Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktiv v Bambinu

29. 10. 2012

             V podvečer 25. 10. 2012 se uskutečnilo, v Bambino klubu, setkání členů komisí Rady města Havířova s funkcionářským aktivem MěV a ZO KSČM. Cílem tohoto setkání bylo seznámit formou besedy členy Městského výboru KSČM a hosty s projednávanými problémy jednotlivých komisí, aktivitou a postoji členů komisí zúčastněných stran k projednávaným problémům a vzájemné si předání informací a zkušeností. Neméně důležité bylo i předání zpětných informací z vedení města - našich náměstků a členů Rady - směrem ke členům komisí či přítomnému funkcionářskému aktivu.

            Besedu řídil ing. Šebesta - předseda klubu zastupitelů za KSČM. Následovalo vystoupení náměstků primátora, ing. E. Heczka a Bc. D. Pawlase. Zajímavé, z pohledu hostů, bylo vystoupení jednotlivých členů komisí, kde poukazovali na klady, ale i zápory při své práci. Bylo také poukazováno na to, že ač se jedná o poradní orgán, mělo by být dopřáno více sluchu jejich návrhům ze strany Rady. Z úst předsedy Klubu zastupitelů zazněla pochvala za vzornou účast našich členů komisí při jejich jednání. Lze konstatovat, že celá akce byla přínosem pro politickou práci KSČM v Havířově. I když pracujeme v koalici s ČSSD a HPH, ne vždy se daří prosadit předkládané návrhy. Nově zvolená zastupitelka Moravskoslezského kraje Bc. Monika Havlíčková, která je zároveň předsedkyní sociální komise, podrobně informovala o své činnosti s poukázáním na řešení jednotlivých sociálních případů. Závěr této akce provedl předseda MěV KSČM v Havířově F. Fic, který všem poděkoval za vykonanou práci, která se projevuje i v dosažených volebních výsledcích v našem městě.
 

Jan Seidl

 

Náhledy fotografií ze složky Aktiv v Bambinu