Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vyjádření KSČM Havířov k aktuální politické situaci ve městě

 

 

Vážení spoluobčané Havířova,

s ohledem na množství protichůdných vyjádření, různých fám a „zaručených“ informací havířovská 

KSČM považuje za svou povinnost vůči spoluobčanům města vyjádřit se k dané situaci, která vznikla

v důsledku dění uvnitř koaličního partnera, hnutí ANO.

 

Již delší čas se uvnitř hnutí ANO projevují názorové střety, které vyústily až k osobní averzi mezi

některými jeho členy.

 

Přestože KSČM Havířov nepřísluší řešit problémy jiných politických subjektů, snažili se být naš

i zástupci nápomocni všem zainteresovaným stranám při dosažení schůdného kompromisu, který by 

neohrožoval práci pro Havířov.

 

Bohužel toto úsilí nevedlo k uklidnění situace, neboť celá situace mezitím dospěla do bodu,

 kdy se ze strany hnutí ANO začalo hovořit o rozpadu koalice.

 

Jako lidé odpovědní vůči městu, svým spoluobčanům i voličům byli havířovští komunisté

 nuceni vzniklou situaci řešit.

 

Vzhledem k tomu, že hnutí ANO není, s ohledem na pokračující rozpory, schopno garantovat 

svůj závazek z koaliční smlouvy, vstoupila KSČM Havířov do jednání s politickými kluby majícími

zastoupení v zastupitelstvu města.

 

Logickým vyústěním bylo oslovení a jednání s klubem havířovské ČSSD na případném spojení obou

 subjektů a vytvoření nové koalice, která by zajistila návaznost na dosavadní práci vedení města. 

 

KSČM Havířov přitom pozitivně vnímala personální sebereflexi ČSSD, ke které došlo od posledních

 komunálních voleb v roce 2014.

 

Současně byl klub zastupitelů KSČM osloven některými členy hnutí ANO o přijetí do svých řad.

 Po dlouhé debatě naši zastupitelé jejich přijetí schválili.

 

Věříme, že u Vás, vážení spoluobčané, naleznou naše kroky pochopení, neboť jsou činěny s odpovědností

 vůči Vám i našemu městu.

 

Za havířovskou KSČM děkuji.

 

Bc. Daniel Pawlas

předseda Městského výboru KSČM Havířov

primátor statutárního města Havířov