Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuální informace z jednání Zastupitelstva dne 25. dubna 2022

2. 5. 2022

 

V úvodu jednání primátor oznámil rezignaci Bc. Daniela Pawlase na funkci zastupitele. Na příštím jednání zastupitelstva by měl složit slib a ujmout se funkce zastupitele za KSČM Ing. Vladimír Slížek.

Na programu zastupitelstva bylo 35 bodů a jednání trvalo necelé 2 hodiny včetně desetiminutové přestávky a interpelací.

Zdá se vám to málo­? Diskutovali totiž opět jen opoziční zastupitelé a to u devíti bodů programu.
I hlasy zastupitelů za KSČM byly schváleny záměry prodeje pozemků, nebo jejich částí, dofinancování projektu rekonstrukce minigolfového hřiště, další kotlíkové dotace a rozšíření realizace investičních akcí o stavbu parkoviště u nemocnice a rekonstrukci elektroinstalací ve školských zařízeních města.

Na vědomí vzalo zastupitelstvo zprávy o průběhu valných hromad společností ENVEZ a.s. DEPOS Horní Suchá a. s. a informaci o vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za rok 2021. Zastupitelka D. Škutová upozornila na skutečnost, že před koncem kalendářního roku SSRZ požádalo a zastupitelstvo schválilo navýšení dotace o 5,8 mil. a ukázalo se, že tyto prostředky organizace nepotřebovala. Primátor se tradičně uchýlil k lakonickému vysvětlení, že vzhledem k pandemii koronaviru vedení organizace nemohlo předvídat, jak na tom finančně bude.

Souhlasili jsme s nutností pořídit ICT vybavení a datové zasíťování pro městem zřízené příspěvkové organizace, ale nedomníváme se, že je pro to nezbytně nutný úvěr ve výši 300 mil. Kč na dobu 5-ti let. Město má totiž k dispozici na svých fondech cca 600 mil. Kč. Na danou skutečnost upozornil Ing. Heczko a dále k tomuto bodu diskutovaly Bc. Škutová a PaedDr. Halíková, která upozornila na nutnost hospodárnosti ve vazbě na to, že školy mají pořizovat kapacitně předimenzované a tím zbytečně drahé počítače (ne)potřebné pro výuku žáků.

Je třeba také připomenout, že hlasy koaličních zastupitelů město prodalo bývalou ZŠ na ulici Mánesové, kde měl být vybudován domov pro seniory. A nyní primátor opakovaně zdůrazňoval, že v programovém prohlášení současné rady je závazek, že město nebude prodávat majetek. Ano, blíží se komunální volby. To také připomněla ve svém vystoupení M. Halíková, která reagovala na to, že primátor při projednávání bodu 30 programu nedovolil zastupitelce Škutové dokončit vystoupení s odůvodněním, že se odchýlila od tématu. Pravda to byla jen částečná.

U projednávání hospodářské činnosti města v oblasti správy domovního fondu se Ing. Heczko dotázal, jestli je reálné, vzhledem k situaci na pracovním trhu, proinvestovat při opravách bytového fondu  117 mil. Kč. Podle jednatele Městské realitní agentury to nebude problém, nejedná se o nedostatek řemeslníků, ale naopak o nedostatek financí.

V interpelacích vystoupilo deset občanů a zastupitelů, někteří opakovaně. Obsáhlá diskuze byla vedena k opakované žádosti občana, pana Šotkovského o podporu Streamu nejen z jednání zastupitelstva, ale i společenských a zájmových akcí v Havířově. Občan, pan Bílý navázal na pana Šotkovského se zdůvodněním, že občané nemají možnost se seznámit s návrhy, které předkládají na zasedáních ZMH opoziční zastupitelé, což považuje za cenzuru. Dále požádal vedení města o vyhlášení referenda proti přítomnosti cizích vojsk na území ČR. V této souvislosti M. Halíková připomněla existenci celostátní „Petice proti přítomnosti cizích vojsk na území ČR“ a vyzvala k podpisu této petice. Zastupitelka Škutová požádala o přehled a náklady spojené s prezentací města.

Příští zasedání  ZMH bude 20. 06. 2022.

Zpracoval: Milada Halíková a Monika Havlíčková