Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuální informace ze zastupitelstva 24. 6. 2019

30. 7. 2019

Náš zastupitel Eduard Heczko vystoupil k záměru města zřídit právo stavby k pozemku v Dolní Suché. Jedná se o pronájem pro společnost DEMILO s.r.o za účelem dřevovýroby a jejího provozování: ,,Upozorňuji. pane primátore a chtěl bych poukázat na rozlohu pozemku. Tato společnost navrhuje 30 000 Kč měsíčně po dobu 10 let bez navyšování. Za rok je to 360 000 Kč, za 10 let 3 600 000 Kč. Chci zde říci, že město by se mělo chovat jako dobrý hospodář. Chtěl bych se zeptat, proč taková cena? Co je to za společnost? Jakým způsobem chce to financovat a zda bude schopná stavbu zrealizovat. Chceme znát důvod tak nízké ceny. Náš klub nebude souhlasit. Na naše otázky jsme nedostali odpověď. Možná se to dozvíme v budoucnu.“

Dále se jednalo o založení společnosti pro zpracování komunálního odpadu. Těmito zakladateli a akcionáři jsou město Havířov, společnost ASOMPO, a.s. a Spolek pro nakládání s komunálním odpadem z.s.  Mělo by jít o „velice ekologické“ řešení pro zpracování odpadu. My jsme to nepodpořili proto, že všechen odpad se nedá zpracovat, a to, co se nerecykluje, končí na skládce. Navíc by se odpad měl svážet do Havířova z Novojičínska, což bude mít negativní vliv na životní prostředí. Eduard Heczko uvedl, že statutární město Havířov bude minoritní (menšinový - neumožňující mu společnost ovládat) akcionář, protože bude mít jen 35 % akcií!

Na řadu se dostala diskuze havířovských občanů.

První občanka vystoupila: „Nájemní smlouvu jsme podepisovali letos v dubnu a nikdo nás neinformoval o tom, že budete takto razantně měnit podmínky. My jsme řádně platící nájemníci a teď máme platit za notářský zápis, který by měl být pro problémové nájemníky. Nastěhovali jsme se na Šumbark a teď jsme zjistili, že tam asi dále bydlet nebudeme“. Neuvolněný primátor Josef Bělica (ANO) odpoví písemně.

Se stejnou problematikou vystoupil i někdejší radní za ČSSD Radim Mudra: ,,Žádám o hlasování o prodloužení mého vystoupení na 6 minut."  Hlasováním to nebylo umožněno, přestože KSČM byla pro a tak měl k dispozici jen 3 minuty. "V dopise, který byl rozesílán nájemníkům se smlouvou na dobu určitou, se nic nepíše o notářském zápisu. Při počtu nájemníků je to pěkný kšeft pro notáře. Může mi pan jednatel MRA Masarovič uvést, který notář to bude provádět?".

Další občan taktéž vystoupil k nájemnému: "Když mi přišel dopis z MRA, tak to bylo ve stylu: ty, ty, ty, buď podepiš nebo půjdeš. Proč já bych měl platit za ty, kteří neplatí? Vy jste mi změnili smlouvu a dostali jste mě do svízelné finanční situace. Navíc, chcete doplatit jistinu do trojnásobku. Proč mi snižujete mou životní úroveň? Já nemám důchod jaký vy máte plat", řekl.

Další občanka vystoupila, aby upozornila na usnesení o úpravě poslanecké kanceláře za 2 mil. Kč pro poslance Josefa Bělicu, za kterou by se daly pořídit dva výtahy. Neuvolněný primátor Josef Bělica odpověděl: ,,V prostoru probíhá rekonstrukce. Přede mnou si nikdo tento prostor nechtěl pronajmout a ten chátral. Pokud mě znova nezvolí, může být využit i jinak.“

Po příspěvcích občanů začaly interpelace zastupitelů. Jako první vystoupil Eduard Heczko (KSČM): ,,Lidé teprve teď zjišťují, co to pro ně znamená. Jde o skokové navýšení nájemného. Týká se to především seniorů a samotně žijících občanů. MRA zveřejnila, že nové podmínky podepsalo 97% nájemníků. Bylo to však pod nátlakem. Neměli na vybranou, buď podepíší nebo se budou muset vystěhovat."

Vystoupila i naše zastupitelka Monika Havlíčková: „Jakým právem považujete všechny občany, nájemníky za potencionální neplatiče. Někdo se dostane do svízelné situace například tím, že se ocitne v nemocnici. Pošlete k němu exekutora? Proč musí senioři, například když ovdoví a vymění si byt za menší, platit notářský zápis?“ ( občané tleskali)

Markéta Fikáčková, zastupitelka