Jdi na obsah Jdi na menu
 


Beseda „Návštěva Číny“ 

4. 3. 2016

proběhla v pondělí 1. února v banketce Zimního stadionu. Uspořádal ji primátor, předseda MěV KSČM v Havířově Bc. Daniel Pawlas, který byl pozván do města Nanjingu Komunistickou stranou Číny. Toto město projevilo velký zájem o uzavření spolupráce s Havířovem.

Velice zajímavou a zábavnou formou seznámil přítomné se stručnými dějinami této velké země, objasnil vztahy Číny s Tibetem, o kterých my tu máme dosti zkreslené informace.

Návštěva Číny byla podle něj velmi zajímavá a přínosná. Zvláště hodnotil rozdílný přístup ke komunistům u nás, v Evropě a v Číně, kde dodnes platí, že být komunistou je čest, zásluha. Každý člen musí být řádně prověřen a svého členství si patřičně váží. Dnešní čínští komunisté zůstávají věrni učení marxismu-leninismu. Nikdo se nemůže spoléhat na to, že bude mít výhody jen proto, že je členem strany. Spravedlivé, často velmi přísné tresty, postihnou kohokoli, kdo si je zaslouží.

Čínský lid je velmi pracovitý, kolektivní, návštěvník obdivuje naprostou bezpečnost a kázeň.

Primátor se samozřejmě seznámil i s problémy, kterých není málo. I když v Číně neexistuje neobdělaná nebo zanedbaná půda, je stále větším problémem uživit 1,4 miliardy obyvatel. Zboží se dováží snad z celého světa, v mnoha případech žijí lidé v dost neutěšených poměrech, až chudě. To se týká hlavně obyvatel, kteří odešli z venkova do měst, pracují v průmyslu a jejich životní podmínky jsou hodně skromné.

Velké problémy způsobila také „politika jednoho dítěte“. Děti této generace jsou velmi často zhýčkané, nemají vztah k manuelní práci a vytrácí se u nich kolektivní cítění, které bylo starší generaci vlastní. Projevuje se také to, že většina rodičů v té době toužila po narození chlapce. Dnes je nedostatek mladých žen a tak se muži snaží získat nevěsty v zahraničí.

Dalším problémem je otázka životního prostředí, hlavně stav ovzduší. Čínský průmysl se rychle rozvíjí, ale této otázce nebyla věnována patřičná pozornost.

Přítomní poslouchali opravdu pozorně a se zájmem. O tom svědčí i řada dotazů, které pak následovaly.

Čínská strana zdůrazňuje, že jsou si vědomi závažných nedostatků. Chtějí spolupracovat hlavně v oblasti sociální politiky, kde zatím nemají žádné zkušenosti. Zajímá je otázka zdravotnictví (zajímavé je, že jejich medicína není na tak vysoké úrovni, jak se u nás často obdivuje), zajištění sociálně slabších obyvatel, domovy a zařízení pro seniory apod.

Pro nás bude jistě atraktivní nabídka studia našich mladých lidí na čínských vysokých školách. Mladí by si zde na vlastní oči ověřili, že komunisté nejsou jen tak nějaká okrajová skupina lidí, jak se to dozvídají u nás, ale že jsou v této velké zemi opravdu vedoucí silou, která má zájem spolupracovat i s námi.

S. Pawlas také informoval o další chystané návštěvě čínské delegace v našem městě a přislíbil nám, pokud to bude možné, další setkání na toto téma.

Akce se všem účastníkům velmi líbila, mnozí litovali, že nemohla trvat déle.


 

Marie Kročková