Jdi na obsah Jdi na menu
 


Setkání levicových subjektů

4. 3. 2016

má v našem městě již svou tradici. Tentokráte se uskutečnilo v pátek 5. února 2016 v místnosti Městského výboru KSČM.

Účastnili se zástupci Česko-Ruské společnosti, předsedkyně i členky Levicového klubu žen, představitelé Sdružení na ochranu nájemníků i zástupci Odborového sdružení Čech, Moravy, Slezska.

Přítomné přivítal a pozdravil primátor města, předseda MěV KSČM Bc. Daniel Pawlas. Poděkoval všem organizacím za jejich činnost. V úvodu uvedl, že dnešní doba je pro členy KSČM velmi nesnadná, škodí nám hlavně média a tak je práce, kterou levicové subjekty mohou ve svém styku s veřejností vykonávat přínosem, mohou i ovlivňovat veřejné mínění, Je to práce velmi důležitá a záslužná.

Zdůraznil, že lidé v současné době potřebují kromě materiálních podmínek často i morální pomoc, přívětivé slovo, potřebují, aby je někdo vyslechl, popřípadě poradil. A zde mají tyto subjekty široké pole působnosti. Právě proto je činnost všech složek tak vysoce hodnocena.

lev-subj.jpg

V bohaté diskusi vystoupil předseda Česko-Ruské společnosti. Konstatoval, že tato společnost má v Havířově velmi dobré podmínky ke své činnosti. Své akce může uskutečňovat i ve spolupráci s Magistrátem města, výborná a přínosná je spolupráce s MěV KSČM.

Podrobně o práci Sdružení pro ochranu nájemníků, čili SONu, hovořil Ing. Karel Žák. Konstatoval, že se sdružení daří řešit problémy nájemníků, zodpovídat časté dotazy a vyzval občany, aby využívali služeb toho sdružení. Pravidelné porady se konají v místnosti MěV KSČM každý druhý a čtvrtý čtvrtek v měsíci a jsou přístupné všem zájemcům nejen z Havířova.

O činnosti a spolupráci odborů hovořil s. Kubelka. Činnost této organizace není v našem městě až tak známá, ale své povinnosti plní. Má zástupce i ve vyšších orgánech. K oblíbeným akcím patří pravidelná setkání např. k MDŽ, smažení vaječiny nebo vánocům.

O své činnosti informovala i předsedkyně LKŽ Františky Jasiokové Jiřina Mlčáková. Seznámila přítomné s plánem klubu na rok 2016, hovořila i o spolupráci při organizováni akcí pořádaných MěV KSČM.

Předseda MěV pak zodpověděl dotazy přítomných. Jedním z nich byla otázka na tzv. „sociální byty“. Dozvěděli jsme se, pro koho jsou určeny, kdo zajišťuje jejich provoz, provádí dohled a kde tyto byty jsou.

Účastníci se navzájem informovali o připravovaných akcích na letošní rok a projednali jejich vzájemnou koordinaci.

Marie Kročková, členka LKŽ