL), že tento projekt se připravuje už delší dobu a cílem je zlepšení bezpečnosti a plynulosti dopravního provozu v Havířově. V jeho rámci mají být realizovány 3 nové křižovatky a 7 křižovatek bude vybaveno inovovaným zabezpečovacím systémem. Všechny křižovatky budou napojeny na centrální dispečink, který bude zřízen na Technických službách a umožní dálkové zásahy do řízení provozu na křižovatkách.

 

Další kdo vystoupil za náš klub byla Milada Halíková s dotazem ohledně MRA: „ Na podzim loňského roku byla v řadě domů ve správě MRA sdělena a také realizována skutečnost, že čipy, kterými se otevírají domovní dveře budou vyměněny za nové a lepší řešení či zařízení. Mělo být výhodnější pro stávající nájemníky. Skutečnost je taková, že již uplynuly více jak 4 měsíce, i když v původním sdělení se mělo jednat jen o měsíce 2. Dodnes však k žádné výměně nedošlo. Realita je taková, že aby se lidé dostali domů, musejí namačkat nejméně 7 znaků a to docela rychle za sebou, aby se jim domovní dveře otevřely. Pro mnohé z nás to není problém, ale přibývá hodně těch, pro které to problém je, nemluvě o tom, když prší nebo je velká zima. Potom se stává, že lidé zvoní na své sousedy nebo tráví dlouhou dobu před vstupem do domu. Proč vůbec k takové výměně došlo? Kdy to bude dořešeno? A kolik to bude stát? “

 

Na to odpověděl jednatel MRA a zastupitel Róbert Masarovič (ANO): „Ty čipy se vyměňují kvůli velké poruchovosti a budeme se to snažit dát do pořádku co nejdříve. Ale ani MRA se Covid nevyhýbá…“ Doufejme, že na další položené otázky dostaneme od pana jednatele písemnou odpověď.

 

Příští zastupitelstvo se bude konat 26. dubna, doufejme že v příznivější situaci a z možností účasti většího počtu občanů. Členové našeho klubu zastupitelů vám všem přeji pevné zdraví a všem členkám strany posíláme blahopřání k Mezinárodnímu dni žen.

 

 

Markéta Fikáčková, zastupitelka

Eduard Heczko, zastupitel