Jdi na obsah Jdi na menu
 


S LIDMI PRO LIDI

22. 11. 2012

 

Dvakrát do roka se schází zastupitelé za KSČM v Havířově s občany města na besedě, kde jim skládají účty ze své práce či plnění volebního programu. Není to nic lehkého již z toho důvodu, že se na řízení radnice spolupodílí v koalici s ČSSD a HPH.
 
            Ve čtvrtek 15. 11. 2012 se v restauraci Radnice sešlo kolem sta občanů. Za řízení předsedy KZ, ing. Jiřího Šebesty, vystoupili náměstci primátora ing. Eduard Heczko a Bc. Daniel Pawlas, kteří na radnici zastupují KSČM. Ve své informaci hodnotili průběžné plnění volebního programu KSČM v Havířově. Plnění vychází z koaličních možností a ne vždy jde vše splnit. Přítomné občany seznámili s aktuálními informacemi pro rok 2013 (zdražení nájemného, odvozu odpadů atd.). V příštím roce bude dokončena kanalizace - jednalo se o velkou investici - v okrajových částech Havířova. Nadále bude pokračovat revitalizace bytového fondu, což bylo vzato občany s povděkem. Další velkou akcí je přestavba nádraží, která se uskuteční za spolupráce s ČD. Přítomni byli i předseda OV KSČM Karviná RSDr. Jiří Nytra a poslankyně PS PČR PaedDr. Milada Halíková.
 
            V posledním bloku byly zodpovídány připomínky či dotazy občanů, ať již se jednalo o kohokoliv. Kladem této akce je nejen prezentace plnění politiky KSČM na území města Havířova, ale i konkrétní připomínky či náměty z řad občanů, které lze využít při práci zastupitelů. Sporné dotazy občanů byly přítomnými náměstky vysvětleny k jejich spokojenosti. Přesto, že na osmdesátitisícový Havířov byla účast malá, lze konstatovat, že zájem některých občanů o dění ve městě stoupá.
 
Jan Seidl